De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Syndroom van Gilles de la Tourette in de DSM-IV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Syndroom van Gilles de la Tourette in de DSM-IV"— Transcript van de presentatie:

1 Syndroom van Gilles de la Tourette in de DSM-IV
A. Verschillende motorische en één of meer vocale tics B. Tics verschijnen verschillende malen perd dag, bijna dagelijks of met intervallen gedurende meer dan één jaar; in deze periode is er geen tic-vrije periode van meer dan 3 maanden C. De stoornis veroorzaakt ontreddering of een duidelijke belemmering in het sociaal, beroepsmatig,…. functioneren

2 Syndroom van Gilles de la Tourette in de DSM-IV
D. Aanvang voor de leeftijd van 18 jaar E. Geen gevolg van de fysiologische effecten van bepaalde stoffen (bv. stimulantia) of een medische aandoening

3 Prevalentie Bij mannen: 1 à 8 op 1000 Bij vrouwen: 0,4 à 4 op 1000
Vrij veel variatie in prevalentiegegevens, o.m. te wijten aan instrumenten, leeftijd, soort populatie Beste studie: Apter et al. ( ) geeft bij adolescenten een voorkomen van 0,42 op Sex-ratio: 2:1-10:1 M-V

4 Beloop Aanvang vanaf 4 jaar Mediaan voor motorische tics is 7 jaar
Meestal aanvang met enkelvoudige faciale tic Graduele ontwikkeling, meestal levenslang Minder symptomen in de adolescentie en volwassenheid

5 Etiologie Sterke genetische bijdrage Autosomaal dominante overerving
Interactie genetische en omgevingsfactoren (pre- en perinatale complicaties) Omgevingsfactoren kunnen ernst van symptomen beïnvloeden Neurobiologische en neuropsychologische bevindingen vragen om bevestiging

6 Comorbiditeit OCD TS: tot ongeveer 50% OCD OCD: 19-59% TS
Ongeveer 25% van TS-familieleden heeft OCD Ongeveer 5% van OCD-familieleden heeft TS Link tussen beide is nog onduidelijk TS+OCD heeft slechtere prognose

7 Comorbiditeit ADHD Leerstoornissen ODD en CD Stemmingsstoornissen ……….
TS: tot ongeveer 50% ADHD ADHD: 10-30% TS Ongeveer 35% van TS-familieleden heeft ADHD TS+ADHD: meer agressie Leerstoornissen ODD en CD Stemmingsstoornissen ……….

8 Bijkomende kenmerken Coprolalie: 8-20 % van de gevallen (in andere culturen soms nog minder) Schaamte Fysieke letsels Gedragsmoeilijkheden (niet gecorreleerd met ernst symptomen) Sociale competentieproblemen vaak verworpen status Agressie

9 Diagnostiek Tics laten beschrijven door ouders of kind
Tics laten demonstreren Zelf tics demonstreren Aan tics gekoppelde nevenverschijnselen bevragen Observatie: onrust, rusteloosheid, kuchen, lichte tics, knipperen Let op: vaak worden tics opgehouden tijdens onderzoek Comorbiditeit bevragen/onderzoeken Instrumenten: zie oefening

10 Interventie Voorlichting en begeleiding:
Ouders, kind, school Contact met andere ouders en kinderen Minderwaardigheidsgevoelens Medicatie: reductie van ca. 70% is realistisch Clonidine (Dixarit  ) Neuroleptica pimozide (Orap ) haloperidol (Haldol) Gedragstherapeutische technieken (zie syllabus)


Download ppt "Syndroom van Gilles de la Tourette in de DSM-IV"

Verwante presentaties


Ads door Google