De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com
Autisme Herbert Roeyers , Sylvie Verté Handboek Klinische Psychologie (december 2001) Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com

2 Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com
1. Definitie Autisme: Bleurer (1911)  als kenmerk van schizofrenie Leo Kanner (1943): wetenschappelijke beschrijving van autisme ‘early infantile autism’ Hans Asperger (1944): artikel over autistische psychopaten Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com

3 Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com
Autisme wordt beschouwd als een ernstige en levenslange handicap die de mogelijkheid tot zelfstandig functioneren in sterke mate beperkt. Personen met autisme vertonen ernstige kwalitatieve tekorten in de sociale interactie & communicatie & hebben een beperkt, repetitief & stereotiep patroon van gedragingen, activiteiten en interesses Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com

4 2. Verwante stoornissen: het autistisch spectrum
Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com

5 3. Prevalentie & beloop PREVALENTIE
Traditioneel 4 à 5 op 27 op kinderen => diagnose van een andere autismespectrumstoornis verhouding jongens-meisjes vastgesteld tussen 3:1 en 4:1 20-29% vd adolescenten: epilepsie & heel wat jongvolwassenen lijden aan depressies of angststoornissen Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com

6 3. Prevalentie & beloop BELOOP
Beeld over evolutie is beperkt & eenzijdig Beeld duidelijkst rond 4-5 jaar, daarna minder herkenbaar door camouflage & compensatie Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com

7 4. Etiologie en psychologische theorievorming BIOLOGISCH
Vroeger: uiting van Schizofrenie, in belangrijke mate veroorzaakt door manier van omgaan vd ouders met hun kinderen Nu: biologisch bepaalde stoornis (maar de bevindingen zijn nog verre van eenduidig) Complex overervingsmechanisme & verschillende genen op meer dan één chromosoom Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com

8 4. Etiologie en psychologische theorievorming PSYCHOLOGISCH
De sociaalcognitieve theorie van Baron-Cohen & collega’s gaat ervan uit dat mentale toestanden niet onmiddellijk observeerbaar zijn, maar dat ze afgeleid moeten worden De bekwaamheid tot perspectiefneming is verstoord bij personen met autismespectrumstoornis Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com

9 Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com
5. Diagnostiek steeds duidelijker symptomen in het eerste of tweede levensjaar vele kinderen => diagnose als ze 5 of 6 jaar oud zijn omdat hulpverleners nog te vaak aarzelen om een diagnose te stellen op die leeftijd. Recent wetenschappelijk onderzoek => meer inzicht in vroegtijdige symptomatologie Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com

10 Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com
6. Interventie The treatment of autistic children’, een artikel van Michael Rutter (1985) Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com

11 7. Conclusie Autisme = ernstige, levenslange kinderpsychiatrisch stoornis en heel veel aanwijzingen duiden op een organische oorzaak. De ontwikkelingen in moleculair genetisch onderzoek zijn veelbelovend. Recent onderzoek => beter inzicht in vroegtijdige symptomatologie Medicatie leidt niet tot opvallende gedragskenmerken


Download ppt "Informatie: gedragsproblemen.wikidot.com"

Verwante presentaties


Ads door Google