De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus man review medische laboratoria 2004 De management review Cursus voor het succesvol uitvoeren van de management review G. De Schrijver M.D., Ph.D.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus man review medische laboratoria 2004 De management review Cursus voor het succesvol uitvoeren van de management review G. De Schrijver M.D., Ph.D."— Transcript van de presentatie:

1 Cursus man review medische laboratoria 2004 De management review Cursus voor het succesvol uitvoeren van de management review G. De Schrijver M.D., Ph.D.

2 Cursus man review medische laboratoria 2004

3

4

5 KB van 3 december 1999 Art 14 §1; De directeur van het laboratorium heft als taken:.. 8° Jaarlijks het kwaliteitssysteem van het laboratorium te evalueren.

6 Cursus man review medische laboratoria 2004 Inhoudstabel Definities Verantwoordelijkheden Het proces van de management review Hoe opstarten en uitvoeren?

7 Cursus man review medische laboratoria 2004 Definitie Een formele evaluatie door het "Senior Management" van de status en de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem (QS) i.f.v. de kwaliteitsdoelstellngen en - objectieven

8 Cursus man review medische laboratoria 2004 Objectieven Periodieke review van het QS door het senior management: –om de kwaliteitsvisie en de –doelstellingen te confirmeren of aan te passen –om de continue gepastheid en doeltreffendheid van het systeem te garanderen –om de nodige veranderingen en/of verbeteringen te plannen en te implementeren –om de conformiteit met het kwaliteitssysteem (norm) te garanderen

9 Cursus man review medische laboratoria 2004 Objectieven (2) Nood aan verandering t.g.v. bevindingen van audits (int en ext.), interlab vergelijkingen en klantenklachten Herziening van de kwaliteitsdoelstellingen en – objectieven Opstellng van een actieplan uit het voorgaande

10 Cursus man review medische laboratoria 2004 Verantwoordelijkheden Leiding van de review: senior management aanwezigheid van verantwoordelijken voor de implementatie van het QS en de technische verantwoordelijke(n) noodzakelijk planning, systematisch verloop en documentatie van de review: kwaliteitsverantwoordelijke (QM) uitvoering van de voorgestelde acties: operationele verantwoordelijken en QM

11 Cursus man review medische laboratoria 2004 Verantwoordelijkheden Management: voor de organisatie ervan Quality manager: voor de uitvoering van alle reviews als voorbereiding op de man review Quality manager en technisch verantwoordelijken: voor de implementatie van de te nemen acties

12 Cursus man review medische laboratoria 2004 Planning Eenmaal per jaar Bijgewoond door al wie een overkoepelende verantwoordelijkheid heeft in het lab Formele agenda Formeel verslag Actieplan

13 Cursus man review medische laboratoria 2004 Inhoud Nazicht van de openstaande elementen van de vorige man. review Kwaliteitsvisie en –doelstellingen (missie en strategie) De geschiktheid van het beleid De geschiktheid van de procedures Rapporten van leidinggevend en toezichthoudend personeel

14 Cursus man review medische laboratoria 2004 Inhoud (2) Resultaten van de interne audits Corrigerende maatregelen Preventieve maatregelen Beoordelingen door externe instellingen (externe audits) Resultaten van de kwaliteitscontroles en interlaboratorium-vergelijkingen

15 Cursus man review medische laboratoria 2004 Inhoud (3) Veranderingen in de omvang en het type van het werk Feedback van de klanten Klachten Resultaten van het proces van continue verbetering Kwaliteitsindicatoren voor het opvolgen van de bijdrage van het laboratorium aan de patiëntenzorg.

16 Cursus man review medische laboratoria 2004 Inhoud (4) Andere relevante factoren: –opleiding en opleidingsnoden –adequaatheid van de middelen (mensen en materiaal) –activiteiten van kwaliteitsbeheersing –Evaluatie van leveranciers –…...

17 Cursus man review medische laboratoria 2004 Besluit Registratie van de bevindingen Opmaak van de doelstelling(en) voor het volgend jaar Opmaak van een formeel actieplan: wie doet wat, wanneer en tegen welke datum

18 Cursus man review medische laboratoria 2004 Verder verloop Toezicht door het management op de uitvoering van het actieplan eventueel tussentijdse evaluaties tijdens management vergaderingen

19 Cursus man review medische laboratoria 2004 Praktische aanpak ( voorbereiding) Kwaliteitsverantwoordelijke: –Vraag aan alle verantwoordelijken om de voor hen toepasbare gegevens te verzamelen en samen te vatten –Opstellen van een agenda en maken van de afspraak voor de vergadering

20 Cursus man review medische laboratoria 2004 Praktische aanpak (uitvoering) De eigenlijke vergadering: –Bespreking van elk agendapunt –Voor elk punt: conclusie en eventueel uit te voeren acties –Algemene conclusie + opstellng van formeel actieplan

21 Cursus man review medische laboratoria 2004 Praktische aanpak (follow-up) Kwaliteitsverantwoordelijke: –Opmaak van een algemeen verslag inclusief het actieplan –Distributie van de verschillende te nemen acties –Follow up van de acties –Opvolging efficientie genomen maatregelen

22 Cursus man review medische laboratoria 2004 Praktische aanpak (follow-up) Afdelingsverantwoordelijken: –Informatie aan het personeel –Implementatie van de respectieve acties –Feedback aan het management

23 Cursus man review medische laboratoria 2004 Enkele raadgevingen Openheid Implementatie van de nodige mensen Engagement voor het uitvoeren van de afgesproken acties Voldoende documentatie


Download ppt "Cursus man review medische laboratoria 2004 De management review Cursus voor het succesvol uitvoeren van de management review G. De Schrijver M.D., Ph.D."

Verwante presentaties


Ads door Google