De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Varianten-studie dubbele overweg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Varianten-studie dubbele overweg"— Transcript van de presentatie:

1 Varianten-studie dubbele overweg
Stap 1 Eerste trechtering en optimalisatie van de 2 oplossingsrichtingen CV9 en B14/B15

2 Opgave De variantenstudie is gericht input te geven voor de bestuurlijke keuze tussen de 2 oplossingsrichtingen voor het knelpunt dubbele overweg Tongersestraat. Dit houdt in dat alleen die zaken uitgewerkt worden die van invloed zijn op de keuze. Uitwerkingen zijn gebaseerd op bestaande onderzoeken en professional judgement. In de eerste stap is dat verkeersoplossend vermogen (wel o.b.v. nieuwe berekeningen verkeersmodel) en civieltechnische inpasbaarheid. Voor de tweede stap gaat het daarnaast om overige effecten: kosten, beleidskader, milieuaspecten, ruimtelijke ontwikkelingen en leefbaarheid.

3 Aanpak Het proces om te komen tot een voorkeursvariant wordt doorlopen in drie stappen. Stap 1: Eerste optimalisatie en trechtering - mogelijke uitwerkingen van de 2 oplossingsrichtingen zijn getoetst op verkeerskundige effecten en civieltechnische haalbaarheid; - trechtering tot vijf hoofdvarianten. Stap 2: Integrale variantenafweging - Integrale vergelijking van de 5 varianten op vijf beoordelingscriteria, gebaseerd op de doelstellingen van de stakeholders; - trechtering naar twee uitgewerkte voorkeursvarianten. Stap 3: Eindafweging - Voor- en nadelen per voorkeursvariant als input voor het keuzeproces om te komen tot één voorkeursvariant.

4 Eerste Trechtering en optimalisatie CV9
Uitwerkingen CV9 De varianten verschillen van elkaar in: Lengte toerit westzijde. Wijze van aansluiting op bestaande wegstructuur, zowel aan oost- als westzijde. Ontwerpuitgangspunten CV9 Tunnel onder dubbele spoorwegondergang Tongersestraat. 2*1 rijstrook en vrijliggend fietspad. VLK onderdeel van deze variant. Vanuit de tunnel fietsverbinding richting Tongeren.

5 Varianten CV9

6 Optimalisatie en trechtering CV9
Varianten zijn verkeerskundig getoetst aan doelstellingen uit GVVP Weren van gebiedsvreemd verkeer in centrum en woongebieden. Terugdringen autogebruik voor korte interne ritten. Concentreren van verkeer op wegen van zo hoog mogelijke orde. Verbeteren van de verkeersveiligheid. En op civieltechnische haalbaarheid Resultaten Verkeerskundig :1a en 2a minder gunstig vanwege verkeerstroom Baroniestraat/Vic van Alphenlaan en Ridder van Cuijkstraat dan 1b en 2b. Civieltechnisch: korte tunnel blijkt inpasbaar: 3 en 4 ingrijpender en niet noodzakelijk. Tunnelhoogte: 4,20 m is voldoende, ook voor hulpdiensten. Varianten 1b en 2b worden uitgewerkt in volgende stap.

7 Eerste trechtering en optimalisatie B14/B15
Uitwerkingen B14/B15 De varianten verschillen van elkaar in: Wel of niet aansluiten van Tongeren, via bestaande overweg (lijn Den Bosch) of tunnel met bocht. Wel of niet opwaarderen van Keulsebaan. Wel of niet ongelijkvloers overweg d’ Ekker. Ontwerpuitgangspunten B14/B15 1 of 2 overwegen sluiten. Verkeer omgeleid via Keulsebaan. VLK onderdeel van deze variant.

