De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ingrepen Onderkant Er gaat veel gebeuren….  Wajong  Bijstand en ‘algemene heffingskorting’  WSW  Uitvoering UWV/gemeenten  PGB in de zorg  Zorgverzekering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ingrepen Onderkant Er gaat veel gebeuren….  Wajong  Bijstand en ‘algemene heffingskorting’  WSW  Uitvoering UWV/gemeenten  PGB in de zorg  Zorgverzekering."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ingrepen Onderkant

3 Er gaat veel gebeuren….  Wajong  Bijstand en ‘algemene heffingskorting’  WSW  Uitvoering UWV/gemeenten  PGB in de zorg  Zorgverzekering  Kinderopvang  Zorg-en huurtoeslagen

4 Meest pijnlijke maatregelen  Verlaging van alle uitkeringen met 14% (2012 - 2032)  80% nieuwe Wajongers naar de Bijstand (vanaf 2013)  WSW gesaneerd van 100.000 naar 30.000 banen (in 2015 gerealiseerd)  9 jaar werken onder het Minimumloon (vanaf 2013)  Introductie van Gezinsbijstand (vanaf 2012)

5 Eén regeling voor de onderkant Wet Werken naar Vermogen (WWNV) BijstandWajongWSW

6 Sociale Werkvoorziening  Alleen nog plekken ‘beschutte arbeid’  Van 100.000 naar 30.000 plekken  Bezuiniging op loonkosten  Grote prikkel uitstroom naar ‘regulier’ werk onder minimumloon (met loondispensatie)  Geen stimulans werkgevers om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen  Grote problemen CAO en Pensioen

7 Toekomstbeeld?

8 Bijstand (WWB)  Voorwaarden bijstand gaan gelden voor iedereen in WWNV  Verlagen uitkeringen met 14% (minimaal € 100 per maand minder)  Toets op totale huishoud/gezinsinkomen  Verplichte tegenprestatie AANGENOMEN

9 Stiekem ontkoppelen? 14%

10 Wajong  Volledig arbeidsongeschikten: Verlaging uitkering met 7% in 2013 en 21% in 2030  Gedeeltelijk arbeidsongeschikten: Instroom in WWNV met polisvoorwaarden Bijstand  Thuiswonende Wajongers verliezen vaak uitkering  Tot 9 jaar werken onder het minimumloon (loondispensatie)  Uitvoering UWV  Gemeenten (+ bezuiniging)  Minder re-integratie, meer eigen verantwoordelijkheid

11 Afbraak UWV  Persoonlijk contact geminimaliseerd  Dienstverlening stopt of via internet  Budget re-integratie gehalveerd  Kennis en ervaring Wajong verdwijnt  Personeel WERKbedrijf wordt hard getroffen  Helft arbeidsplaatsen vervalt

12 Stapelgek?  Regelingen uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten uitgekleed  Hier bovenop afbraak PGB en vermindering basispakket  Geen compensatie hogere huur-en zorgkosten  Hogere eigen bijdrage kinderopvang Meest kwetsbaren betalen de rekening!

13 Wat doet de FNV??

14 Lobby  Bewerken van Kabinet en leden Tweede Kamer  Presenteren van tegenvoorstellen  Bijstaan gemeenten tegen Bestuursakkoord  Coalitiepartijen houden elkaar vast  Lokale politici willen dit niet  Blijvende druk zal m.n. CDA tot inkeer kunnen brengen

15 Actie voeren  Samenleving informeren over harde maatregelen  Gerichte en specifieke acties (Wajongdag, WSW, tegen bestuursakkoord etc.)  Mobiliseren lokale bestuurders en politici tegen de plannen  Actie Malieveld 19 september en rond behandeling wetten in Tweede Kamer

16 Actie voeren  Kom naar acties in het najaar  Informeer zoveel mogelijk mensen over de plannen (gebruik deze presentatie!)  Organiseer eigen actie (FNV kan helpen)

17


Download ppt "Ingrepen Onderkant Er gaat veel gebeuren….  Wajong  Bijstand en ‘algemene heffingskorting’  WSW  Uitvoering UWV/gemeenten  PGB in de zorg  Zorgverzekering."

Verwante presentaties


Ads door Google