De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO 3 Maike Lotgerink Teamleider HV2 en HAVO 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO 3 Maike Lotgerink Teamleider HV2 en HAVO 3"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 3 Maike Lotgerink Teamleider HV2 en HAVO 3
Hein ter Weele, Jasper Sinnema Mentoren H3

2 Leerlingbegeleiding HAVO 3
Hein ter Weele mentor 3HB Jasper Sinnema mentor 3HA Maike Lotgerink teamleider Fred Bouwhuis decaan Chris de Ruyter zorgcoördinator Nancy Lussing dyslexiecoach HAVO docententeam

3 HAVO 3: een overgangsjaar
Schakel tussen onderbouw en Tweede Fase Profielkeuze HACO: Havisten Competent

4 Lessentabel HAVO 3 Nederlands (3) Scheikunde (2) Engels (3) Economie (2) Frans (3) Muziek (1) Duits ( 3) Tekenen (2) Geschiedenis (2) LO (2) Aardrijkskunde (2) Mentorles (1) Wiskunde (4) HACO (2) Natuurkunde (3)

5 Profielkeuze Profielen Tweede Fase: CM, EM, NG, NT
Intensieve oriëntatie vanuit HACO Week 50: Gelder Groep Test Voorlichtingsavond: 4 februari 2014 Februari: advies vakdocenten 17 maart: keuze vakkenpakket

6 Havisten Competent (1) Doorlopende leerlijn HAVO 3, 4, 5
Webquests (It’s Learning) / Portfolio Aansluiting op Tweede Fase en HBO Profielkeuze is centrale thema in HAVO 3 Voldoende beoordeling vereist voor overgang H4 Beoordelen op competenties: na blok 2 en eind van het schooljaar terugkoppeling naar ouders

7 Havisten Competent (2) Vaardigheden staan centraal:
Plannen, eigen werk organiseren Communiceren Presenteren Omgaan met informatie Onderzoek doen Samenwerken Reflecteren (Portfolio)

8 Bevorderingsregels (1)
Voldoende beoordeling HACO Ne, En, Wi: maximaal één 5 Er is voldaan aan de onderstaande eisen * Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt Onvoldoendes Compensatiepunten* geen 0 of meer 1X5 (4,5-5,4) 1X4 (3,5-4,4) 2 of meer 2X5 (4,5-5,4)

9 Bevorderingsregels (2)
Bespreking: Bij onvoldoende voor HACO Meer dan één 5 bij Ne, En, Wi * Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt Onvoldoendes Compensatiepunten* 1 x 4 (3,5 – 4,4) 0 of 1 2x 5 (4,5 – 5,4) 1x 3 (2,5 – 3,4) 2 of meer 1x4 (3,5 – 4,4) en 1x 5 (4,5 – 5,4) 3x 5 (4,5 – 5,4)

10 Niet over? Doubleren Overstap 4 VMBO
Doorstroomadvies ( bindend / niet bindend )

11 Mentor Eerste aanspreekpunt in leerlingbegeleiding Contact

12 Vinger aan de pols Startgesprekken Spijbelen Te laat komen
Magister: cijfers en absentiegegevens Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag 8ste en 9de uur ) Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact.

13 Ziekte 1e dag ziekte: ouder belt naar school
Na het weekend: opnieuw bellen Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen Kind weer beter: briefje mee van ouder

14 Toets(en) gemist Afwezigheid zonder reden: 1,0!
Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent. Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en): Naam en klas leerling Reden afwezigheid Welke toets(en) gemist

15 Bijzonder verlof Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen
Tot 3 dagen: Teamleider Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector (dhr. P. Telleman)

16 Informatie Website : Ouders  2 havo/vwo en 3 havo Schoolgids
It’s Learning: infoplein HAVO 3 / VWO 3 Schoolsite: Ouders - HAVO 3, 4, 5 Overzicht belangrijke data: binnenkort uitgedeeld

17 Kosten Ouderbijdrage Kosten schoolactiviteiten

18 Met de mentor mee Jasper Sinnema: 1.06 Hein ter Weele: 1.07


Download ppt "Voorlichting HAVO 3 Maike Lotgerink Teamleider HV2 en HAVO 3"

Verwante presentaties


Ads door Google