De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwalitatief onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwalitatief onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Kwalitatief onderzoek
Data Alles Steekproefgrootte Exact aantal minder belangrijk Grotere n verhoogt betrouwbaarheid Meten / construct validiteit Verzamelen van voorbeelden Data-analyse Categorisering van observaties, thema’s, voorwaarden, ... Context en opeenvolging van thema’s Negative case analysis Hypothesen formuleren, nieuwe data toetsen aan voorlopige hypothese, zonodig hypothese aanpassen, ... (data  hypothese: inductief <> theorie  hypothese: deductief) Causale analyse Disjunctief model / conjunctief model QCA (qualitative causal analysis), booleaanse analyse, ...

2 Verloop van kwalitatief onderzoek
Probleemstelling een observatie of vaststelling: “kdn doen weinig sport” onderzoeksvraag: oorzaken? hoe motiveren? doelstelling: verbetering van huidige toestand door promotie van fysieke aktiviteit Datacollectie diepteinterviews met 25 schoolkinderen Theorievorming Exploratiefase Specificatiefase Reductiefase Integratiefase

3 Theorievorming Exploratiefase (data leren kennen)
1ste codering (toekennen van nodes) eerste selektie van materiaal structureren van codes Specificatiefase (aktief werken met data en analyse) boomstructuur op punt stellen inhoudelijke betekenis van nodes zoeken verbanden (links) tussen nodes tekst en index searches definities (oa literatuur) en memo’s verwerken Reductiefase (centraal begrip van theorie bepalen) resultaten neerschrijven theorie bouwen Integratiefase (toetsen enkaderen van theorie) vergelijken met literatuur (ondersteuning / tegenstellingen)

4 Kwalitatief onderzoeksproces
veel / complex Data collectie Voorstellen van data vroeger: teksten nu: schema’s, matrices, ... Datareductie selecteren focussen abstraheren transformeren Conclusies trekken en verifiëren patronen, verklaringen, mogelijke causale verbanden

5 Boomstructuur

6 Voorlopige theorie Beïnvloedende partijen
Positieve of negatieve invloed Beïnvloedende factoren Plezier, spelvorm, afwisseling plagen, “win”-sfeer Ouders Coach Vriendjes Sfeer waarin gesport wordt zelfbeeld kind al dan niet houden van fysieke activiteit nu <> ambitie later

7 Software Text retrievers Textbase managers Code-and-retrieve programs
zoeken op tekst Textbase managers idem + databank teksten Code-and-retrieve programs coderen van “chunks”+ zoeken Code-based theory builders idem + categorisatie, hoofdlijn ontdekken, memo’s, relaties leggen Conceptual Network builders netwerken van nodes (knopen) en links (relaties)

8

9 Kwalitatief onderzoek -- gevaren
Onterecht idee “gemakkelijk onderzoek” Bestaand beeld van studieobject “theoretisch etnocentrisme” open staan voor nieuwe informatie literatuur tegenstrijdigheden “Verdrinken in materiaal


Download ppt "Kwalitatief onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google