De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent"— Transcript van de presentatie:

1 Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

2 Accenten bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen MVT Het ERK
Situering Accenten bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen MVT Het ERK Taalportfolio Europass Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

3 TALENBELEIDSNOTA De lat hoog voor talen…
Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

4 Nieuwe eindtermen moderne vreemde talen
Belang van talenkennis wordt onderstreept Lissabon  moedertaal +2 praktische vaardigheden vreemde talen onderwijzen vanaf jonge leeftijd Enkele duidelijke aanwijzingen voor nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen in Talenbeleidsnota Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

5 Wat zegt de talenbeleidsnota over de eindtermen Frans BaO?
betere aansluiting BaO en SO rekening houden met gewijzigde situatie in BaO lessen Frans (dus ook eindtermen) nu verplicht in BaO mogelijkheid tot talensensibilisering en taalinitiatie operationaliseren, actualiseren, concreter maken competentiegerichter formuleren Europees ReferentieKader (ERK) als referentie Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

6 Leerlijn 5 vaardigheden Tekstsoorten Tekstkenmerken
Strategieën en attitudes Attitudes Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

7 Nieuwe eindtermen taalstructuren en moderne vreemde talen
Systematische leerlijn Verticaal BaO ➞ 1ste graad ➞ 2de graad ➞ 3de graad ASO – TSO – KSO: einde = onafhankelijke gebruikers (B1) l Horizontaal MVT en Nederlands taalstructurele kennis in leerlijn van 1ste tot 3de graad Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

8 Nieuwe eindtermen moderne vreemde talen
Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

9 Cultuur Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

10 Europees Referentie Kader
Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent Cecile De Fré

11 Stijgende gradatie taalvaardigheid
zes taalbeheersingsniveaus A1  A2  B1  B2  C1  C2 Stijgende gradatie taalvaardigheid A1+A2 niveau basis-gebruiker B1+B2 niveau onafhankelijke gebruiker C1+C2 niveau vaardige gebruiker Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent Cecile De Fré

12 Een Europees taalportfolio voor Vlaanderen
Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent Cecile De Fré

13 Het Europees taalportfolio ondersteunt de zin in vreemde talen
Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent Cecile De Fré

14 waarom een Vlaamse versie?
overgang BaO – SO vergemakkelijken; het spoort met de eindtermen en dus leerplannen; goedgekeurd door de Raad van Europa. Misschien best het laatste argument weglaten? Het is nl. ook voor Engels bruikbaar. Hier kan je ook aanhalen dat voor de hogere jaren eventueel gewerkt kan worden met bestaande buitenlandse taalportfolio’s als het taalbeheersingsniveau van de lln. Dit toelaat (wat in sterke ASO richtingen zeker het geval is in de derde graad; tot dan en de andere richtingen vinden hun gading in ons taalportfolio) Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent Cecile De Fré

15 Europees taalportfolio
mobiliteit voor leraren en leerlingen taalbeheersingsniveaus van het ERK vertaling van ERK naar leerlingen Deze dia kan je gebruiken ter vervanging van de quiz. Vrijheid van mobiliteit leidde tot de noodzaak neutrale niveaubepalingen te hebben… Taalbeheersingsniveaus van het ERK zijn dan ook voor alle talen, oorspronkelijk bedoeld om werkgevers te helpen maar… De ondertitel van het ERK wijst erop dat men er ook nut voor het onderwijs in zag; ERK inderdaad veel bruikbare tips voor leren, onderwijzen en beoordelen maar voor de leerlingen zelf te uitgebreid Daarom taalportfolio Voordelen van een Europees taalportfolio (daarna vanuit link met eindtermen en ev. Clef d’or² behoefte aan Vlaamse versie duiden) Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent Cecile De Fré

16 Vijf vaardigheden luisteren lezen mondelinge interactie spreken
schrijven Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent Cecile De Fré

17 4 delen Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

18 Informatie Europass http://europass.cedefop.europa.eu
Mijn coördinaten : 0473/ Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent


Download ppt "Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google