De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)"— Transcript van de presentatie:

1 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Presentatie commissie RZ 16 september 2013

2 PHS: stand van zaken proces en nadere uitwerking Tongersestraat
Wat is PHS voor Boxtel Wat ligt er vast Strategie Planning en Mijlpalen Nadere uitwerking van de twee oplossingsrichtingen dubbele overweg Tongersestraat

3 PHS: wat is PHS voor Boxtel
Herroutering goederen Extra personentreinen (intercity) 2e fly-over Liempde Wat betekent dat: Toename dichtligtijden overwegen (barrièrewerking) Toename effecten (geluid, trillingen, veiligheid, etc) Verplaatsing van de effecten (lijn Tilburg minder, lijn Den Bosch meer) Toename complexiteit dubbele overweg Tongersestraat Wettelijk PHS voorziet in budget voor alle effecten (geluid, trillingen etc.). Bovenwettelijk Voor Tongersestraat budget van € 25 mln. voorwaarde 50% cofinanciering. Gemeente verantwoordelijk maar wel naar draagkracht. Maatwerk (inhoud en financiën) door minister toegezegd. Kans voor Boxtel n.a.v. intensieve lobby in 2010

4 PHS: wat is PHS voor Boxtel - Feiten
Toename aantal goederen treinen (per uur) Tilburg – Boxtel: van max. 8 naar max. 2 Den Bosch - Boxtel: van max. 2 naar max. 8 Totaal: van max. 10 naar max. 10 Toename aantal personentreinen (per uur) Tilburg – Boxtel: van 8 naar 12 Den Bosch – Boxtel: van 12 naar 16 Totaal: van 20 naar 28 Toename per etmaal totaal: van ca. 430 naar ca. 570 (prognose PHS)

5 PHS: wat is PHS voor Boxtel - Feiten
Aantal inwoners binnen invloedsgebied van 250m rondom spoor Aantal overwegen binnen Boxtel (10) Den Bosch – Boxtel: 4 overwegen Tilburg – Boxtel: 6 overwegen Eindhoven – Boxtel: 4 spoorkruisingen (ongelijkvloers) Boxtel – Veghel (Duits lijntje): 6 overwegen Lengte spoor (km) binnen Boxtel Den Bosch – Eindhoven: 8,3 km Tilburg – Boxtel: 4,5 km Duits Lijntje: 4,0 km

6 PHS: Wat ligt er vast Wat ligt er vast en wat nog niet?
Voorkeursbeslissing PHS: 4 knelpunten + budget voor overwegen (100 mln.). Tongersestraat is één van die knelpunten. Zienswijzenota NRD MER Meteren – Boxtel: € 25 mln voor Boxtel Nadere uitwerking PHS oplossingen (CV9 – B14/B15) dubbele overweg Tongersestraat: Gemeente, Ministerie, Prorail. Dit o.b.v. het raadsbesluit van 23 april 2013. Brief in voorbereiding waarin afspraken op inhoud, proces en financiën op hoofdlijnen worden vastgelegd.

7 PHS: wat ligt er vast Ministerie / Provincie
Ministerie max. € 25 mln onder voorwaarde 50% cofinanciering. Provincie gestart met bestuurlijk proces PHS (inhoud en financiën). Bestuurlijk gesprek hierover wordt op korte termijn gevoerd. Op basis van voorgaande is voor een oplossing voor de problematiek rondom de dubbele overweg Tongersestraat in theorie € 50 mln. beschikbaar. Gemeente € 2.7 mln. (in begroting voor infra) - € 12,5 mln. (bijdrage bij % cofinanciering) € ?? mln.

8 PHS; Proces Strategie Provincie
Statenmededeling PHS  start bestuurlijk traject bijdrage provincie in cofinanciering PHS Corridor aanpak: meerwaarde Brabant + bestuurlijk draagvlak Vught Den Bosch Vught Haaren Boxtel Eindhoven (maaspoort) (verdiepte ligging) (Runsdijk) (Tongersestraat) (Acht) Rijk  PHS Provincie

9 PHS; Planning en Mijlpalen
Planning Provincie / Rijk 30/8 commissie Mobiliteit & Financiën 19/9 Bestuurlijk overleg 1 (beeld vormend) 11/10 Rondetafel Provinciale State 6/11 Bestuurlijk overleg 2 (oordeel vormend) positie Boxtel definiëren m.b.t. (cofinanciering) Besluit gemeenteraad 26/11 25/11 Ambtelijk overleg MIRT ?? Bestuurlijk overleg MIRT Planning – mijlpalen Gemeente 16/9 informeren Cie RZ 19/9 bestuurlijk overleg 1 provincie 11/10 rondetafel gesprek met Provinciale Staten /10 bijeenkomst met raad ter voorbereiding van bestuurlijk overleg 2 6/11 bestuurlijk overleg 2 provincie 12/11 commissie RZ raadsvoorstel PHS en TALK 26/11 gemeenteraad raadsvoorstel PHS en TALK Naar verwachting voorjaar 2014 definitieve besluitvorming partijen over de financiering van de oplossing voor de dubbele overweg Tongersestraat. Komende maanden wordt daar o.b.v. bovenstaande planning het voorwerk voor verricht.

10 PHS; stand van zaken nadere uitwerking
Burgerparticipatie 42 varianten 7 oplossingsrichtingen voorgelegd aan gemeenteraad Raadsbesluit 23/4 twee oplossingsrichtingen nader uitwerken Nadere uitwerking CV9 en B14/B15 Uitgangspunten Ministerie / Prorail (overwegen open houden als onderdeel van een oplossing niet aan de orde) Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg maakt onderdeel uit van beide oplossingen Planning College 22 oktober Cie RZ 12 november } indicatie bijdrage co-financiering t.b.v bestuurlijk overleg 2  06/11 Raad 26 november

11 PHS; stand van zaken nadere uitwerking
De opgave Nadere uitwerking en optimalisering van de twee oplossingsrichtingen: CV9 (tunnel) en een combinatie van B14/B15 (omleiding). Doel is om tot één variant per oplossingsrichting te komen, inclusief een nadere vergelijking/ beoordelingen van die beide varianten: die voldoende bijdraagt aan de doelstellingen en de oplossing van de problemen; waarbij eventuele nadelen zoveel mogelijk zijn teruggebracht door optimalisaties en aanpassingen die realiseerbaar is, en; die wordt gedragen door de partners (Ministerie, Prorail, Provincie).


Download ppt "Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)"

Verwante presentaties


Ads door Google