De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slotconferentie INTUIT 30 januari 2008 Alessandra Corda

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slotconferentie INTUIT 30 januari 2008 Alessandra Corda"— Transcript van de presentatie:

1 Dialang en het Europees taalportfolio: Inschattingen niveaus en gemeten scores
Slotconferentie INTUIT 30 januari 2008 Alessandra Corda Universiteit Leiden

2 Inhoud Vragen Achtergrondinformatie CEF en niveau Engels in het vo
Resultaten Dialang en Europees Taalportfolio Resultaten SET 10 Vergelijking Dialang en SET 10 Conclusies

3 Vragen Wat weten we over het niveau aan het eind van het vwo?
Hebben studenten het vereiste niveau (C1) in het Engels? Hoe kun je dit meten voor de receptieve en productieve vaardigheden?

4 Eisen beheersing Engels
BA MA UVT vwo, TOEFL 550/213 IELTS 6.0 (= B2+) TOEFL 575/233, IELTS 6.5 (= C1) UU vwo TOEFL 237 of 93, IELTS 6.5 (= C1) UL vwo; IELTS 6.0 (= B2+) IELTS 6.5 (= C1) RUG vwo (B2 prod., C1 rec); TOEFL 580/240, vwo (B2+ prod., C1 rec.); TOEFL 620/260, IELTS 7.0 (= C1+) RU vwo; TOEFL 550/213, IELTS 6.0 (= B2+) Niet gespecificeerd

5 Het CEF in het schoolcurriculum
Start project ETP 1998, start ontwikkeling webversie 2003 2001: eindtermen gekoppeld aan CEF niveaus 2006: koppeling niveau CE leesvaardigheid aan CEF Opgaven CE Engels vwo: B2, enkele C1

6 Het CEF in de examens Vanaf 2009 (vmbo), 2011 (vwo):
CEF uitgangspunt voor centrale examens (nu omgekeerd) Huidig niveau eindexamenleerlingen (gekoppeld aan CEF) wordt uitgangspunt voor bepaling niveau nieuwe centrale examens, niet langer de oude eindtermen

7 Centraal examen leesvaardigheid
CE leesvaardigheid Engels bedoeld voor kandidaten in het gebied tussen B2 en C1 CEVO-cesuur lager: kandidaten kunnen een voldoende krijgen bij een lagere score 35% behaalt in feite wel het niveau B2 op dit examen Maar in wezen kan men gaan studeren met een onvoldoende voor Engels (vanwege compensatieregelingen) Zie CITO-onderzoeken op

8 Niveau leesvaardigheid Engels vwo

9 Niveau luistervaardigheid Engels vwo

10 Dialang Bedoeld voor self-assessment, ook gebruikt als placement test
Adaptieve toets (5 onderdelen)

11 Resultaten Dialang Leiden
Woorden schat Taalstruc turen Luisteren Lezen Schrijven N=263 N=260 N=248 N=258 A1 3 1 A2 2 11 B1 5 17 15 24 46 B2 138 130 65 75 123 C1 92 89 96 120 70 C2 23 80 28 7

12 Resultaten Dialang RUG en RUG + Leiden
Lezen Schrijven N=317 A1 A2 2 1 B1 47 41 B2 109 153 C1 142 108 C2 17 14 RUG Lei Lezen Schrijven N=565 N=575 A1 1 A2 3 12 B1 71 87 B2 184 276 C1 262 178 C2 45 21

13 Resultaten Dialang Samenvatting gegevens Leiden
Taalstructuren, woordenschat, schrijven: ongeveer de helft op B2, nog ca. 30% C1 Lezen: 30% B2, 48% C1, 11% C2 Luisteren: 25% B2, 37% C1, 31% C2 Samenvatting gegevens RUG + Leiden Lezen: 32% B2, 46% C1, 8% C2 Schrijven: 48% B2, 31% C1

14 Voorlopige conclusies
Eindniveau vwo lezen en luisteren Ca. twee derde leerlingen onder niveau B2 Resultaten Dialang studenten pre-MA: Leesvaardigheid (N=565): 46% onder niveau C1 Luistervaardigheid (N= 260): 32% onder niveau C1

15 Vragen Hoe kun je meten of studenten het vereiste niveau (C1) voor schrijf- en spreekvaardigheid hebben? Schrijven: Dialang? Spreken: SET 10? Self assessment: ETP

16 Resultaten Europees Taalportfolio
Spreken Gesprekken voeren N = 48 N = 51 A1 1 A2 11 13 B1 21 24 B2 12 C1 C2

17 ETP vs Dialang / QPT ETP vs Dialang 22 studenten
6 studenten: Dialang gelijk aan self-assessment 13 studenten: Dialang hoger dan self-assessment 3 studenten: Dialang lager dan self-assessment ETP vs QPT 10 studenten 4 studenten: self assessment opvallend lager dan QPT 2 studenten: self assessment ongeveer gelijk (hetzij wat lager) dan QPT 4 studenten: self assessment lager dan QPT CEF niveau Dialang vaker hoger dan CEF niveau self assessment CEF niveau QPT altijd hoger dan CEF niveau self assessment

18 SET 10 Leiden + RU N = 48 A1 1 A2 B1 7 B2 11 C1 19 C2 9

19 SET 10 vs Dialang SET 10 vs Dialang
13 studenten (12 NL, 1 Chinese studente) Scorepercentages per niveaus, Dialang: 0% A1-A2 60% B1-B2 40% C1-C2 Scorepercentages per niveaus, SET 10: 8% A1-A2 39% B1-B2 53% C1-C2

20 Dialang

21 SET 10

22 SET 10 vs ETP SET 10 vs ETP 18 studenten
in 12 gevallen resultaat SET 10 hoger dan self assessment ETP In 3 gevallen resultaat SET 10 gelijk aan self assessment ETP In 3 gevallen resultaat SET 10 lager dan self assessment ETP

23 Voorlopige conclusies
In SET 10 heeft 58% van de studenten het vereiste niveau (C1 of hoger) Vergelijking SET 10 – Dialang (N = 13) studenten scoren vaker op C1-C2 niveau in SET 10 dan in Dialang (53% vs 40%) Vergelijking SET 10 – ETP (N = 18) Score SET 10 in 66% van de gevallen hoger dan self assessment Discrimineert SET 10 op hogere niveaus?

24 Vragen en antwoorden Wat weten we over het niveau Engels aan het eind van het vwo? ca. 1/3: leesvaardigheid en luistervaardigheid B2 en > Hoe kun je meten of studenten het vereiste niveau (C1) in het Engels hebben? Dialang Toetsen gekoppeld aan CEF: SET 10, QPT Beoordeling van prestaties via aan CEF gerelateerde criteria Self assessment: ETP Hebben studenten het vereiste niveau (C1) in het Engels? Volgens Dialang: 67% kan luisteren op niveau C1 en > (n=260) 54% kan lezen op niveau C1 en > (n=565) 34% kan schrijven op niveau C1 en > (n=575) Volgens SET 10: 58% kan spreken op niveau C1 en > (n=48) nog niet genoeg gegevens, wel indruk dat percentage lager is


Download ppt "Slotconferentie INTUIT 30 januari 2008 Alessandra Corda"

Verwante presentaties


Ads door Google