De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame inzetbaarheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame inzetbaarheid"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame inzetbaarheid
Presentatie Duurzame Inzetbaarheid Congres Active Aging 23 juni 2011 Margot Eekhout

2 Duurzame inzetbaarheid betekent ….
Medewerkers werken hun hele werkende leven: - gezond - gemotiveerd - competent en vooral ook: - productief

3

4 …. en ook productief

5 Wat houdt dit in? DI is dynamisch: nu en toekomst; inzetbaarheid varieert Voortdurende aandacht: continue proces Inzetbaarheid in huidige en toekomstige functie … en binnen en buiten de organisatie Optimale ontwikkelingsmogelijkheden voortdurend van belang Aandacht voor zorg, welzijn en veiligheid Realiseerbaarheid: concrete feitelijke mogelijkheden Medewerkers hebben een toegevoegde waarde .....

6

7 Voordelen werkgever De kwaliteit van producten of diensten neemt toe
De productiviteit neemt toe Innovatie vindt sneller en beter plaats Daling ziekteverzuim en verzuimkosten Meer proactief en flexibeler inspelen op ontwikkelingen Concurrentiepositie en slagkracht verbeteren Meer betrokken medewerkers en nemen meer eigen verantwoordelijkheid Deskundigheid en vaardigheden blijven beter behouden etc.

8 Voordelen medewerkers
Grote kans op uitdagend en afwisselend werk Meer betrokkenheid, bevlogenheid en creativiteit Werk geeft energie en kost geen energie Weerbaarder en veerkrachtiger Blijven ontwikkelen: kennis up to date Meer zelfvertrouwen Meer inzicht in eigen competenties Betere loopbaanperspectieven Betere balans tussen werk en privé etc.

9 Duurzame Inzetbaarheid

10 DI = Investeren vanuit organisatie
Actie bijv.: - Strategische personeelsplanning - Werkvermogen meten en verbeteren - Loopbaanontwikkeling - Arbeidsomstandigheden - Mobiliteit - Verbeteren gesprekscyclus - Gezondheidsmanagement Resultaat bijv.: - Laag ziekteverzuim - Flexibiliteit - Aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers - Hogere productiviteit

11 DI = Investeren vanuit medewerker
Actie bijv.: - Initiatief nemen en sturen - Balans werk – privé - Werken aan gezondheid - Inzicht in competenties en passie - Ontwikkelen Resultaat bijv.: - Arbeidssatisfactie - Motivatie - Ontwikkeling - Betere inzetbaarheid

12 Investeren kan alleen door …
Dialoog leidinggevende – medewerker duurzame inzetbaarheid = gezamenlijke verantwoordelijkheid organisatie - medewerker Maatwerk (passende oplossing voor organisatie en medewerker): - In P&O- en Arbo-beleid - Meer ruimte in Cao’s voor kunnen bieden van maatwerk  creativiteit, lef, gedeelde verantwoordelijkheid, proactief, initiatief, ontwikkeling, etc.

13 Dialoog

14 Hoe aan de slag? Tips Kies integrale aanpak/methode die bij organisatie past Meerdere wegen naar Rome: kies er een Sluit aan bij bestaand HRM-beleid Ga aan de slag, maar begin klein Rol successen uit Stel een projectleider aan Betrek de OR in het proces Werk via: plan-do-check-act Breng kosten en opbrengsten in beeld Communicatie voor draagvlak en borging

15 Via CAOP en arbeidsmarktfondsen …
Spellen: bewustwording en dialoog Idealoog UMC’s Zorgportfolio’s: Nachtarbeid Mentoring Meester Gezel (Sector Rijk) Balans werk – privé Strategische personeelsplanning (onderwijs) Mobiliteit ziekenhuizen: Virage Loopbaanspiegel Kans op Balans: Werkvermogensmonitor® …… etc.

16 Andere voorbeelden Loopbaanscans www.haaljeallesuitjezelf.nl
(afwegen kosten en baten) (kosten en opbrengsten loopbaanontwikkeling) LEEFtijd rapport: alternatieven voor seniorenregeling Routeplanner leeftijdsbewust personeelsbeleid Kennis in beweging: onderzoek Politie naar leer- em ontwikkelingsdynamiek van ervaren 45+medewerkers in de basis politiezorg NEN-richtlijn ….etc.

17 Kans op Balans Project CAOP gericht op: verbeteren duurzame inzetbaarheid in maximaal 7 zorginstellingen Subsidie van VWS Gekozen voor: Werkvermogen als insteek Let op: een ander instrument was ook mogelijk geweest!! Accent op proces, integratie en borging CAOP begeleidt en adviseert de instellingen Aandacht voor communicatie en draagvlak

18 Wat kiest de organisatie?

19


Download ppt "Duurzame inzetbaarheid"

Verwante presentaties


Ads door Google