De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienstverlening & producten Vernieuwing examenprogramma’s vmbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienstverlening & producten Vernieuwing examenprogramma’s vmbo"— Transcript van de presentatie:

1 Dienstverlening & producten Vernieuwing examenprogramma’s vmbo
Regiobijeenkomsten januari 2015 Viola van Lanschot Hubrecht

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

3 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Informerend karakter Structuur Het beroepsgerichte profielvak Profielverplichte algemene vakken Beroepsgerichte keuzevakken Kaders Syllabus Handreiking Implementatie

4 ‘Intersectorale’ achterban
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo ‘Intersectorale’ achterban Intersectoraal programma (drie uitstroomrichtingen: TD, TC, DC ) ICT-route Sport Dienstverlening & Veiligheid Technologie in de Gemengde Leerweg Groene sector

5 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Handreiking SLO KEUZE 4 Keuzevakken Schoolexamen 50% PROFIELvak 4 Modulen Centraal examen Syllabus CvE algemene K + V Professionele K + V LOB KERN

6 “Alles blijft zoals het is…”
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo V A L K U I L “Alles blijft zoals het is…” Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle afdelingsprogramma’s. De 35 afdelingen gaan op in 9 profielen De programma’s zijn echt nieuw!

7 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Dienstverlening 1. Organiseren van een activiteit een opdracht aannemen, organiseren, voorbereiden, en realiseren facilitaire werkzaamheden uitvoeren wet- en regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu 2. Presenteren, promoten en verkopen verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen (her)kennen, benoemen en professioneel toepassen promotieactiviteiten beoordelen, verbeteren en uitvoeren informatie verstrekken en instructie geven 3. Een product maken en verbeteren (delen van) een product of halffabricaat maken (werktekeningen lezen en verbindingen maken met gangbare materialen) (een deel van) een product ontwerpen of verbeteren met behulp van een eenvoudig technisch tekenprogramma in zowel 2D als 3D 4. Multimediaal product maken een digitaal ontwerp maken een instructie-of voorlichtingsfilm maken een website ontwerpen en samenstellen een applicatie ontwerpen, maken of samenstellen Producten gl gl

8 Profielverplichte algemene vakken voor D&P
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Profielverplichte algemene vakken voor D&P Volgens wetsvoorstel: voor D&P 2 van de volgende 4 vakken: wiskunde nask 1 biologie economie

9 Beroepsgerichte keuzevakken bij D&P
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Beroepsgerichte keuzevakken bij D&P Game maker Robotica Natuurtalent Gezonde leefstijl Podium Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid Ook alle andere keuzevakken kunnen aangeboden worden: Groen scholen  groene keuzevakken SDV scholen  SDV gerelateerde keuzevakken Cultuurprofielscholen  kunstgerelateerde keuzevakken

10 Vertaling naar onderwijsprogramma's
De school bepaalt het aanbod en maakt onderwijs 4 Keuzevakken Schoolexamen ca. 400 uur Jan: voorbeelden breed en smal 1 Profielvak bestaande uit vier modulen Centraal examen

11 EXAMEN P R O G R A M M A O N D E R W I J S KEUZE PROFIEL

12 = EXAMEN P R O G R A M M A O N D E R W I J S KEUZE PROFIEL PROJECTWEEK
STAGE PROFIEL

13 ec zw te gr Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
april ’17 Kernprogramma = hart van de sector Van sectoren naar beroepsgerichte profielvakken ec zw te D&P gr en beroepsgerichte keuzevakken verdiepend of verbredend

14 Examenprogramma is geen onderwijsprogramma
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Examenprogramma is geen onderwijsprogramma Scholen maken over het onderwijs regionale afspraken Onderwijs krijgt kleur door de regionale context Betere aansluiting van vmbo-mbo en bedrijfsleven Samen vorm geven aan beroepsonderwijs -> Afspraken tussen vmbo-mbo-scholen en het regionale bedrijfsleven

15 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kaders Nieuwe voorstel WVO  tweede kamer Licenties: een school mag een profiel aanbieden als ze in schooljaar de licentie heeft voor een onderliggende verwante afdeling  zie verwantschapstabel in de 'Routekaart naar profielen' Scholen die nu (in schooljaar ) een intersectoraal programma aanbieden mogen het nieuwe profiel D&P aanbieden of terugvallen op een onderliggende afdeling waarvoor zij licentie hebben. Scholen die in toekomst wel D&P willen aanbieden en niet over de onderliggende licentie beschikken moeten hierover in overleg met regionale partners of aanvraag via artikel 68 WVO indienen Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: licentievrij. Het aantal profielmodulen dat als keuzevak mag worden aangeboden is beperkt tot drie per beroepsgericht profielvak

