De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuurwetenschappelijk verslag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuurwetenschappelijk verslag"— Transcript van de presentatie:

1 Natuurwetenschappelijk verslag
4 vwo Osmose bij verschillende concentraties

2 Titel Onderzoeksvraag Theorie Hypothese Werkwijze Materialen Resultaten Conclusie Discussie Nieuwe hypothesen / experimenten Literatuurlijst

3 Naam en datum: Vergeet niet je naam, en datum op de omslag van je verslag te vermelden.
Titel: De titel geeft in enkele woorden de inhoud van het experiment weer. Onderzoeksvraag: Formuleer één of meer vragen (met vraagteken) waarin je aan geeft wat je te weten wilt komen. Dit geeft het doel aan voor het experiment.

4 Theorie: Je doet een onderzoek op grond van een stuk theorie in een boek. Je geeft hierbij aan wat er in die literatuur staat (samengevat), dus wat voor groter kader binnen dit onderzoekje past. Het antwoord op je probleemstelling is meestal ook uit bronnen afkomstig. Je werkt in dit gedeelte dus naar je hypothese toe. Hypothese: Het antwoord op de probleemstelling. Let op, je geeft hier alleen nog maar het antwoord, geen onderbouwing. Een hypothese hoeft niet goed te zijn, het is de veronderstelling die je hebt.

5 Werkwijze: Hier vertel je hoe je de proef hebt uitgevoerd
Werkwijze: Hier vertel je hoe je de proef hebt uitgevoerd. Let op, hou het zakelijk (dus niet ‘…we hebben twee reageerbuizen gepakt en daarin…’, maar: ‘…pak twee reageerbuizen…’). Materialen: Geef aan wat voor materiaal je gebruikt hebt.

6 Resultaten: Meetresultaten, waarnemingen, tekeningen: Eerst geef je de resultaten van je metingen en/of experimenten zo mogelijk in getallen weer, die gerangschikt worden in tabellen. Berekeningen: Bereken gemiddelden en/of percentages. Vaak ook is het nodig om tekeningen te maken van resultaten, met onder­schrift. Grafische verwerking Geef altijd al je getallen in staafdiagrammen of eventueel andere grafiekjes weer. Bedenk dat bijvoorbeeld een eenvoudig staafgrafiekje met duidelijk gearceerde kolommen getallen visualiseert, zodat met één oogopslag duidelijk wordt welke waarde het grootste is. Bedenk ook dat verbanden tussen twee waarden pas duidelijk worden als ze tegen elkaar uitzet op de X- en Y-as. Zorg dat je de resultaten van een experiment op een logische en overzichtelijke manier weergeeft.

7 Conclusie: Trek deze uit je resultaten
Conclusie: Trek deze uit je resultaten. Geef aan dat het een conclusie is die jij trekt op grond van je onderzoek / experiment (ook al weet je bijvoorbeeld dat het niet met de theorie klopt). Discussie: Geef hier aan hoe zeker je van de conclusie bent. Welke fouten heb je mogelijker wijze gemaakt? In hoeverre komt je conclusie overeenkomt met wat in de literatuur staat? Tenslotte in hoeverre deze overeenkomt met je hypothese. Nieuwe hypothesen / experimenten: Formuleer nieuwe hypothesen en experimenten om ze op te lossen. Geef aan hoe je het uitgevoerde experiment qua uitvoering zou kunnen verbeteren

8 Literatuurlijst: In een literatuurlijstje worden boeken en tijdschriften en andere bronnen vermeld waar je voor je onderzoek gebruik van hebt gemaakt. Gebruik voor je literatuurlijstje het volgende format: Campbell, N.A. Biology. 5th edition. Menlo Park, California, VS: Benjamin/Cummings, Unit 2, Hoofdstuk 9 blz Heb je ook informatie van het internet gebruikt (zorg dat deze van een betrouwbare bron afkomstig is, geen Wikipedia ed), vermeldt dan het volledig webadres.


Download ppt "Natuurwetenschappelijk verslag"

Verwante presentaties


Ads door Google