De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie over opzet onderbouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie over opzet onderbouw"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie over opzet onderbouw

2 Routes onderbouw: Groep 1-2-3 Groep 1-SLK-3+ Groep 1-2-SLK-3+

3 Doelstellingen groep 1-2-SLK
* Het creëren van een goede en vooral brede basis, waarop verder gebouwd kan worden als het jonge kind ouder wordt en het spelend leren over gaat in leren. * In groep 1-2 staan activiteiten centraal waarbij de nadruk ligt op het voorbereidende lezen, schrijven en rekenen. De speelleerklas * Het aanbieden van meer uitdaging aan kleuters die anders een verlengd kleuterjaar zouden krijgen. * Kleuters die een voorsprong hebben in hun ontwikkeling, kunnen zich sneller ontwikkelen in het reken-, lees- en schrijfproces. * De kinderen leren lezen, waarbij de leerstof in een rustig tempo wordt aangeboden. * De kinderen leren blokletters schrijven.

4 Doelstellingen groep 3-3+
- Deze kinderen hebben in de SLK al een deel van de leesmethode aangeboden gekregen. In groep 3+ gaan ze daarmee verder. - De kinderen krijgen extra uitdagingen aangeboden op taalgebied. De kinderen leren: Het schrijven van de lusletters; Rekenen (getallenlijn, rekenbewerkingen, enz.). Groep 3 De nadruk ligt op het leren: Lezen; Schrijven van de lusletters; Rekenen (getallenlijn, rekenbewerkingen,enz.).

5 Indeling lokalen oude situatie
Groep 3/3+ Groep 2/SLK Groep 1-2b Groep 1-2a

6 Indeling lokalen nieuwe situatie
Groep SLK-3-3+ Juf Karin Wissellokaal Groep 1-2b Juf Gertrud/ Juf Yvonne Groep 1-2a Juf Annemiek/ Juf Marianne Extra hulp van een onderwijsassistent en stagiaires.

7 Indeling werklokaal groep 1-2-SLK
uur uur Leerkracht 1-2 constructie klein bouw- hoek vrije keuze puzzelen taalhoek lezen/ schrijven/ stempelen zand/ water reken- knutsel- computer thema- atelier Onderwijs- Assistent+ stagiaires lokaal groep 1-2B wissellokaal lokaal groep 1-2A huishoek

8 Planbord 1-2-SLK De kinderen uit de SLK krijgen ‘s morgens in
het circuit van groep 1-2, opdrachten op maat aangeboden Planbord 1-2-SLK bouwhoek constructie klein vrije keuze atelier taalhoek puzzelen lezen/schrijven/ stempelen zand/water knutselhoek rekenhoek themahoek computer huishoek Groepje kinderen

9 Dagindeling groep 1-2 08.30- 09.00 uur Inloop ( verlengde instructie)
uur Kringactiviteit in eigen groep uur Beweging ( uur :SLK) uur Fruit eten uur Werken (3 lokalen) uur Afsluiting in eigen groep ( SLK gaat terug naar de thuisgroep) uur Kringactiviteit in eigen groep uur Werken.(3 lokalen) uur Beweging

10 Indeling werklokaal groep SLK/3/3+
uur uur uur knutsel- hoek reken- hoek Onderwijs assistent Leerkracht computer thema- hoek lokaal groep SLK/3/3+ wissellokaal

11 Dagindeling groep SLK-3-3+
uur Inloop + verlengde instructie uur Instructie taal groep 3 Instructie taal groep 3+ SLK werkt op de computer uur Werken in circuitvorm ronde 1 + SLK uur Pauze ( uur: SLK naar groep 1-2) uur Werken in circuitvorm ronde 2 groep 3/3+ uur Instructie rekenen groep 3/3+ uur Instructie schrijven groep 3/3+ uur Trefwoord ( met SLK) De SLK is de gehele middag in de thuisgroep werkzaam. uur Zelfstandig lezen/verlengde instructie/voorlezen uur Verkeer/muziek/SOVA training/ tekenen, enz uur Schooltv/reken-taalspelletjes uur Werken in circuitvorm ronde 3 uur Werken in circuitvorm ronde 4.

12 Zelfstandig werken in circuitvorm groep SLK-3-3+
SLK: instructie VLL + zelfstandige verwerking op niveau Groep 3: lezen +zelfstandige verwerking op niveau Groep 3+: instructie VLL + Schrijven/ knutselen/ tekenen Taal: Verschillende niveaus computer De SLK krijgt voorbereidende reken-taal- en schrijfoefeningen aangeboden. Rekenen

13 Schooljaar 2012-2013: Invoeren KIJK! Registratiemodel
Invoeren groepsplannen+ groepsoverzichten Differentiëren in kringactiviteiten Het houden van leerlingbesprekingen Het organiseren van creatieve middagen

14 Voordelen nieuwe werkwijze:
Ieder kind volgt de leerroute die bij hem/haar past Ieder kind heeft zijn eigen thuisgroep + eigen juf. Er is aandacht voor ieder kind. We geven instructie op maat. We maken optimaal gebruik van de ruimtes. Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen leerkrachten, onderwijsassistent en kinderen. Het lesprogramma wordt goed op elkaar afgestemd. De kinderen worden door meerdere leerkrachten begeleid. We maken gebruik van elkaars capaciteiten. Dus……

15 Op naar een fantastisch vervolg van het schooljaar!!!!
Juf Annemiek, juf Marianne, juf Gertrud, juf Yvonne, juf Karin, juf Anneke, juf Anja.


Download ppt "Informatie over opzet onderbouw"

Verwante presentaties


Ads door Google