De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg GMR - R.v.T. Hoorn 5 april 2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg GMR - R.v.T. Hoorn 5 april 2017."— Transcript van de presentatie:

1 Overleg GMR - R.v.T. Hoorn 5 april 2017

2 Agenda Opening Kennismaking met Raad van Toezicht
Transitie naar R.v.T.- model Status bijeenkomst Hoe functioneert de GMR? hoe organiseert GMR adviezen richting RvT? eigen overleg ouder- en leerkrachtengeleding? Wat verder ter tafel komt Sluiting

3 Kennismaken R.v.T. Beoogd leden Raad van Toezicht:
Jan Kees Meijers : bestuurlijke verhoudingen (voorzitter) Cor de Raadt : kennis van onderwijs en jeugdzorg Jeroen Voorn : financieel economische kennis Tineke van Lente : filosofisch-antropologische, theologische achtergrond Theo Karsten : HRM-achtergrond (statutaire zetel GMR)

4 Huidige situatie Penta
* Bestuur op afstand * Mandatering algemeen directeur * Verantwoording via monitoring informatie en jaarverslag * Besturingsfilosofie Policy Governance

5 Code Goed Bestuur Inrichting en functioneren bestuur
Geldend vanaf 1 augustus 2010 Streefdatum invoering Penta: 1 september 2012, uitstel naar 1 januari 2013 op verzoek van beoogd leden R.v.T.

6 Uitgangspunten Code Dualisme (zie: politiek, gemeente) Complementair

7 Functiescheiding bevoegd gezag
Uitgangspunten Code Functiescheiding bevoegd gezag Bestuur Intern toezicht (= directeur/bestuurder) (= Raad van Toezicht)

8 Documenten PO-Raad: Code Goed Bestuur in het PO
(juridisch document/onderlegger) Basisdocument Stichting Penta (volgens Code Goed Bestuur in het PO) Statuten Stichting Penta (juridisch document) Reglement R.v.T. Bestuursreglement Reglement Audit Commissie Klokkenluidersregeling

9 Raad van Toezicht Toezicht op organisatie en bestuur in het bijzonder
Vaststellen begroting, jaarverslag en goedkeuren strategisch beleid Zorgen voor de inrichting van het bevoegd gezag (statuten) Werkgeverschap naar directeur/bestuurder Advies en klankbordfunctie naar directeur/bestuurder

10 Integraal management directeur-bestuurder schooldirecteuren
Ondersteuning door staffunctionarissen: financieel manager personeelsmanager MT

11 GMR en R.v.T. Status vergadering in relatie tot transitie naar R.v.T.-model? Statuten: (Een delegatie van) de Raad van Toezicht heeft ten minste twee maal per jaar een bijeenkomst met de GMR De directeur/bestuurder bereidt de bijeenkomst voor én leidt de bijeenkomst Aan de bijeenkomst neemt (een delegatie) van de Raad van Toezicht deel alsmede de GMR N.B. Geen overname van rol van bestuurder in het kader van de medezeggenschap

12 Rol GMR Bindende voordracht 1 zetel R.v.T. door GMR:
* Commissie bestaande uit: lid R.v.T. - bestuurder lid GMR Bindende voordracht lid R.v.T. met HRM-achtergrond aan Commissie * Positief advies -> benoeming Negatief advies -> hernieuwde voordracht GMR Positief advies -> benoeming Negatief advies -> R.v.T. voorziet naar eigen inzicht in vacature

13 Rol GMR Voorgenomen besluit directeur/bestuurder Advies/instemming GMR
(positief of negatief) Ter goedkeuring-> Raad van Toezicht

14 Afsluiting Opmerkingen Vragen


Download ppt "Overleg GMR - R.v.T. Hoorn 5 april 2017."

Verwante presentaties


Ads door Google