8 Varianten B14/B15

9 Optimalisatie en Trechtering B14/B15
Varianten zijn verkeerskundig getoetst aan doelstellingen uit GVVP Weren van gebiedsvreemd verkeer in centrum en woongebieden. Terugdringen autogebruik voor korte interne ritten. Concentreren van verkeer op wegen van zo hoog mogelijke orde. Verbeteren van de verkeersveiligheid. En op civieltechnische haalbaarheid Resultaten Opwaardering Keulsebaan bij elke variant nodig. Tongeren aansluiten op VLK. Ongelijkvloerse kruising d’ Ekker niet essentieel voor behalen doelstellingen. Fietsverbinding Kalksheuvel – Tongeren- Centrum nodig. Fietstunnel ter hoogte van Tongersestraat beste optie. Ongelijkvloerse kruising (spoorlijn Den Bosch) blijkt ruimtelijk inpasbaar. Varianten B14/15 variant 2b, B14/B15 variant 4 en B14/B15 extra worden uitgewerkt in vervolg stap.

10 Resultaat: Stap 1 CV9 Variant CV9 1b Variant CV9 2b
Verkeerstunnel Tongersestraat Kalksheuvel- Centrum; Met oostelijke toerit richting Breukelsestraat en knip in de Van Hornstraat. NB: helling 7% en doorgaande weg 20 km/h.; Met westelijke aansluiting op Kalksheuvel met lus; Tunnelhoogte 4,20 meter, doorrijhoogte 3,50 meter; Incl. fietspad in tunnel (2,60 m. hoog) met trap naar Tongeren en fietsaansluiting op Molengraafseweg; Opheffen bestaande overwegen; VLK. Verkeerstunnel Tongersestraat Ladonk-Centrum; Met oostelijke toerit richting Breukelsestraat en knip in de Van Hornstraat. NB: helling 7% en doorgaande weg 20 km/h.; Met westelijke aansluiting op Mijlstraat incl. brug over Smalwater; Tunnelhoogte 4,20 meter, doorrijhoogte 3,50 meter; Incl. fietspad in tunnel (2,60 m. hoog) met trap naar Tongeren en fietsaansluiting op Molengraafseweg en Mijlstraat; Opheffen bestaande overwegen; VLK.

11 Resultaat: Stap 1 B14/B15 Variant B14/B15 2b
Opheffen bestaande overwegen lijn Tilburg en Den Bosch en omleiding over Keulsebaan; Maatregelenpakket Keulsebaan naar 2x2; Aanpassingen Tongeren met aanleg vrijliggend fietspad, fietssuggestiestroken, keerlus en aansluiting op VLK; Fietstunnel Tongersestraat VLK. Variant B14/B15 4 Opheffen bestaande overweg lijn Tilburg. Den Bosch gelijkvloers open houden voor de aansluiting Tongeren; Maatregelenpakket Keulsebaan naar 2x2; Aanpassingen Tongeren met aanleg vrijliggend fietspad, fietssuggestiestroken en aansluiting op VLK; Fietstunnel Tongersestraat VLK. Variant B14/B15 extra Opheffen bestaande overweg lijn Tilburg. Tunnel onder de lijn Den Bosch voor aansluiting Tongeren; Maatregelenpakket Keulsebaan naar 2x2; Aanpassingen Tongeren met aanleg vrijliggend fietspad, fietssuggestiestroken en aansluiting op VLK; Fietstunnel Tongersestr. in verlengde van tunnel. VLK.

12 Vervolgstappen Nadere Uitwerking
Stap 1: Resultaat  vijf varianten Stap 2: variantenafweging per oplossingsrichting oplossend vermogen / verkeerskundige effecten; financiële haalbaarheid passend binnen beleid partners leefbaarheid ruimtelijke effecten  + diverse subcriteria

13 Nadere uitwerking: Voorbeeld variantenafweging Stap 2

14 Nadere uitwerking vervolgstappen
Stap 3: Voorkeursvariant(en) variantenafweging om te komen tot: Voorkeursvariant per oplossingsrichting Er wordt nu volop gewerkt aan deze stap Basis voor de keuze van één voorkeursvariant  Eindafweging Stap 4: Besluitvorming Commissie RZ 12 november 2013 Gemeenteraad 26 november 2013


Download ppt "Varianten-studie dubbele overweg"

Verwante presentaties


Ads door Google