De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Historische vaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Historische vaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Historische vaardigheden
Leerlijnen

2 1ste graad (1) Inzicht verwerven in de plaats- en tijdsgebondenheid en socialiteit van het menselijke handelen Inzicht verwerven in de evolutie van het maatschappelijke en menselijke gebeuren Inzicht verwerven in de verwevenheid van lokale, regionale, nationale en algemene geschiedenis

3 1ste graad (2) Vertrouwd maken met lange termijngeschiedenis; historische bronnenkritiek Situeren van historische gebeurtenissen in het juiste tijdvak en socialiteit: referentiekader Inhoudelijke en vergelijkende analyse van visuele bronnen Ontleden en interpreteren van schema’s

4 1ste graad (3) Goed gebruik van de historische atlas
Kaarten lezen, aanduiden, interpreteren en actualiseren Lezen van een stamboom en grafieken Hoofdzaken kunnen onderscheiden van bijzaken Wisselende inhouden van historische begrippen leren inzien

5 1ste graad (4) Intrinsieke interesse opbrengen voor geschiedenis
Historisch inlevingsvermogen en betrokkenheid Historisch begrippenkader ontwikkelen Vormen van een eigen mening Respect opbrengen voor andere culturen

6 2de graad (1) Cf. historische vaardigheden 1ste graad
Historische kritiek wordt uitgebreider Meer nadruk op het mondelinge toelichten van een opdracht Zelfstandig werk wordt verder ontwikkeld Zelf schema’s laten maken Een blinde kaart aanvullen

7 2de graad (2) Analyse naar inhoud en beeld van videofragmenten
Historische kritiek en inhoudelijke analyse van spotprenten Leesvaardigheid: kunnen aangeven van structuur en sleutelelementen Analyseren en interpreteren van relatieschema’s Zelfstandig werk opvoeren: grotere onderzoeken doorvoeren

8 3de graad (1) Cf. historische vaardigheden 1ste en 2de graad
Vergelijkende historische kritiek op geschreven bronnen Leren inzien van het constructiekarakter van geschiedenis Redactionele vaardigheden in de vorm van een jaarwerk of grote uitgebreide onderzoeken

9 3de graad (2) Spreekvaardigheid via debat, presentatie, redevoering
Lange termijngeschiedenis nu volledig verwerven en beheersen Maximalisatie van het zelfstandige werk (onderzoekend leren, verspreid over het hele jaar) Zelfstandig opvolgen en analyseren van de actualiteit


Download ppt "Historische vaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google