De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda  Lessen 49 tm 52  wk 6 en wk 8  hs 42  bestuderen 42.1 tm 42.4 maken 42.1 tm 42.11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda  Lessen 49 tm 52  wk 6 en wk 8  hs 42  bestuderen 42.1 tm 42.4 maken 42.1 tm 42.11."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda  Lessen 49 tm 52  wk 6 en wk 8  hs 42  bestuderen 42.1 tm 42.4 maken 42.1 tm 42.11

2 kengetallen / ratio’s Een kengetal geeft de verhouding tussen grootheden weer. kengetallen geven snel inzicht in een verschijnsel kengetallen maken vergelijkingen mogelijk

3 ratioanalyse metingen op financiële indicatoren aan de hand van een jaarrekening doel beoordeling financiële structuur (prestaties) historische analyse bedrijfsvergelijkende analyse (benchmarking)

4 kanttekeningen bij ratioanalyse normen niet altijd duidelijk momentopname retrospectief mogelijkheden voor ‘window dressing’ verhoudingen zijn kwantitatief (en zeggen dus niets over kwaliteit…)

5 soorten kengetallen liquiditeitskengetallen (hs 42) solvabiliteitskengetallen (hs 43) rentabiliteitskengetallen (hs 43)

6 liquiditeitskengetallen In hoeverre is de onderneming in staat om de op korte termijn vervallende schulden te voldoen?

7 meting liquiditeit De mate waarin een onderneming haar direct opeisbare schulden kan betalen: netto werkkapitaal current ratio quick ratio werkkapitaalratio

8 (netto) werkkapitaal (bruto) werkkapitaal = vlottende activa + liquide middelen ‘norm’ : NWK > 0

9 (netto) werkkapitaal voorbeeld NWK 2000: (90 + 400 + 50) - (100 + 450) = -10 NWK 2001: (110 + 350 + 40) - (50 + 350) = 100 conclusie: liquiditeit is sterk verbeterd

10 werkkapitaalratio

11 current ratio ‘norm’: CR > 2,0 (minimaal 1 à 1,5) te hoge CR leidt tot lagere rentabiliteit

12 current ratio voorbeeld CR 2000:(90 + 400 + 50) : (100 + 450) = 0,98 CR 2001:(110 + 350 + 40) : (50 + 350) = 1,25 conclusie: liquiditeit is sterk verbeterd

13 quick ratio ‘norm’:QR > 1

14 quick ratio voorbeeld QR 2000: (400 + 50) : (100 + 450) = 0,82 QR 2001: (350 + 40) : (50 + 350) = 0,98 conclusie: liquiditeit is sterk verbeterd

15 Een kleine test…

16 Antwoorden

17 Windowdressing

18 CR versus QR

19


Download ppt "Agenda  Lessen 49 tm 52  wk 6 en wk 8  hs 42  bestuderen 42.1 tm 42.4 maken 42.1 tm 42.11."

Verwante presentaties


Ads door Google