De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De werkkostenregeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "De werkkostenregeling"— Transcript van de presentatie:

1 De werkkostenregeling
Van der AA Administratie Van der AA Assurantiën 22 juni 2011, ‘t Woud te Oss

2 Doel Praktische bruikbare informatie geven; Daarom: vragen graag!

3 Programma Wat is de werkkostenregeling?; Voorbeeld van het effect;
De verschillende categorieën; Administratief; De overgangsregeling; Aandachtspunten werkkostenregeling; Actieplan; Bijzondere situaties.

4 Werkkostenregeling algemeen 1
Nieuwe manier van omgaan met vergoedingen en verstrekkingen. Bedoeling: minder regels Per eind 2009 in de wet gekomen Per begin 2011 van kracht (tenzij overgangsregeling)

5 Werkkostenregeling algemeen 2
Behoudens enkele uitzonderingen alle vergoedingen en verstrekkingen optellen; Loonsom vaststellen; 1,4% hiervan berekenen. Dat is de vrije ruimte. Meerdere: 80% eindheffing van toepassing.

6 Voorbeeld (1) Een werkgever geeft de volgende vergoedingen en
verstrekkingen: Een kerstpakket van € 70 per stuk 6 stuks; Jubileumuitkering 1 maal ad € 2.500; Personeelsfeest € 4.000; 1 fiets van de zaak ad € 749; Een telefoonvergoeding ad € 15 per maand voor 2 medewerkers (heel jaar derhalve € 360).

7 Voorbeeld (2) De loonsom van de werkgever bedraagt € De vrije ruimte derhalve: 1,4% * = € 2.100

8 Voorbeeld 3 Wat Huidige wet Werkkostenregeling
6 kerstpakketten ad € 70 € 420 20% eindheffing derhalve eindheffing ad € 84. Geen bijzondere regeling meer Jubileumuitkering ad € 2.500 Onder voorwaarden onbelast Onder voorwaarden onbelast regeling wijzigt niet Personeelsfeest € 4.000 Fiets van de zaak € 749 Telefoonvergoeding € 360 Geen bijzondere regeling meer voor vergoeding Totaal € 8.029 € 84 ?

9 Voorbeeld (4) Huidige wet € 84 belasting. Werkkostenregeling
Vergoedingen en verstrekkingen € 8.029 exclusief jubileumuitkering € 2.500 af: vrije ruimte € 2.100 Restant € 3.429 80% (eindheffing) % x Belasting € 2.743

10 Categorieën Brutoloon Intermediaire kosten/persoonlijke relaties Gerichte vrijstellingen Overige vergoedingen en verstrekkingen (restpost)

11 Categorieën

12 Brutoloon Denk aan loon in geld, maar ook loon in de vorm van huisvesting, auto van de zaak e.d. Denk ook aan bruto uitbetaalde kostenvergoedingen/verstrekkingen

13 Categorieën Intermediaire kosten Kosten voor zaken tot het vermogen van de werkgever behorend Persoonlijke relaties Rouwkransen en fruitmanden

14 Gerichte vrijstellingen (1)
Limitatief in de wet opgenomen: Zakelijke verhuiskosten; Zakelijk deel OV; Zakelijke km. max. € 0,19; Tijdelijke verblijfskosten;

15 Gerichte vrijstellingen (2)
Cursussen (vakliteratuur en vakverenigingen); EVC procedures; Zakelijke maaltijden; ET kosten.

16 Overige vergoedingen en verstrekkingen
Waardering tegen factuurprijs tenzij: Niet reëel/er is geen factuur. Bijvoorbeeld producten eigen bedrijf. Dan waarde economisch verkeer; Nihilwaardering; Afwijkende waardering.

17 Nihilwaardering (1) Uitvoeringsregeling LB 2011
Voorzieningen mede voor gebruik op de werkplek Normale voorzieningen; portable computer, gereedschap - ter beschikking stellen ; - nagenoeg geheel zakelijk gebruiken; Telefoons e.d. - ter beschikking stellen; - meer dan 10% zakelijk gebruik (meer dan bijkomstig).

18 Nihilwaardering (2) Verstrekkingen op de werkplek:
Consumpties (géén maaltijd); Uniformen e.d.; Arboverstrekkingen.

19 Afwijkende waardering (meestal lager)
Dienstwoningen (let op brutoloon!) Rentevoordeel geldlening (soms); Maaltijden werkplek; Huisvesting en inwoning op de werkplek.

20 Administratief Indeling in categorie laten zien in administratie
(Let op: inclusief BTW); Werkkostenregeling maandelijks verwerken (volloop- en voorschotsmethode); Correctiebericht eind van het jaar.

21 Overgangsregeling 2011, 2012 en 2013 Jaarlijkse keuze Men gaat ervan uit dat de overgangsregeling wordt gebruikt tenzij anders blijkt uit de administratie. Let op: personeelsreizen/feesten in ieder geval gemaximeerd tot € 454 per jaar per werknemer!

22 Aandachtspunten werkkostenregeling
Afspraken met Belastingdienst vervallen bij ingang werkkostenregeling; Vaste kostenvergoedingen moeten met steekproef aangetoond zijn.

23 Actieplan (1) Inventarisatie arbeidsvoorwaarden;
Vergelijk kosten arbeidsvoorwaarden onder huidige wet en werkkostenregeling.

24 Actieplan (2) Werkkostenregeling duurder? Kies voor overgangsregeling;
Herzien arbeidsvoorwaarden (Let op: effect bruto maken loonbestanddelen); Eenzijdig wijzigingsrecht werkgever? Aandachtspunt: nieuwe werknemers.

25 Actieplan (3) Werkkosten regeling goedkoper?
Ga z.s.m. over Aandachtspunten: aanpassen administratie - steekproef vaste kostenvergoeding - afspraken Belastingdienst

26 Actieplan (4) Vrije ruimte over? Gebruik dit om werknemers extra te belonen. Grens: gebruikelijkheidstoets

27 Bijzondere situaties De DGA in eigen Holding; Cafetariamodel;
Vaste kostenvergoeding.

28 Tenslotte Vragen? Bedankt voor uw aandacht!

29 Léone Bource Tel: 06-52525337, Leone@Bource-Snikkenburg.nl
Postbus 1203, 6501 BE NIJMEGEN


Download ppt "De werkkostenregeling"

Verwante presentaties


Ads door Google