De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda  Lessen 53 tm 56  wk 8 en wk 9  hs 43

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda  Lessen 53 tm 56  wk 8 en wk 9  hs 43"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda  Lessen 53 tm 56  wk 8 en wk 9  hs 43
 bestuderen 43.1 tm maken 43.1 tm 43.13

2 Solvabiliteit De mate waarin een onderneming in staat is haar verplichtingen na te komen en haar schulden af te lossen (op korte & lange termijn). Van belang bij liquidatie, dus de mate waarin een onderneming bij opheffing al haar schulden kan betalen.

3 Solvabiliteitskengetallen
Totale Activa x 100% Vreemd vermogen Totale Vermogen Eigen vermogen

4 Rentabiliteit Opbrengsten Kosten van het primaire proces
EBIT (Earnings Before Interest & Taxes) Interestkosten vreemd vermogen EBT (Earning Before Taxes) Vennootschapsbelasting EAT (Earning After Taxes)

5 Verdeling van de EBIT Voor de overheid Voor verschaffers van het
Vreemd vermogen Vennoot- schaps- belasting Interestkosten Vreemd Vermogen = IVV Winst na belasting = EAT Voor de eigenaren van de onderneming

6 Waarom bedrijfsresultaat koppelen aan het gemiddeld geïnvesteerd vermogen?
Resultaat over de gehele periode behaald met: Vermogen per 1-1 = balansmoment? Vermogen per 31-12 = balansmoment? Gemiddeld geïnvesteerd vermogen over de gehele periode! Vermogen per per 1-1 + Vermogen per 31-12 2

7 Rentabiliteit Totaal Vermogen
EBIT * x 100% Gemiddeld Totaal Vermogen * Voor RTV dus nettowinst + interestkosten VV

8 Rentabiliteit Eigen Vermogen
EAT * x 100% Gemiddeld Eigen Vermogen * Voor REV dus nettowinst

9 Interest-% Vreemd Vermogen
Interestkosten x 100% Gemiddeld Vreemd Vermogen

10 Verband tussen REV, RTV en IVV
REV = RTV + (RTV – IVV) x EV Hefboomwerking van de vermogensstructuur

11 Hefboomwerking De mate van hefboomwerking hangt af van:
Het verschil tussen RTV en IVV De verhouding VV : EV

12 Beleggerskengetallen
Intrinsieke waarde per aandeel Brutodividend per aandeel Dividendrendement: brutodividend per aandeel x 100% koerswaarde van een aandeel

13

14


Download ppt "Agenda  Lessen 53 tm 56  wk 8 en wk 9  hs 43"

Verwante presentaties


Ads door Google