De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecosystemen Hoofdstuk 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecosystemen Hoofdstuk 3."— Transcript van de presentatie:

1 Ecosystemen Hoofdstuk 3

2 Schiermonnikoog, meer dan wat los zand!
Maak groepjes van vier Maak een voedselweb Welke drie abiotische factoren zijn het belangrijkst? Ruil met ander groepje Controleer Benoem de producenten (P), herbivoren (H) en carnivoren (C) Leg voedselweb op de juiste plaats bij de kaart Maak een voedselweb voor Schiermonnikoog

3 3.1 Kwetsbare ecosystemen
Ecosysteem Complexe zelfstandige eenheid Afgebakend gebied met organismen en biotische en abiotische relaties

4 Ecosysteem Gesloten Nauwelijks uitwisseling van stoffen met andere ecosystemen door kringlopen

5 Organismen in ecosysteem
Producent Plantaardige organismen Consument Dierlijke organismen Reducent Bacteriën en schimmels

6 Draagkracht Populatiedynamiek
De maximale populatiegrootte die een gebied kan onderhouden Populatiedynamiek Veranderingen in de populatie a.g.v. (a)biotische factoren Verstoring: snel optredende blijvende veranderingen

7 3.2 Energie

8

9 Biomassa Energie uit biomassa Totaalgewicht van organismen

10 Voedselspiramide Piramide van aantallen Piramide van biomassa
Trofisch niveau

11 Welke afbeelding geeft de piramide van aantallen weer? Leg uit waarom
Rechts, in een boom leven heel veel rupsen; links is een piramide van biomassa

12

13 Energiestroomschema Laat zien waar de energie naar toe gaat

14 Autotroof Heterotroof
Organismen die in staat zijn om uit energiearme anorganische stoffen , energierijke organische stoffen te maken (producenten) Fotosynthese Heterotroof Organismen hebben energierijke organische stoffen nodig (consumenten)

15 Primaire productie Secundaire productie
Hoeveelheid organische stoffen (biomassa) die producenten maken g/opp./jaar g/volume/jaar Secundaire productie De hoeveelheid organische stoffen (biomassa) die de consumenten maken

16 Neem de piramide over en teken de balk voor de consumenten van de 2e orde en de balk voor de 3e orde

17

18

19

20 Ontstaan ecosysteem (1)
Pioniersecosysteem Begin van elk ecosysteem Kale rots/ omgespitte grond Verandert door successie Soortensamenstelling & abiotische factoren veranderen sterk Toename van biodiversiteit Productie nieuwe weefsels > afbraak weefsel

21 Ontstaan ecosysteem (2)
Climaxecosysteem Eindstadium van een ecosysteem Soortensamenstelling en abiotische factoren ± gelijk Maximale biodiversiteit Productie nieuwe weefsels= afbraak weefsels Bijv. koraalrif, loofbos, tropisch regenwoud

22 Ontstaan ecosysteem (3)
Primaire successie Secundaire successie

23

24


Download ppt "Ecosystemen Hoofdstuk 3."

Verwante presentaties


Ads door Google