De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek doen Hoofdstuk 11 Rapportage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek doen Hoofdstuk 11 Rapportage."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek doen Hoofdstuk 11 Rapportage

2 De opbouw van een werkstuk
Omslag en titelpagina Versie- en distributiebeheer De inhoudsopgave De samenvatting Voorwoord De inleiding De hoofdtekst Onderzoeksvraag en deelvragen Context en methodologie Beschrijving Resultaten Conclusies en aanbevelingen De literatuurlijst Een begrippenlijst Een lijst met afbeeldingen en tabellen De bijlagen

3 Voorblad Naam Studentnummer Plaats en datum van schrijven
Opleiding en klas Naam van de docent/begeleider Versienummer

4 Versiebeheer

5 Samenvatting Een samenvatting bevat de hoofdlijnen van het werkstuk.
Er wordt wel gesproken van de volgende samenvattingen: De algemene, informatieve samenvatting. De managementsamenvatting, the executive summary. De korte wetenschappelijke samenvatting, the abstract. Als je een samenvatting opneemt in je werkstuk, zorg dan dat deze niet groter is dan één A4. Een samenvatting moet de lezer snel informatie kunnen verschaffen en dient een uitnodiging te zijn om verder te lezen.

6 Inleiding In de inleiding introduceer je je werkstuk.
In een inleiding kan het makkelijk zijn de volgende opbouw aan te houden: Waarom het verslag is geschreven? Voor wie het verslag is geschreven? De reden van het schrijven van het verslag. Welke denkbeelden en vooronderstellingen hebben geleid tot de onderzoeksvraag? Wat is de relevantie van je onderzoek? Introductie van de onderzoeksvraag.

7 De hoofdtekst In de hoofdtekst komen de volgende punten naar voren:
Onderzoeksvraag en deelvragen Context en methodologie Beschrijving Resultaten Onderzoekstekst dient juist, volledig en betrouwbaar te zijn.

8 Conclusies In de conclusies:
geef je antwoord op de deelvragen en de centrale vraagstelling; wordt teruggekomen op de relevantie van het onderzoek door aandacht te besteden aan de consequenties van het onderzoek voor de theorie (theorieontwikkeling) en de praktijk (bijvoorbeeld in de vorm van aanbevelingen); wordt eventueel aandacht besteed aan de beperkingen en zwaktes van het onderzoek, en de gevolgen daarvan voor de geldigheid, betrouwbaarheid en reikwijdte van de conclusies; kan aandacht besteed worden aan een bespreking van eventueel vervolg onderzoek.

9 Bronvermelding

10 Opmaak Standaard lay-out Linker- en rechtermarge ± 2/ 2,5 cm
Regelafstand 1 Lettergrootte: 12 punts Duidelijk leesbaar lettertype (bijv. Arial) Geen zichtbare verbeteringen Enkelzijdig geprint Matig gebruik van afkortingen. De afkorting eerste keer voluit schrijven! Hoofdstuk- en paragraaftitels typografisch onderscheiden Professioneel uitziende plaatjes, diagrammen, etc. (met bronvermelding) Correcte inhoudsopgave Relevante bijlagen, met duidelijke nummering en titel Gebruik standaard blanco A4 papier (29,7 x 21 cm)

11 Presenteren De voorbereiding De hulpmiddelen


Download ppt "Onderzoek doen Hoofdstuk 11 Rapportage."

Verwante presentaties


Ads door Google