De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond unit 3 Maansteen en de Zonnesteen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond unit 3 Maansteen en de Zonnesteen"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond unit 3 Maansteen en de Zonnesteen
Jos Montulet Maandag t/m vrijdag Groep 4/5 Zonnesteen Kim van der Meeren Maandag t/m donderdag Marjolein Backx Vrijdag Groep 5/6

2 Doel van de avond Het eerste half uur is gezamenlijk. Binnen dit half uur wordt de werkwijze in grote lijnen binnen unit 3 toegelicht. Het tweede half uur is gescheiden, dan is er de mogelijkheid om in de eigen thuisgroep te kijken. U kunt dan bij de leerkracht terecht met specifieke vragen.

3 Dagindeling unit 3 8.30 – 10.15 uur 10.15 – 10.30 10.30 – 11.15
Kring (groot/klein/planbord) Instructies/aanbod verschillende vakgebieden zoals rekenen, schrijven, taal. 10.15 – 10.30 Buiten spelen en fruit eten 10.30 – 11.15 Vervolg aanbod 11.15 – 12.00 Kernconcept tijd Middagpauze boterhammen eten 12.45 – 13.15 Lekker lezen of leeslijn 13.15 – 14.15 Workshop en/of kernconcept tijd 14.15 – 14.30 Afsluiting Verjaardagen worden in de middag gevierd na uur. Vanaf groep 5 vieren we de verjaardag in de klas zonder ouders.

4 Wat gaan de kinderen leren?
Groep 4 Taal bestaat o.a. uit lezen/schrijven/spelling Automatiseren van directe woordherkenning Aanleren van leesstrategieën Tempo lezen (coderen) Begrijpend lezen Presenteren van geschreven werk Lopend schrift Spelling Mmkm(m): drop,fiets Mmkmm: klomp,plant Moeilijke duo’s: wolk, arm Uitbreiding spelling o.a; f/v - s/z – ei/ij – ooi/aai/oei –eind a/o/u – eind d/t - ng/nk - en ezel en kikken woorden Rekenen Van handelend naar formeel Automatiseren tot 20 Getallenlijn tot 100 Bewerkingen (+ en -) tot 100 Tafels (1,2,3,4,5 en 10) Rekenen met tijd en geld

5 Wat gaan de kinderen leren?
Spelling We breiden de kennis van de spellingsregels uit. Veel herhaling van categorieën maar de moeilijkheidsgraad van de woorden neemt toe. Rekenen Automatiseren t/m 20 Hoofdrekenen tot 100 Getallenlijn tot 2000 Bewerkingen (+ en – en x en ÷) Tafels (1 t/m 10) Rekenen met tijd (ook digitaal), geld, standaardmaten. Introductie op het cijferen tot 1000 Groep 5 Taal bestaat o.a. uit lezen/schrijven/spelling Automatiseren van directe woordherkenning Aanleren van leesstrategieën en clusters Tempo lezen (coderen) Presenteren Lopend schrift uitbreiden met hoofdletters Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) Werkplan Kinderen leren om hun werk te plannen en te organiseren, zelfstandig werken

6 Rapportage November: Spiegelblad (groep 1-3-5-7)
Ontwikkelingsgesprek voor alle ouders Februari: Ontwikkelingsverslag met gesprek voor ouders Portfolio gesprek (met leerkracht–ouder-kind) door het jaar heen voor groep Ontwikkelingsverslag aan het einde van het jaar (gesprekken facultatief) Tussentijdse oudergesprekken alleen op afspraak Iedere rapportageronde gaat het portfolio mee naar huis

7 Waar gaat het team aan werken
Beleidsplan voor hoogbegaafdheid Doorgaande lijn creëren in spelling en technisch lezen Opbrengstgericht werken met groepsplannen Kanjertraining Implementeren en borgen van de 1-Zorgroute Voortgangstoets kernconcepten verder uitwerken en als proef afnemen in de groepen 5 t/m 8

8 Kernconcepten 6 weken centraal Betekenisvol leren
Wereldoriëntatie, geschiedenis, biologie natuurkunde Leren in samenhang Ouders kunnen hierbij ook een bijdrage leveren d.m.v. een gastles Geïntegreerde taalaanpak door de hele school, wordt gekoppeld aan KC Meer overdracht van kennis en minder vanuit spel in unit 3

9 Praktische zaken 1 stagiaire van het ROC (woensdag, donderdag ) Maartje 1 stagiaire van de PABO (op maandag alleen bij de Maansteen) Suzanne Ze borduren voort op bekende leerstof. De leerkracht biedt nieuwe leerstof aan Gymtijden Zonnesteen vrijdag – Maansteen dinsdag – 12.00

10 Praktische zaken Kinderen hebben vanaf groep 5 klassendienst.
Op donderdag is het postdag. Let op de brieven bij de deur voor belangrijke mededelingen Graag adressen om ouders van zaken m.b.t. de groep op de hoogte te houden Ouders kunnen jaarlijks een ochtend meedraaien in de groep van hun kind. Hulp bij diverse activiteiten; inschrijven op lijsten bij de deur. Verlofaanvragen via Freddy en directie Koffieochtenden. Hiervoor wordt steeds een tweetal ouders per thuisgroep uitgenodigd. Dit duurt een uur en is een klankbord voor de schoolleiding.

11 Heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht!
Korte mededelingen kunnen voor schooltijd. Heeft u langer de tijd nodig maak dan even een afspraak. Wij hebben er zin in, en we merken dat de kinderen ook enthousiast zijn. Kim, Jos en Marjolein.


Download ppt "Informatieavond unit 3 Maansteen en de Zonnesteen"

Verwante presentaties


Ads door Google