De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecosystemen Wat zijn ecosystemen? Hoe werkt een ecosysteem?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecosystemen Wat zijn ecosystemen? Hoe werkt een ecosysteem?"— Transcript van de presentatie:

1 Ecosystemen Wat zijn ecosystemen? Hoe werkt een ecosysteem?
Wat is de rol van de mens op ecosysteem? Globalisering, wat is dat? Welke gevolgen heeft globalisering Opwarming van de aarde, welke gevolgen heeft dat? Opwarming van de aarde, hoe komt dat?

2 Ecosystemen Les 1 Woordweb ecosysteem
Ecosysteem maken met behulp van PC Les 2 Video organismen in het ecosysteem De indeling van het ecosysteem+opdracht Les 3 Invloed van de mens op een sloot Het broeikaseffect

3 Wat zijn ecosystemen, zie tekstboek Paragraaf 5.1.
Woordweb met gebruik van whiteboard. Als eerste gaan we naar het bos. Welk dier eet welk dier. Met als uitkomst een ecosysteem in het bos met o.a. vos,ree, konijn, boom,plant, bacterien en andere reducenten.

4 Maak een ecosysteem Evaluatie: Welke organismen eten welke organismen in het water.

5 Waaruit bestaat een ecosysteem
Kijkvragen m.b.t. video: welke 4 organismen herken je die in een ecosysteem voorkomen?

6 Indeling organismen in een ecosysteem

7 Indeling organismen in een ecosysteem
Reducenten: deze zetten organisch materiaal om in anorganische materiaal Producenten: de basis. Planten en algen maken zelf zuurstof en voedsel door fotosynthese, vb. Primaire consumenten: Deze leven door producenten en reducenten te consumeren, vb. Secundaire consumenten. Deze leven door primaire consumenten te consumeren, vb. Tertiare consumenten: Deze leven door secundaire consumenten te consumeren, vb. Abiotische kenmerken.

8 Opdracht les 2 De waterwereld. Teken individueel een ecosysteem(onderdeel 1) in de goede volgorde: Reiger-Muskusrat-rietgras-krabbescheer-sterrekroos-muggenlarve-ijsvogel-driedoornig stekelbaarsje. Eerst leerling zelf, daarna klassikaal. Zet erbij: Primaire, secundaire of tertiaire consument, producent of reducent.

9 Opdracht les 2 Maak een Ecosysteem met daarin 2 reducenten, 2 producenten, 2 primaire, 2 secundaire en 2 tertiare consumenten. Huiswerk: uit nectar paragraaf 6.4 noem je 6 invloeden die de menselijke invloed kan hebben op een sloot.

10 Het ecosysteem en de mens
Woordweb beinvloeding mens op ecosysteem de sloot op basis van gemaakt huiswerk.

11 Wat doen wij, waar hebben wij invloed op
Bemesting Afvalwater in het oppervlaktewater Zure regen Versnippering Globalisering en exoten Broeikaseffect

12 Broeikaseffect en opwarming
Welke gevolgen heeft opwarming voor de sloot Welke organismen komen en gaan er? Hoe denken we daar over Behoud landschap Gevolgen toekomst

13 Broeikaseffect, hoe werkt dat?
Paragraaf 6.4, het broeikaseffect

14 Evaluatie Wat zijn ecosystemen? Hoe werkt een ecosysteem?
Wat is de rol van de mens op ecosysteem? Globalisering, wat is dat? Welke gevolgen heeft globalisering Opwarming van de aarde, welke gevolgen heeft dat? Opwarming van de aarde, hoe komt dat?


Download ppt "Ecosystemen Wat zijn ecosystemen? Hoe werkt een ecosysteem?"

Verwante presentaties


Ads door Google