De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (1)"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (1)
april ’17 Jacqueline Kerkhoffs Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (1) Rob Abbenhuis

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
De presentatie Introductie nieuwe beroepsgerichte programma's vmbo Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo Informatie over het traject Informatie over de nieuwe structuur Vragen/opmerkingen/met elkaar in gesprek over (mogelijke/gewenste) consequenties

3 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

4 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (1) Doelen van vernieuwing: Aantrekkelijk en toekomstbestendig Aantrekkelijk door verbeterde aansluiting en programma's die passen bij actuele ontwikkelingen. Toekomstbestendig door een opzet te kiezen die organiseerbaar is, ook bij een dalend aantal leerlingen of bij een wijziging in keuzes van leerlingen. Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en ouders weten waarvoor ze kiezen.

5 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (2) Uitgangspunten (1): Het aantal examenprogramma's moet doelmatig en organiseerbaar zijn De beroepsgerichte programma's zijn het fundament van de beroepskolom. In het vmbo oriënteren en bereiden leerlingen zich voor op beroepspraktijk en vervolgopleidingen Dit betekent dat LOB stevig in alle beroepsgerichte programma's verankerd wordt

6 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (3) Uitgangspunten (2) De programma's bieden ruimte voor leerlingen die later (willen) kiezen en voor de (kleinere groep) leerlingen die juist vroeg al weten wat ze willen. Elke vmbo-sector kent een gemeenschappelijk beroepsgericht deel. Dit deel zal naar verwachting 50% van het totale beroepsgerichte programma beslaan Elke sector kent keuzevakken (verdiepend/verbredend) waardoor het mogelijk wordt meer individuele programma's voor leerlingen te ontwikkelen/aan te bieden. Deze keuzevakken beslaan naar verwachting de overige 50% van het beroepsgerichte programma.

7 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (4) Uitgangspunten (3) Het cspe is een goede borging van het onderwijsprogramma De nieuwe examenprogramma’s, syllabi en handreikingen bieden helderheid voor de vertaling in onderwijs en examens Aansluiting met het vervolgonderwijs, de beroepspraktijk en de arbeidsmarkt dienen te worden geborgd. De huidige vernieuwing is geen eenmalige exercitie. In de examenprogramma’s wordt ruimte open gehouden voor doorontwikkeling via aanpassing van de syllabi, handreikingen en examens.

8 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Projectorganisatie Regiegroep Sectorale VernieuwingsCommissies Werkgroepen Sector Advies Commissies (VNO/NCW) (In alle gremia vertegenwoordiging vanuit vmbo én mbo) Klankbordscholen Pilotscholen

9 Nieuwe terminologie WAS: WORDT: Keuzevakken PROFIELVAK modulen

10 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Handreiking SLO KEUZE 4 Keuzevakken Schoolexamen 50% PROFIELVAK 4 Modulen Centraal examen Syllabus CvTE algemene vaardigheden professionele vaardigheden LOB KERN

11 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Inhoud kern Een KERN bestaat uit: a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling

12 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Inhoud profiel Een profiel(vak) bestaat uit 4 modulen Beschrijving in moduul: Taak Meerdere deeltaken per moduul die op hun beurt onderverdeeld zijn volgens: "De kandidaat kan: (onderverdeeld naar leerwegen)"

13 Inhoud profiel: een voorbeeld
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Inhoud profiel: een voorbeeld Profiel Economie en ondernemen vmbo BB KB GL 1.2. Moduul: Secretarieel Taak: Secretariële werkzaamheden uitvoeren back- office werkzaamheden front- office werkzaamheden P/EO/1.2.1 Deeltaak: back- office werkzaamheden uitvoeren. De kandidaat kan: het agendabeheer voeren x bijeenkomsten organiseren communicatie verzorgen de post verzorgen secretariële ondersteuning verrichten

