De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerkrachtcompetenties 6 oktober 2014 Caroline Kearney Senior Project Manager & Onderwijsanalist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerkrachtcompetenties 6 oktober 2014 Caroline Kearney Senior Project Manager & Onderwijsanalist."— Transcript van de presentatie:

1 Leerkrachtcompetenties 6 oktober 2014 Caroline Kearney Senior Project Manager & Onderwijsanalist

2 Competenties zijn… Een dynamische en complexe combinatie van Die leiden tot effectieve actie in de echte wereld Kennis Vaardigheden Houdingen

3 Competentiekaders voor leerkrachten Nationaal niveau: Grote verscheidenheid in aanpakken voor de definitie & implementatie van het competentiekader voor leerkrachten, uiteenlopend van een brede reeks competenties (bijv. Finland) tot normatieve lijsten (bijv. Groot-Brittannië).

4 Competentiekaders voor leerkrachten Op Europees/internationaal niveau: Een uitgebreid algemeen competentiekader bestaat niet; alleen kaders voor specifieke vakgebieden (bijv. het ICT competentiekader voor leerkrachten van de UNESCO; het Europese profiel voor de opleiding van taalleerkrachten) 3 brede competentiegebieden werden in 2005 gedefinieerd in het beleidsdocument: Algemene Europese grondbeginselen voor leerkrachtcompetenties & kwalificaties (Europese Commissie, 2005) Internationaal literatuuroverzicht over leerkrachtcompetenties, normen en ontwikkeling: Kerncompetenties van leerkrachten: vereisten en ontwikkeling (Thematische werkgroep van de Europese Commissie voor professionele ontwikkeling van leerkrachten, 2011)

5 3 Hoofdgebieden voor leerkrachtcompetenties 1)Samenwerken met anderen Effectief samenwerken met leerlingen Samenwerken met collega’s Algemene Europese Grondbeginselen voor leerkrachtcompetenties & kwalificaties (Europese Commissie, 2005)

6 2) Werken met en in de samenleving Effectief samenwerken met de lokale gemeenschap & belanghebbenden in het onderwijs (bijv. ouders, nascholingsinstituten, culturele organisaties, bedrijven, etc.) Leerlingen voorbereiden om verantwoordelijke wereldburgers te worden 3 Hoofdgebieden voor leerkrachtcompetenties Algemene Europese Grondbeginselen voor leerkrachtcompetenties & kwalificaties (Europese Commissie, 2005)

7 3) Werken op basis van kennis, technologie & informatie Goede vakkennis & pedagogische kennis Mogelijkheid om technologie effectief te integreren om onderwijs en lessen te verbeteren Mogelijkheid voor toegang tot, het analyseren en bevestigen van, nadenken over, overdragen van en het effectief voortbouwen op informatie Algemene Europese Grondbeginselen voor leerkrachtcompetenties & kwalificaties (Europese Commissie, 2005) 3 Hoofdgebieden voor leerkrachtcompetenties

8 Kennis van leerkrachten Literatuuroverzicht van kerncompetenties van leerkrachten (Europese Commissie, 2011) 1. Inhoudelijke kennis 2. Pedagogische vakkennis 3. Pedagogische kennis 4. Studiekennis 5. Onderwijswetenschappen (historisch, filosofisch, psychologisch, sociologisch, etc.) 6. Ontwikkelingspsychologie 7. Inclusie- & ongelijkheidskwesties 8. Nieuwe technologieën 9. Onderwijsbeleid (contextueel, institutioneel, organisatorische aspecten) 10. Groepsdynamieken, onderwijstheorieën & motivationele kwesties 11. Evaluatie- & beoordelingsprocessen & methodes

9 Vaardigheden van leerkrachten 1. Lesgeven plannen, managen & coördineren 2. Lesmaterialen en technologieën gebruiken 3. Leerlingen en groepen managen 4. Toezicht houden op en beoordelen van het leren 5. Samenwerken met collega’s, ouders en sociale voorzieningen 6. Onderhandelingsvaardigheden 7. Samenwerkings-, weerspiegelende en interpersoonlijke vaardigheden voor het leren in professionele gemeenschappen 8. De mogelijkheid om aan te passen aan dynamieken op meerdere niveau’s (van overheidsbeleid tot de dynamiek van leerlingen, het klaslokaal en de school) 9. De mogelijkheid om conclusies & besluiten te verwoorden na het interpreteren van bewijzen & data Literatuuroverzicht van kerncompetenties van leerkrachten (Europese Commissie, 2011)

10 Houdingen/waarden van leerkrachten 1. Betrokkenheid bij uw vak(ken: kennis van de historische ontwikkeling, huidige status & verhouding tot andere vakgebieden 2. Openstaan voor aanpassingen in het geval van veranderingen 3. Betrokkenheid bij het bevorderen van leren onder alle leerlingen 4. Openstaan voor het ontwikkelen van leerlingen tot democratische burgers 5. Openstaan voor een leven lang leren 6. Openstaan voor zelfreflectie & kritisch kijken naar het eigen handelen Literatuuroverzicht van kerncompetenties van leerkrachten (Europese Commissie, 2011)

11 Wilt u uw competenties ontwikkelen? KeyCoNet Online cursus ‘Competenties voor 21e- eeuwse scholen’ Startdatum: 17 nov 2014 Inschrijving nu geopend: http://www.europeansch oolnetacademy.eu/web/k eyconet http://www.europeansch oolnetacademy.eu/web/k eyconet Monitor hoe uw competenties ontwikkelen door deel te nemen aan de eTwinning monitoractiviteit Lancering: Week van 13 oktober 2014 KeyCoNet Slotconferentie over het integreren van competentiegebaseerd leren in het onderwijs 25-26 nov 2014 Inschrijven: http://keyconet.eun.org /conference


Download ppt "Leerkrachtcompetenties 6 oktober 2014 Caroline Kearney Senior Project Manager & Onderwijsanalist."

Verwante presentaties


Ads door Google