De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksvaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksvaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksvaardigheden
Onderzoeksrapport: structuur, samenvatting en bronnen

2 Wat gaan we vandaag doen?
Rondje langs de groepen Eisen aan het onderzoeksrapport Vaardigheden: de komende weken

3 Onderzoeksrapport Zie, lees, bestudeer, leer uit je hoofd: hoofdstuk 4 uit Onderzoek de basis Beoordeling door docent én assessor Begeleiding schrijfproces door Onderzoeksvaardighedendocent

4 Modelopzet Samenvatting Inhoudsopgave Voorwoord
1. Inleiding: probleemstelling, onderzoeksvraag, deelvragen, strategie en methoden 2 Resultaat hoofdstukken (per deelvraag?) @. + 1: Conclusies (Aanbevelingen) Literatuurlijst Bijlagen

5 Format samenvatting Zie voorbeeld op Scholar (Format ICA Onderzoekssamenvatting) Neem in ieder geval in je samenvatting op Probleemstelling Vraagstelling en deelvragen Gebruikte onderzoeksmethoden & onderzoekstechnieken Resultaten Conclusie

6 Andere aandachtspunten
Een onderzoeksrapport is ook verantwoording afleggen Maar: géén evaluatie / reflectie (dat doe je in het leerverslag (reflectieverslag) Schrijf in goed Nederlands (zie ook: Rapporteren de basis en/of het Groene boekje) Literatuurverwijzing en Bronvermelding

7 Bronnen en verwijzen (1)
Naar bronnen verwijs je IN de tekst Bronnen vermeld je in de Literatuurlijst Voorbeeld: In de tekst: (‘t Lam, 2000) In de literatuurlijst: Lam, Peter ‘t, (2000), Werkboek Communicatieplanning, Bussum: Uitgeverij Coutinho.

8 Bronnen en verwijzen (2)
Nog een voorbeeld: Er bestaan veel goede boeken over literatuurverwijzingen en de literatuurlijst (zie bijvoorbeeld Van Buuren, 2003: 105, 108) Of: In het boek van Van Buuren (2003: 105, 108) staan goede tips voor literatuurverwijzingen en de literatuurlijst. Pagina-nummers vermeld je als je precies KUNT verwijzen (in ieder geval bij citaten!)

9 Literatuurlijst (1) Boek: Dus:
Auteur, (jaar), Titel van het boek, plaats: uitgever. Druk. Dus: Buuren, Hans van, e.a. (2003), Onderzoek. De basis, Groningen: Wolters-Noordhoff. Tweede druk.

10 Literatuurlijst (2) Hoofdstuk of artikel in boek: Dus:
Auteur, (jaar), Titel van het hoofdstuk, In: Auteur van het boek, Titel van het boek, plaats: uitgever, pp. ##-## Dus: Dijk, Jan van, 2001, Digitale democratie; illusie en realiteit, in: Bouwman, Harry (red.), Communicatie in de informatiesamenleving, Utrecht: LEMMA, pp

11 Literatuurlijst (3) Tijdschrift-artikel: Dus:
Auteur, (jaar), Titel van het artikel, Tijdschrift, nummer, pp. ##-##. Dus: Blokzijl, Wim, e.a. (2001), Zoevende zinnen en vliegende vlakken. Adviezen voor PowerPoint-presentaties, Onze Taal, nr. 12, pp

12 Literatuurlijst (4) Internet-publicatie: Dus:
Auteur, (jaar), Titel van de publicatie, complete Internet-adres, datum. Dus: Leren.nl, (2006), Het maken van een structuurschema, vaardigheden/schrijven/structuurschema.html, 28 september

13 Dubbele verwijzingen? In de tekst: (Schuszler, 2003a), Schuszler (2003b) In de literatuurlijst: Schuszler, (2003a), Boek 1, etc Schuszler, (2003b), Tijdschrift, etc

14 Wat zet je in je literatuurlijst?
In ieder geval de literatuur waar je naar hebt verwezen (en controleer dat!) Eventueel ook nog extra literatuur, geraadpleegde algemene websites, databanken, etc.

15 Het vervolg van vaardigheden
Week 3: 7 mei Organisatie van kennisoverdracht Didactiek 1 (werkvormen) Week 4: 14 mei Didactiek 2 (toetsing en evaluatie) Week 5: Hemelvaart Week 6: Microsoft DevDays Week 8: Cursusdagen


Download ppt "Onderzoeksvaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google