De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Codetraining

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Codetraining"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Codetraining
Plaatsnaam Datum

2 Programma Codetraining
Doelstelling Codetraining Voorstelronde Historie en opbouw Code Oefeningen Evaluatie, huiswerk en certificering wie en wat is het HBA? hoezo Codetraining? voorwaarden tot certificering huiswerkopdracht volgende bijeenkomst

3 Doelstelling Codetraining
Na afloop van deze cursus weet u: - waar de Code voor bedoeld is - hoe de Code is opgebouwd - waar de Code en de Checklist online staan kunt u: - de 3 normeringen en hun status benoemen - de Checklist conform opzet digitaal invullen - prioriteiten stellen en verbeteringen definiëren in een digitaal Plan van aanpak volgens “smartcriteria” ziet u: - dat de code bijdraagt aan professionalisering van de branche en van uzelf als professional

4 Voorstelronde Wie ben je? Waarom zit je hier?
Wat verwacht je van deze training? 10 min. tijd

5 Begrijpelijke uitspraken
“Wat een gezeur over zo’n Code. Alsof ik niet weet wat ik moet doen…” “Ik hou niet van verplichte onderdelen en helemaal niet als ik er ook nog zelf voor moet betalen…’ “Die bedrijfsrisico’s vallen best mee. Moet ik me daarom drie uur vrijmaken? Ik had nu ook geld kunnen verdienen door gewoon te werken….” “Ik kijk dat Codeboekje wel een keer door, dan ben ik weer helemaal op de hoogte….” Voeg zelf maar opvallende uitspraken uit eigen ervaring toe, dat maakt het krachtig. De bedoeling is om evt. weerstand alvast te nemen voordat deze reactief uit de groep komt.

6 Foto’s praktijkuitoefening
Svp zelf invoegen…

7 HBA en Codetraining Publiekrechtelijke instelling die als doel heeft om professionele bedrijfsvoering van vakmensen in diverse branches te bevorderen. Historie: hygiëne-issue Later: Code invoering per aangesloten bedrijfstak Campagne voor betere hygiene hielp niets. Toen begreep men dat er meer nodig was dan alleen een campagne en werd er 1 document gemaakt met alle relevante informatie die nodig is om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken. Inmiddels 4’editie van de code voor het voetverzorgingsbedrijf na 12 jaar.

8 Wat is de Code? Hulpstructuur voor veilig, gezond en professioneel werken in kleine bedrijven. In die zin een Arbo-catalogus avant la lettre HBA heeft er een multi-functioneel instrument van gemaakt waarin alle onderwerpen onderling afgestemd en afgewogen aan de orde komen.

9 Wie maakt de Code? HBA in nauwe samenwerking met: [Provoet FNV Mooi
CNVBedrijvenbond] Betrokken zijn: [GGD, Voedsel en Warenautoriteit, infectiepreventiedeskundige, vertegenwoordigers uit opleiding, podologenorganisatie en leveranciers] Afhankelijk van de branche zullen hier andere partijen genoemd moeten worden.

10 Onderwerpen in Code [Electrische installaties, apparatuur en instrumenten Gevaarlijke stoffen Infectiepreventie Laserstraling Fysieke belasting Beeldschermwerk Fysische factoren Bedrijfshulpverlening] Afhankelijk van de branche zullen er andere onderwerpen genoemd worden. [Wijzigingen in nieuwe code voetverzorgingsbedrijf gaan over: werken op locatie, nieuwe technieken als laser en extra signalen zoals verdubbeling van percentage mensen met Hepatitis B besmet.]

11 Hoofdstukken Core business Ondernemen Inkoop Inrichten
Arbo-voorzieningen Onderhoud Code is in principe een vrijwillig toe te passen instrument, maar in de wet staat wel een aantal keren dat de normen uit de branche toegepast horen te worden. Kortom je doet het volgens de Code of volgens een gelijkwaardige wijze.

12 Normen Niveau 1:  wettelijk verplicht voorschrift
Niveau 2:  praktijknorm Niveau 3:  adviesnorm Bij de normen wordt aangegeven wat de bron is en wat haar status is. De status en de betekenis van elke norm wordt verbeeld met een symbool. Voorbeelden geven bij elke norm. Wettelijk verplicht voorschrift is bv: normen uit Arbeidstijdenwet. Praktijknorm is bv: Lachebek: tip voor energiebesparing Elke norm heeft een nummer en die correspondeert met een vraag uit de Checklist. Normen voeren terug op: normen over veilig en gezond opereren, normen over zorg voor milieu, normen voor de ZZP-er.

