De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toepassing 30% regeling TU/e Bert Voets 12 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toepassing 30% regeling TU/e Bert Voets 12 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Toepassing 30% regeling TU/e Bert Voets 12 juni 2007

2 Toepassing van de 30%-regeling bij de Technische Universiteit Eindhoven in de afgelopen jaren. 1.Toepassing regeling waarbij de korting GEEN gevolgen had voor de pensioengrondslag. Hierdoor ontstonden er lagere grondslagen voor SWV en belasting. De korting en toelage vielen tegen elkaar weg en er onstond een fiscaal voordeel. Geen extra kosten voor de werkgever. Korting was afhankelijk van het bruto, de toelage van het loon voor de loonheffing. 2.Toepassing regeling waarbij de korting WEL gevolgen had voor de pensioen grondslag. Hierdoor ontstonden er lagere grondslagen voor SWV en belasting en voor de pensioenen. De korting en toelage vielen tegen elkaar weg en er onstond een fiscaal voordeel en een voordeel in de werkgeverspremie tav de pensioenen. Korting was afhankelijk van het bruto, de toelage van het loon voor de loonheffing. 3.Toepassing van de regeling met een gefixeerd bedrag als toelage. Toelage wordt in principe tijdens het dienstverband niet meer aangepast. Nieuwe medewerkers kunnen enkel nog aan deze variant deelnemen.

3 Wat betekent deelname aan de 30%-regeling voor de nieuwe medewerker? Hij/zij krijgt een lager bruto salaris dan bij reguliere inschaling, aangevuld met een netto toelage. Het netto inkomen wordt daardoor hoger. De vuistregel is: de medewerker wordt 4 treden lager ingeschaald en krijgt een belastingvrije toelage van € 550 per maand. Zie de tabel voor de uitwerking. De tabel beperkt zich tot de salarisschalen 10 en 11, maar de vuistregel werkt ook voor hogere salarisschalen. Let op: bekijk in iedere situatie of de betrokkene binnen zijn aanstellingsduur het maximum van zijn schaal zou hebben bereikt. Zo ja, stop dan op tijd de periodieke verhogingen. Het is niet de bedoeling dat iemand die gebruik maakt van de 30% regeling uitgroeit boven het maximum van zijn salarisschaal!

4 De gehanteerde uitgangspunten. 1 e De belastingvrije toelage volgens de 30% regeling mag niet meer bedragen dan 30% van grondslag loonheffing + de toelage samen. In een formule uitgedrukt: de toelage mag maximaal 3/7 deel van de grondslag loonheffing bedragen. Dit is voorschrift van de belastingdienst. 2 e We schalen gepromoveerde wetenschappers die als onderzoeker of universitair docent bij ons komen werken niet lager in dan schaal 10. 3 e Door de toepassing van de 30% regeling mogen de werkgeverslasten niet hoger worden dan bij normale inschaling van betrokkene het geval zou zijn geweest. 4 e De regeling moet eenduidig en administratief eenvoudig toe te passen zijn. Deelnemende post docs die hun salarisstrook vergelijken, moeten zo min mogelijk verschillen tegen komen.

5 Rekenvoorbeelden Stel je wilt een onderzoeker aanstellen in schaal 10 trede 2. De tabel voorziet hier niet in omdat je geen vier treden lager kunt inschalen. Wil je hem toch van de 30%-regeling laten profiteren, dan kun je hem inschalen in 10 trede 0. Het verschil in de loonsom behorende bij 10 trede 2 en 10 trede 0 bedraagt € 3660 op jaarbasis. Deze ruimte kun je benutten voor het toekennen van een belastingvrije toelage van € 305 per maand. In bijvoorbeeld Pardon kun je het effect op het netto maandsalaris en de totale loonsom berekenen door dit bedrag in te vullen bij “onbelaste vergoedingen”. Let op: je moet ook wel het verdere salarisverloop voor hem bepalen en aanpassen. Stel je wilt een buitenlandse UD aanstellen in schaal 12 trede 10 (maximum). Bepaal de totale loonsom in Pardon behorende bij de inschaling die voor de betrokkene van toepassing is. Bepaal de totale loonsom behorende bij een lagere inschaling (bijvoorbeeld 12.6). Als de werkgeverslasten gelijk moeten blijven, dan bepaalt het verschil tussen de beide loonsommen de ruimte die je hebt voor het toekennen van een belastingsvrije toelage. Let op: de toelage mag maximaal 3/7 deel van de grondslag voor de loonheffing bedragen! In Pardon kun je het effect van de toekenning van de toelage op het netto salaris en op de loonsom zien door het toegekende bedrag in te vullen bij “onbelaste vergoedingen”. Aan gezien hij met dit salaris al op het maximum van schaal 12 zit, moet je zijn periodieke verhogingen “bevriezen”.

6 Vóór het maken van de aanstellingsbrief wordt met de nieuwe medewerk(st)er besproken of hij/zij gebruik wil maken van de 30%-regeling. De consequenties voor het netto maandsalaris zijn te zien met behulp van de tabel. Er moet niet vergeten worden om ook de consequenties voor pensioen en sociale verzekeringen te noemen! Als de medewerk(st)er akkoord gaat, dient hij/zij de overeenkomst te tekenen en wordt meteen bij de aanstelling een lager aanvangssalaris vastgesteld. Dit is belangrijk omdat de pensioenpremie voor het lopende jaar op het aanvangssalaris wordt gebaseerd. Administratieve afhandeling


Download ppt "Toepassing 30% regeling TU/e Bert Voets 12 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google