14 Profielen: wetgeving Economie en Ondernemen
Horeca, Bakkerij, Recreatie Zorg & Welzijn Bouwen, Wonen en Interieur Produceren, Installeren en Energie Mobiliteit en Transport Media, Vormgeving en ICT Maritiem en Techniek Groen Dienstverlening en Producten

15 ec zw te dp gr Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
april ’17 Kernprogramma = hart van de sector In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec zw te dp gr … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen

16 Vertaling naar onderwijsprogramma's
De school bepaalt het aanbod in een onderwijsprogramma 4 Keuzevakken Schoolexamen ca. 400 uur 1 Profielvak bestaande uit vier modulen Jan: voorbeelden breed en smal Centraal examen

17 E X A M E N P R O G R A M M A U W O N D E R W I J S ! KEUZE PROFIEL

18 = E X A M E N P R O G R A M M A U W O N D E R W I J S ! KEUZE PROFIEL
PROJECTWEEK SIMULATIE PROFIEL

19 Profielgebonden vakken
Verplicht vak: + keuze uit: EO, HBR Economie Wiskunde of Frans of Duits ZW Biologie Wiskunde of Maatschappijleer 2 of Aardrijkskunde of Geschiedenis BWI, PIE, M&T, MVI Wiskunde Nask 1 Groen Biologie of Nask1 D&P 2 vakken uit Wiskunde, Nask 1, Biologie en Economie

20 Syllabus (zie www.examenblad.nl)
Profiel Examen in 2015 Examen in 2016 Economie en Ondernemen v2, april 2014 v3, april 2015 Horeca, Bakkerij en Recreatie Zorg & Welzijn Bouwen, Wonen en Interieur Produceren, Installeren en Energie Mobiliteit en Transport Media, Vormgeving en ICT - v2, april 2015 Groen Dienstverlening en Producten

21 Handreikingen Keuzevakken Vanaf maart online (voor pilotscholen) Per profiel Wellicht detaillering per keuzevak? LOB Handreiking staat op Binnenkort voorbeelden van good practices

22 “Alles blijft zoals het is…”
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo V A L K U I L “Alles blijft zoals het is…” Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle afdelingsprogramma’s. De 35 afdelingen gaan op in 10 profielen De programma’s zijn echt nieuw!

23 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Implementatie Nieuwe voorstel WVO  tweede kamer Licenties: een school mag een profiel aanbieden als ze de licentie heeft voor een onderliggende afdeling. Scholen die nu (schooljaar ) een intersectoraal programma aanbieden mogen het nieuwe profiel D&P aanbieden of terugvallen op een onderliggende afdeling waarvoor zij licentie hebben. Scholen die niet over een gewenste licentie beschikken moeten hierover in overleg gaan met hun regionale partners, zoals nu ook het geval is. Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: Scholen mogen alle beroepsgerichte keuzevakken aanbieden (licentievrij). Het aantal profielmodulen dat als keuzevak mag worden aangeboden is beperkt tot drie.

24 Wat mag de school aanbieden
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Wat mag de school aanbieden Kijk op de project website (Onder "Over het project", klik op publicaties → Routekaart naar profielen vmbo september 2014)

25 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

26 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Advies Onderwijsraad Maak flexibilisering mogelijk en trek dit ook door in de examens Beargumenteer gemaakte keuzes voor profielen Laat zien hoe vmbo en mbo op elkaar aansluiten

27 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn Mei 2013: concept examenprogramma Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) Augustus 2014: start pilot cohort 2 en cohort 1 Groen, D&P en MVI Mei 2015: eerste examens (cohort 1) Augustus 2015:start pilot cohort 3 en cohort 2 Groen, D&P en MVI Mei 2016: examens cohort 2 en eerste examens Groen, D&P en MVI Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma 1 2 3 4 5 6 7 8 Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016

28 Informatie over project
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Informatie over project Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s Regionale bijeenkomsten SPV

29 Nieuwe programma's vmbo en de Lerarenopleiding
Vragen!! Vragen??


Download ppt "Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (1)"

Verwante presentaties


Ads door Google