De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

competitie of concurrentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "competitie of concurrentie"— Transcript van de presentatie:

1 Tussen verschillende soorten en tussen individuen van dezelfde soort bestaan relaties.
competitie of concurrentie voedsel: te sterke competitie kan worden tegengegaan door een territorium te vormen voortplanting: bijv. kuddedieren met één mannetje; zaden die ontkiemen in de concurrentiestrijd overleven de best aangepaste individuen: natuurlijke selectie 2. voedsel o predator (= roofdier) en prooi o voedselketen: een reeks soorten waarbij elke soort de voedselbron is voor de volgende soort

2 3. coöperatie bij soortgenoten: bijv. groepen met een sterke taakverdeling (bijen en mieren) of kuddevorming (grotere veiligheid; wel een grotere competitie) tussen verschillende soorten: mutualisme, een vorm van symbiose Symbiose: langdurige samenleving van individuen van verschillende soort. mutualisme: beide individuen hebben voordeel (b.v. bestuiving van bloemen door insecten) commensalisme: de individuen van de ene soort hebben voordeel en de individuen van de andere soort geen voordeel en geen nadeel (b.v. bacteriën op onze huid)

3 3. parasitisme: de individuen van de ene soort (parasiet) hebben voordeel en die van de andere soort (gastheer) nadeel van de samenleving (b.v. lintworm, luizen) Ecologische nis (niche): de rol die een soort speelt in de relaties in een ecosysteem (b.v. veldmuizen zijn planteneters èn voedselbron voor predatoren zoals uilen). Soortgenoten hebben altijd dezelfde niche (dus een grote concurrentie). Hoe soortenrijker een ecosysteem, des te gespecialiseerder zijn de nissen.

4 1. Bruto primaire productie: de totale hoeveelheid zonne-energie die producenten m.b.V. fotosynthese vastleggen in organische stoffen. 2. Netto primaire productie: de bruto primaire productie min de hoeveelheid energie die de producenten gebruiken voor hun dissimilatie.

5 In de afbeelding is in de hokjes de gemiddelde biomassa uitgedrukt in gram koolstof per m² van het ecosysteem. De pijlen geven koolstofstromen weer in gram koolstof per m² op jaarbasis. De netto-productie is binnen de hokjes weggelaten maar kan worden berekend uit de koolstofstromen (en dan ook uitgedrukt in gram koolstof per m² per jaar) Hoe groot is de totale bruto primaire productie (BPP) in dit ecosysteem in gram koolstof per m² op jaarbasis ?


Download ppt "competitie of concurrentie"

Verwante presentaties


Ads door Google