13 Brainstorm Beantwoord individueel en zonder overleg de vraag:
Wat is een goede onderneming? -Schrijf vijf statements met dikke stift op 5 post-its en plak deze op de flip. -Hierna volgt een groepsgesprek/discussie met conclusie. . Een goede onderneming is dus: Tijd:

14 Oefening Checklist Doel: Leren werken met de Code
A. In groepjes van vier vul je hoofdstuk 6 uit de Checklist in; tijdsduur: 15 min. B. Uit elk groepje presenteert 1 deelnemer de bevindingen: Wat valt er op aan de Checklist? Wat valt er op aan de antwoorden? Tot. Tijd voor deze oefening is 30 min.

15 Waar vind ik de Branchecode Online?(BOL)
Doelstelling: Wegwijs worden op BOL zodat je zelf de Checklist straks kunt vinden en invullen Inloggegevens Demo BOL Gratis toegang voor alle bij het HBA geregistreerde bedrijven uit de branche (en verwante branches) op en vervolgens “Branchecode Online” Code is ook verkrijgbaar als Code-boekje bij HBA Arbocatalogus is geintegreerd in Code en tevens als tekstfile te downloaden op

16 Demo Checklist en Scoretabel
Demo ingevuld hoofdstuk uit Checklist Demo Scoretabel over ingevulde Checklist Instrueer heel duidelijk en stap voor stap waar je wat vindt en waar je naar kijkt als je bv een Scoretabel in beeld brengt. Demonstreer de opties van de digitale knoppen. Leg uit wanneer het goed is ingevuld.

17 Plan van aanpak ╔ Checklist invullen ╗
Uitvoeren CONTINUE VERBETEREN Prioriteiten stellen -Meest belangrijk -Wat eerst -Binnen 1 jaar haalbaar ╚ Plan van aanpak ╝ - Smart criteria

18 Demo Plan van aanpak Hoe werkt dit? Wat heb ik hier aan?
Laat je eigen PvA zien

19 Samenvattend U Weet nu: - waar de Code voor bedoeld is
- hoe de Code is opgebouwd - waar de Code en de Checklist online staan U Kunt nu: - de 3 normeringen en hun status benoemen - de Checklist conform opzet digitaal invullen - prioriteiten stellen en verbeteringen definiëren in een digitaal Plan van aanpak volgens “smartcriteria” U ziet nu dat de code bijdraagt aan verbetering van uzelf als professional en daarmee van de branche!

20 En hoe nu verder? Huiswerkopdracht: vul op Branchecode-online de Checklist in. (± 3 uur werk) Maak daarna het Plan van aanpak. Beiden uiterlijk 2 weken na de training per mail aanleveren. Voorwaarden tot certificering: aanwezig & actief op 1dagdeel, en huiswerkopdracht tijdig en volledig opsturen aan: “ “ Demonstreer inlogprocedure Branchecode Online, geef aan wat waar staat, vraag toegangscodes en wachtwoorden te laten mailen. Voorwaarden tot certificering bespreken: 2 dagdelen aanwezig en actief hebben meegedaan, tijdig de huiswerkopdracht voldoen. Aanvullende materialen uitdelen: presentielijst, aanvraagformulier certificaat. Formulieren: presentielijst en aanvraagformulier certificaat Getekend door docent en deelnemers opsturen aan: Hoofdbedrijfschap Ambachten, t.a.v. mw. M. Diepenhorst, Postbus 895, 2700 AW Zoetermeer

21 Vragen???

22 Evaluatie Plenair en daarna individueel Uitleg huiswerkopdracht
Presentielijst Certificering

23 Activiteiten trainer na de Codetraining
Communicatie met HBA m.b.t. aanmaak certificaten Registreren van wie het huiswerk wel en wie het niet heeft ingeleverd op datum X na de training. (eis voor verlening certificaat)


Download ppt "Welkom bij de Codetraining"

Verwante presentaties


Ads door Google