16 Syllabus D&P  conceptsyllabus versie 1
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Syllabus D&P  conceptsyllabus versie 1 Per conceptexamenprogramma wordt een conceptsyllabus gemaakt door syllabuscommissie (geïnstalleerd door CvTE) Opdracht: uitwerking (detaillering, specificering) van het conceptexamenprogramma t.b.v centrale examinering (beroepsgerichte keuzevak met vier modulen) Doelgroep: docenten en toetsontwikkelaars, tevens een belangrijke bron voor uitgevers Doel: (1) leerlingen goed voor te kunnen bereiden op het centrale examens; (2) centrale examens te kunnen maken; (3) methodes te kunnen maken  zie veldraadpleging over conceptsyllabus D&P (versie 1) Reageren is mogelijk tot 23 januari

17 Conceptsyllabus: van versie 1 naar versie 2
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Conceptsyllabus: van versie 1 naar versie 2 Veldraadpleging over conceptsyllabus en conceptexamenprogramma D&P (versie 1)  Reageren is mogelijk tot 23 januari Opbrengsten verzamelen Samenvatting met reacties op syllabus Bespreken in syllabuscommissie Samenvatting met reacties op conceptexamenprogramma Eventuele wijzigingsvoorstellen voorleggen aan regiegroep  intersectorale vernieuwingscommissie en werkgroep Ad. 1) Aanpassen conceptsyllabus versie 1  versie 2 voor examenjaar (mei 2015 gereed) Ad. 2) Aanpassen conceptexamenprogramma  syllabus ex jaar 2017

18 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
DP/Cohort 1 Conc-examenprogramma S-bus v1 veldraadpleging en conc-ex V2 DP/Cohort 2 conceptexamenprogramma v2 Syllabus v2 bijstellen v3 ->v4 Invoering Examenprogramma DEF Examen Cohort 1 Examen Cohort 2 Mei '16 Mei '17 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 Augustus 2017

19 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Handreikingen Handreikingen voor het deel dat onder het schoolexamen valt  beroepsgerichte keuzevakken Good practice Voorbeelduitwerkingen Leerroutes (verdiepend en verbredend) Loopbaanoriëntatie Doel: ter inspiratie en voorbeeldmatig

20 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn D&P Maart 2014: conceptexamenprogramma D&P naar staatsecretaris Augustus 2014: start pilot D&P cohort 1 (leerjaar 3) Augustus 2015: start pilot D&P cohort 2 (op dezelfde pilotscholen) Mei 2016: eerste examens D&P (cohort 1) Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma 1 2 3 4 5 6 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 Augustus 2017

21 Voorbereiding op nieuwe programma’s (1)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Voorbereiding op nieuwe programma’s (1) Wat wordt het onderwijsaanbod? Onder andere: Wat is de visie van de school? (onderwijs en LOB!) Welke leerroutes wil de school aanbieden? Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio? Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio (andere vmbo-scholen, roc’s)? Met welke regionale partners wordt samengewerkt?  Welke profiel- en keuzevakken biedt uw school aan en waarom?

22 Voorbereiding op nieuwe programma’s (2)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Voorbereiding op nieuwe programma’s (2) Hoe ziet de organisatie eruit? Denk aan: Welke volgorde houdt de school aan voor het onderwijsaanbod van profiel en keuzevakken?  LOB Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer maken? Welke leermiddelen zetten we in? Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor de fysieke inrichting?

23 Voorbereiding op nieuwe programma's (3)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Voorbereiding op nieuwe programma's (3) Wat betekent dit voor de docenten? Denk aan: LOB: Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd? en Waar is extra scholing voor nodig?

24 Belangrijke lessen uit pilots
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Belangrijke lessen uit pilots Begin vanuit visie Centrale rol van LOB Belang van een goed PTA (voor de leerling!)

25 Communicatie over project
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Communicatie over project Digitale nieuwsbrief FAQ's: Viola van Lanschot Hubrecht

26 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Pilot-cohorten Schooljaren  examen in 2015 Cohort 1 (a): pilot met profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR In ontwikkeling profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren  examen in 2016 Cohort 2 (a): pilot met profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR Cohort 1 (b ) pilot nieuwe profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren  examen in 2017 Cohort 3 (a) Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR Cohort 2 (b) pilot met nieuwe profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren  examen in 2018 Start nieuwe examenprogramma's alle scholen


Download ppt "Dienstverlening & producten Vernieuwing examenprogramma’s vmbo"

Verwante presentaties


Ads door Google