De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voedselrelaties ecologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voedselrelaties ecologie."— Transcript van de presentatie:

1 voedselrelaties ecologie

2

3

4 In ecosysteem hebben populaties met elkaar te maken voedselrelaties belangrijk
voedselketen= een reeks soorten waarbij elke soort een voedselbron is voor de volgende soort loofbos oceaan voedselketen

5 Voedselketens Vergelijk de terrestrische voedselketen met de aquatische (mariene*) voedselketen Phytoplankton = fytoplankton; plantaardig plankton, een- en meercellige zwevende algen. Zooplankton = dierlijk plankton Primary consumer = consument van de 1e orde Marine = marien, zee- * Eng. Marine = NL Mariene of zee- (mariene biologie) NL. Marine = Eng. Navy

6 voedselketens

7 Voedselweb = Het geheel van voedselrelaties in een ecosysteem = voedselnet

8 voedselketen/voedselweb

9 Producenten/consumenten
Soorten aan begin voedselweb = producenten  autotroof Deze worden gegeten door consumenten en zijn heterotroof 1ste orde  eet planten 2de orde  eet planteneters 3de orde eet de organismen die planteneters eten 4de ordeenz… Producenten/consumenten

10 Detrivoren / reducenten
Dode resten van organismen = organisch afval of detritus Dat afval wordt gegeten door afvaleters of detrivoren Daarna : mineralisatie = worden de resten afgebroken door reducenten tot anorganische stoffen Producenten consumenten detrivoren reducenten =Kringloop van stoffen Detrivoren / reducenten

11 De kringloop van stoffen

12 Ecologische piramides
In voedselketen telt meestal elke volgende schakel minder individuen dan de vorige schakel. Meestal piramides van aantallen Ook vaak piramides van biomassa Ecologische piramides

13 Introductie van de orca in een gebied.
Verklaar de diagrammen met de twee voedselketens voor en na het verschijnen van de orca in dit ecosysteem. Kelp = een soort N-Amerikaans wier, gegeten door zeeëgels Sea urchin = zeeëgel

14 binas

15 Wat is er dan met die andere 19998.6 kilogram gebeurd?
biomassa

16 Biomassa / productiviteit
In producenten : Zonne-energie vastgelegd => Fotosynthese Vanaf glucose voortgezette assimilatie van andere organische stoffen Totale gewicht organische stoffen biomassa Hoeveelheid biomassa maat voor productiviteit Hoge productiviteit  groot deel van zonne-energie benut voor vorming biomassa Biomassa / productiviteit

17 Energie-inhoud van elke schakel van de voedselketen : hoeveel energie in deze schakel is vastgelegd in organische stoffen  energiestroom Afvaleters en reducenten Piramide van energie

18 In elke schakel verdwijnt energie uit de voedselketen
Elke schakel heeft eigen productiviteit Als producenten worden gegeten vastgelegde energie komt in lichaam van consument van eerste orde -> deel verlaat lichaam ( ontlasting, urine, zweet) -> deel dissimilatie -> deel nieuwe weefsels of groei weefsels door voorgezette assimilatie ( vastgezet in nieuwe organische moleculen) In elke schakel verdwijnt energie uit de voedselketen

19 Gevolgen: concentratie van gifstoffen….en wij?

20 binas

21 biomassa

22


Download ppt "Voedselrelaties ecologie."

Verwante presentaties


Ads door Google