De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Muzische vorming in het eerste leerjaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Muzische vorming in het eerste leerjaar"— Transcript van de presentatie:

1 Muzische vorming in het eerste leerjaar
Wat wordt er verwacht? (2012) Overgang Kleuterklas – Eerste leerjaar Wat kennen we al? Wat is nieuw? Welke bronnen kunnen we gebruiken Mediatheek Website DVD

2 Wat wordt er verwacht? Voor de stage: we komen op stagebezoek en bespreken de zaak met de mentoren > verslag + mentorenverslag zijn van doorslag Voor het OPO ‘Jonge Kind’ Meebrengen op 19 of 20 november voor muzische: Een muzisch weekplan Een ‘les’ muziek Een les bewegingsopvoeding + reflectie Een les beeld De observatieopdrachten in het stagevademecum (als ze er nog in staan) zijn eerder tips bij de observatie: er moet nadien niets afgegeven worden.

3 Voorbeeld muzisch weekplan

4 Kleuterklas – eerste leerjaar
Initiatief en keuzes door de kleuters Er wordt veel uitnodigend, prikkelend, stimulerend gewerkt Nadruk op ontdekken (proces) Van en via het eigen lichaam (concreet) Eigen functioneren (keuzes maken) Materialen (uitnodigend) Spelend leren (een spel makend, imiterend) Inleven in verhalen en personages (dieren, sprookjes- en fantasiefiguren, ..) In het eerste leerjaar: Aansluiting maken met de gewoontes in de kleuterklassen Taakgerichtheid aanscherpen

5 Wat kennen we al? Muzikale opvoeding: Uit 1 BaLO: Uit 2 BalO:
aanbrengen en inzingen van een lied, bordplannen en prenten, grafische partituren, tekeningen KVB in cursus didactiek Uit 2 BalO: muzisch werken (voorbeelden: tekenen op muziek, verhalen bij maken, geluiden bij een gedicht, Cd-hoes, Reclame, Amélie, werken met licht, hoekenwerk) projectmatig werken

6 Wat is nieuw? Werken met klankeigenschappen - Ritmiek (1eljtip)
Stemvorming Stemontlokspel (1eljtip) Toonoverneemspel (idem) Nadruk op suggestief materiaal Klankverhalen (map verhaaltjes) Speelliedjes (muziek in het eerste leerjaar)

7 Wat is nieuw? (vervolg) Ritmiek: Muziek en Klank(eigenschappen) omzetten in bewegingen: Hoog en laag, … bvb melodiekaarten. 3-ledig, 2-ledig Sfeer, karakter, … Stemvorming Stemontlokspel: goede ademhaling, houding, articulatie, expressie. Deze elementen door elkaar geoefend aan de hand van een verhaal. Doorheen dit verhaal krijgen de kinderen allerlei opdrachten die hun stem ten goede komen : bewegingen maken met hoofd, schouders .... , roepen, geeuwen, zoemen, glissando’s, jabbertalk, klanknabootsingen, toonoverneemspel, luisteren naar iemand die goed zingt, Materiaal: koorden, stokjes, linten, noten, kranten, …. De spin wiedewin, plassen, kastelen…..

8 Wat is nieuw? (vervolg) Ritmiek: Muziek en Klank(eigenschappen) omzetten in bewegingen: Hoog en laag 3-ledig, 2-ledig Sfeer, karakter, … Luid-stil Snel en traag Kort en lang Scherp en dof De leerkracht speelt op een eenvoudig instrument deze tegenstellingen en de kinderen reageren Er wordt een mix van allerlei muziekstukjes opgezet en de kinderen dansen de sfeer van de muziekstukjes

9 Wat is nieuw? (vervolg) Toonoverneemspel: Stemvorming
Stemontlokspel: goede ademhaling, houding, articulatie, expressie. Deze elementen door elkaar geoefend aan de hand van een verhaal. Doorheen dit verhaal krijgen de kinderen allerlei opdrachten die hun stem ten goede komen : bewegingen maken met hoofd, schouders .... , roepen, geeuwen, zoemen, glissando’s, jabbertalk, klanknabootsingen, toonoverneemspel, luisteren naar iemand die goed zingt, Toonoverneemspel: Kinderen luisteren naar de voorgezongen begintoon van het liedje en reageren daarop met een beweging Lkr zingt de begintoon opnieuw en de kinderen schuiven in met de stem. Lkr doet de beweging en kinderen zingen nu zelfstandig de begintoon. (vb de kikkertjes)

10 Wat is nieuw? (vervolg) Materiaal: koorden, stokjes, linten, noten, kranten, …. De spin wiedewin, plassen, kastelen….. De slak en het haasje Afwisseling Even de lesaanvang van Herfst (P.P.Tuin) bekijken Kijk ook in Herfst Idee in Muziek

11 Klankverhalen: voorbeeld
In het bos loopt Moppie, de eekhoorn. Hij zoekt eten: eikels, kastanjes en beukennootjes. Dat gaat hij niet allemaal vandaag opeten, hoor. Hij bewaart het voor in de winter. …….. wintervoorraad. Moppie heeft het er maar druk mee. Het begint te regenen. Eerst zacht. Dan wat harder. En nog harder. En het waait ook zo hard. Er komt een vogel aangevlogen. “Moet jij niet naar binnen toe? Het is zo koud buiten.” “Nee hoor, zegt Moppie, “ik heb het niet koud. Ik heb een warme jas aan.” “Nou, ik ga een beetje schuilen,” zegt de vogel en hij vliegt weg. Moppie stapt lekker door. Eigenschappen: Geluiden en bewegingen, liedtekst, groepen, symbolen Het verschil met een stemontlokspel is niet zo groot.

12 Welke bronnen kunnen we raadplegen?
Mediatheek Moet je doen Oud, Nieuw, Kunst en Cultuur, Drama, Dans, ... Muzignaal Mikado Basismap muzische vorming Echoput (verhaaltjes) P.P.Tuin : Het jaar rond met muziek en beweging P.P.Tuin : De taal van muziek en materiaal Idee in muziek, rode boekjes : themaboekje over de herfst. Muziek voor de Basisschool : dl 3, eventueel ook dl 2 Schrijfdans

13 Wat kunnen we gebruiken/raadplegen?
Inspiratie>Liedjes>Liedjeslijst Jaarplannen eerste leerjaar 3 BaLO Moet je doen 3 Deze ppt DVD > 3 BaLO Voorbeelden van weekplannen Allerlei thema’s: mijn dag, halloween, muziek en sfeer, speelgoed, stemoefeningen, Kleine oefeningen: tussendoortjes Voorbeelden van hoekenfiches


Download ppt "Muzische vorming in het eerste leerjaar"

Verwante presentaties


Ads door Google