De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering en inkoop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering en inkoop"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering en inkoop
H9 Kengetallen Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap

2 Kengetal Een kengetal zegt iets over de financiële toestand van een onderneming op een bepaald moment. Een kengetal is absoluut getal of verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in geld- of in eenheden en dat de toestand of de ontwikkeling van de financiële situatie van een onderneming weergeeft. De kengetallen hebben betrekking op: liquiditeit solvabiliteit rentabiliteit Financiering en inkoop | CEO

3 Liquiditeitsbalans Een liquiditeitsbalans is een balans waarbij de bezittingen en schulden zijn onderverdeeld in hoofdgroepen. De hoofdgroepen zijn: vaste activa (bezittingen) vlottende activa (bezittingen) eigen vermogen (schulden) vreemd vermogen lang (schulden) vreemd vermogen kort (schulden) Financiering en inkoop | CEO

4 Liquiditeit beoordelen
De kengetallen waarmee je de liquiditeit beoordeelt zijn: current ratio quick ratio. Financiering en inkoop | CEO

5 Current en quick ratio De current ratio geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen kort. Dit kengetal is bijna hetzelfde als de current ratio. Het enige verschil is dat je bij de quick ratio de voorraad niet meetelt. Financiering en inkoop | CEO

6 Nettowerkkapitaal Het werkkapitaal geeft aan over hoeveel geld de onderneming kan beschikken voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. Het brutowerkkapitaal bestaat uit de vlottende activa. Als je hier het vreemd vermogen kort afhaalt, heb je het nettowerkkapitaal. Financiering en inkoop | CEO

7 Solvabiliteit De solvabiliteit van de onderneming is de mate waarin je als ondernemer in staat bent om bij opheffing (liquidatie) van je onderneming uit de opbrengst van de bezittingen je schulden terug te betalen. De volgende kengetallen van solvabiliteit komen aan de orde: solvabiliteitsgraad solvabiliteitspercentage debt ratio Financiering en inkoop | CEO

8 Solvabiliteitsgraad De solvabiliteitsgraad zegt iets over de mate waarin de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Financiering en inkoop | CEO

9 Solvabiliteitspercentage
Geeft aan in welke mate er na liquidatie na verkoop van de bezittingen er nog schulden zijn. Financiering en inkoop | CEO

10 Debt ratio De debt ratio is een verhoudingsgetal om de solvabiliteit te meten. Hierbij kijk je hoeveel van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Financiering en inkoop | CEO

11 Rentabiliteit De rentabiliteit van het eigen vermogen is het percentage dat je verdiend hebt met het eigen vermogen. Het geeft de verhouding aan tussen de opbrengst van het eigen vermogen en het gemiddeld geïnvesteerde eigen vermogen. Financiering en inkoop | CEO

12 Rentabiliteit van het vreemd vermogen
Het rendement van het vreemde vermogen bestaat uit de interest die een vreemd vermogenverschaffer ontvangt voor de investering van zijn vermogen. Financiering en inkoop | CEO

13 Rentabiliteit van het totale vermogen
De rentabiliteit van het totale vermogen geeft de verhouding aan tussen de opbrengst van het totale vermogen en het gemiddeld geïnvesteerde totale vermogen. Financiering en inkoop | CEO

14 Hefboomeffect Tussen de rentabiliteit van het eigen vermogen, de rentabiliteit van het vreemd vermogen en de rentabiliteit van het totaal vermogen zit een verband. Dit verband noem je het hefboomeffect. Er bestaan twee soorten hefbomen: positief en negatief. Positief: het geleende geld levert meer op dan het kost. Negatief: het geleende geld kost meer dan het oplevert. Financiering en inkoop | CEO

15 Cashflow De cashflow is de in- en uitstroom van liquide middelen. Het uitgangspunt van de berekening van de cashflow is de nettowinst. Door van de omzet de inkoopwaarde van de omzet en alle exploitatiekosten af te halen, krijg je de nettowinst. Cashflow bij bv: Financiering en inkoop | CEO

16 Omzet per gewerkt uur Omzet per gewerkt uur = Arbeidsproductiviteit
Omzet per gewerkt uur = omzet aantal gewerkte uren Financiering en inkoop | CEO

17 Winkelvloeroppervlakte
Winkelvloeroppervlakte is het gedeelte van de winkel waar de klant komt en eventueel de etalage. omzet per m² wvo = omzet aantal m² wvo Financiering en inkoop | CEO


Download ppt "Financiering en inkoop"

Verwante presentaties


Ads door Google