De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2013 EVALUATIES N+1. INLEIDING • Gelieve onze 2011 video te bekijken voor meer details aangaande het proces en de applicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "2013 EVALUATIES N+1. INLEIDING • Gelieve onze 2011 video te bekijken voor meer details aangaande het proces en de applicatie"— Transcript van de presentatie:

1 2013 EVALUATIES N+1

2 INLEIDING • Gelieve onze 2011 video te bekijken voor meer details aangaande het proces en de applicatie http://www.besix.com/selfappraisal/N1.aspx

3 TIMING EVALUATIES 2013

4 GEBRUIKERSNAAM EN PASWOORD ZIJN ONVERANDERD

5 KIJK GEGEVENS NA MIJN MANAGER MIJN MEDEWERKERS MIJN ROL MIJN PERSOONLIJKE DETAILS

6 VOORBEREIDING EVALUATIES MANAGERS • Evaluatie van de objectieven: Dit onderdeel is gebaseerd op de objectieven vooropgesteld tijdens het evaluatiemoment van vorig jaar, alsook op de eventuele veranderingen tijdens het voorbije jaar. JIJ evalueert het behaalde resultaat ten opzichte van de gestelde objectieven rekening houdend met de mogelijke tussentijdse evaluatie(s), alsook met de opinie van interne/externe klanten, en met het behaalde resultaat. • Veiligheid-Gezondheid-Milieu-evaluatie 2013 (VGM) (indien van toepassing): Dit onderdeel van de evaluatie dient enkel ingevuld te worden door medewerkers die vallen binnen de rollen “Project Execution” en “Project Management”. Er wordt geëvalueerd volgens 3 gradaties: ”uitmuntend”, “goed”, “te ontwikkelen”. • Evaluatie van de Common Role Competencies: Hiervoor verwijzen we naar de Common Role Competencies beschreven in de “Banding” en naar de functiebeschrijving van de medewerker. JIJ evalueert de competenties alsook de daarbij horende houding en ingesteldheid. De evaluatie van de competenties kent 3 gradaties: ”uitmuntend”, “goed”, “te ontwikkelen”.

7 VOORBEREIDING EVALUATIES MANAGERS • Maak je voorbereiding op basis van een VOLLEDIG jaar. Contacteer de vorige N+1 voor informatie. Vanaf 2014 zal de wissel van N+1 via de applicatie ondersteund worden • Verzamel documenten die de evaluatie kunnen ondersteunen • Verzamel input van anderen (klanten, collega’s, andere managers) • Wees eerlijk en duidelijk in je commentaren • Lees de zelfevaluatie van je medewerker

8 VOORBEREIDING EVALUATIES MANAGERS • TRAINING: e-learning module – Hoe jezelf voor te bereiden, het houden en finaliseren van de evaluatie – Hoe omgaan met moeilijke feedback • http://beyondlearning.cegos.com http://beyondlearning.cegos.com -> meer details volgt later NEEM JE TIJD OM DE TRAINING TE VOLGEN

9 EVALUATIE • SCORES VOOR OBJECTIEVEN A Exceptioneel: bereikt hoge perfectie in alle domeinen van zijn/haar verantwoordelijkheid en heeft alle objectieven overtroffen. B+ Zeer goed: bereikt een hoog niveau van perfectie in zowat alle domeinen van zijn/haar verantwoordelijkheid, bereikt een goed niveau in de andere werkgebieden, overtreft enkele gestelde objectieven en bereikt de overige. B C+ Goed: presteert regelmatig in alle domeinen van zijn/haar verantwoordelijkheid en behaalt alle gestelde objectieven, en overtreft hen soms. C D+ Voldoende: heeft richtlijnen nodig om de objectieven te bereiken in sommige domeinen, en heeft niet alle objectieven kunnen waarmaken. D E Onvoldoende: prestaties voldoen niet om de standaard objectieven te behalen, heeft begeleiding nodig. De objectieven werden niet gerealiseerd. E- F Volkomen onvoldoende: zowel attitude als prestatie zijn onvoldoende om enig objectief te behalen. Heeft continue en dringende begeleiding nodig.

10 EVALUATIE • SCORES VOOR COMPETENTIES Uitmuntend Bewijst herhaaldelijk dat hij/zij de Common Role Competencies beheerst en overtreft. GoedBewijst regelmatig dat hij/zij de Common Role Competencies bezit. Te ontwikkelen De Common Role Competencies moeten verder ontwikkeld worden om het vereiste niveau te kunnen bereiken.

11 AANDACHTSPUNTEN Ook dit jaar is het in het systeem verplicht gemaakt om de datum en het uur van het interview in te geven.

12 AANDACHTSPUNTEN STATUS ZAL ENKEL VERANDEREN NAAR 4 NA DATUM VAN GESPREK

13 AANDACHTSPUNTEN WANNEER JE ONDERTEKENT ZULLEN ALLE PAGINA’s ZICHTBAAR GEMAAKT WORDEN VOOR DE MEDEWERKER TENZIJ ER BEPAALDE VERPLICHTE VELDEN DIENEN INGEVULD TE WORDEN (vb. Score)

14 OBJECTIEVEN 2014

15 GEEF EEN CONCRETE BESCHRIJVING VAN WAT ER VERWACHT WORDT: PROFESSIONELE, PERSOONLIJKE EN VEILIGHEIDSOBJECTIEVEN (indien laatste van toepassing) LEG UIT WAT ALS SUCCESVOL BESCHOUWD ZOU WORDEN (KPI’s, meetbare resultaten, etc.) • GEEF NIET MEER DAN 2 TOT 4 PROFESSIONELE EN 2 TOT 3 PERSOONLIJKE OBJECTIEVEN • SOMMIGE MEDEWERKERS DIE VALLEN BINNEN DE ROLLEN “PROJECT EXECUTION” EN “PROJECT MANAGEMENT” DIENEN VEILIGHEIDSOBJECTIEVEN TE BESCHRIJVEN, D.I. HOE DE VEILIGHEID OP DE WERF TE VERBETEREN.

16 NIEUW IN 2014 Zelfs wanneer de objectieven door manager en medewerker werden gevalideerd kunnen additionele objectieven toegevoegd worden.

17 NEW FEATURES 2014 Managers kunnen tijdens het jaar commentaren en tussentijdse scores geven op de objectieven die zij in het systeem hebben goedgekeurd. Wanneer een manager tijdens het jaar wordt veranderd, wordt de vorige manager gevraagd om binnen een termijn van 60 dagen een tussentijds evaluatie te maken op de objectieven die hij/zij gegeven heeft in het systeem.

18 CAREER@BESIX.COM


Download ppt "2013 EVALUATIES N+1. INLEIDING • Gelieve onze 2011 video te bekijken voor meer details aangaande het proces en de applicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google