De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkstukken en rapporten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkstukken en rapporten"— Transcript van de presentatie:

1 Werkstukken en rapporten
1

2 5.1.1 Voorbereiding bronnenonderzoek
Volgorde voorbereiding: Bepaal het onderwerp. Formuleer de onderzoeksvraag. Bedenk deelonderwerpen. Formuleer deelvragen: Stel open vragen. Bevraag één ding per vraag. Specificeer vragen. Vermijd dubbelzinnigheden.

3 5.1.2 Bronnenonderzoek doen
Stappenplan bronnenonderzoek: Verzamel gegevens. Selecteer gegevens. Orden gegevens. Vergelijk gegevens. Gebruik gegevens.

4 5.1.2 Bronnenonderzoek doen - 1
Verzamel gegevens: zoek bronnen die bruikbaar zijn voor jouw onderzoek. Bestaande bronnen: Boeken, websites, dagbladen, tijdschriften, etc. Houd rekening met de betrouwbaarheid. Gebruik goede termen bij de zoekmachine. Nieuwe bronnen: Neem interviews of enquêtes af.

5 5.1.2 Bronnenonderzoek doen - 2
Selecteer gegevens: Lees bruikbare bronnen intensief. Markeer bruikbare gegevens.

6 5.1.2 Bronnenonderzoek doen - 3
Orden de gegevens: per bron per (deel)onderwerp op chronologische volgorde Vermeld altijd de bron.

7 5.1.2 Bronnenonderzoek doen - 4
Vergelijk gegevens: Dezelfde informatie in meerdere bronnen: grote betrouwbaarheid en relevantie. Informatie in één bron: uniek, maar wellicht niet betrouwbaar.

8 5.1.2 Bronnenonderzoek doen - 5
Gebruik gegevens om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Parafraseren: je neemt tekst uit de bron over, maar zet die in je eigen woorden. Citeren: je neemt tekst letterlijk uit de bron over en zet die tussen aanhalingstekens. Bij parafraseren en citeren: vermeld altijd de bron.

9 5.2 Opbouw van het werkstuk of rapport
Standaardopbouw: Titelpagina. Inhoudsopgave. Inleiding. Middenstuk (verdeeld in hoofdstukken). Slot. Bronvermelding. Bijlage(n).

10 5.2.1 Titelpagina Titel met daaronder eventueel ondertitel.
De titel omschrijft de inhoud van het werkstuk of rapport. De ondertitel geeft extra informatie. Naam schrijver(s). Verschijningsdatum. Bij rapport: Naam opdrachtgever. Bij werkstuk: School, vak, klas, docent.

11 5.2.2 Inhoudsopgave Laat de opbouw van het werkstuk/rapport zien.
Logische nummering: hoofdstukken, paragrafen, subparagrafen. Voorbeeld: §5.2.2 hoofdstuk 5 paragraaf 2 subparagraaf 2

12 5.2.3 Inleiding Vertel wat de lezer kan verwachten. Onderdelen:
introductie onderwerp onderzoeksvraag en deelvragen verantwoording werkwijze opbouw

13 5.2.4 Middenstuk Werk de onderzoeksvraag uit.
Behandel één deelvraag per hoofdstuk.

14 5.2.5 Slot Vat de belangrijkste informatie samen:
Beantwoord de deelvragen en de hoofdvraag. Trek een conclusie uit je werkstuk of rapport. Bij een rapport geef je een advies of oplossing.

15 5.2.6 Bronvermelding Geef een overzicht van de gebruikte bronnen.
Voorbeeld internetartikel: Tienstra, M. (2010). ‘De bio-industrie in Nederland’. Geraadpleegd op 28 juni 2012, via industrieinnederland.nl. Voorbeeld kranten-/tijdschriftartikel: Volders, G. (23 juni 2012). ‘De bio-industrie: een geschiedenis’ in: Dierenwelzijn. Voorbeeld boek: Enter, M.J. en Mandersloot, M. (1993). Het welzijn van dieren in de bio-industrie. Amsterdam: De Bezige Bij.

16 5.2.7 Bijlage(n) Geeft informatie die te uitgebreid is om in het middenstuk te zetten of waarvan maar een deel van belang is. Voorbeelden: enquêtevragen tabellen grafieken


Download ppt "Werkstukken en rapporten"

Verwante presentaties


Ads door Google