De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 3 Gelijke behandeling Door: Kees Aarnouts, ROC Da Vinci en Marieke Weemaes, MBO Raad 1 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 3 Gelijke behandeling Door: Kees Aarnouts, ROC Da Vinci en Marieke Weemaes, MBO Raad 1 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1

2 Workshop 3 Gelijke behandeling Door: Kees Aarnouts, ROC Da Vinci en Marieke Weemaes, MBO Raad 1 november 2012

3 Wetgeving Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM); Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Rechten (EVRM) Nederlandse Grondwet; Algemene Wet Gelijke behandeling (AWGB)

4 Waar gaat gelijke behandeling over? Mensen mogen niet ongelijk behandeld worden vanwege persoonskenmerken: godsdienst/levensovertuiging politieke gezindheid ras, afkomst geslacht: man, vrouw, transgender, zwangerschap nationaliteit hetero- of homoseksuele gerichtheid burgerlijke staat: gehuwd of ongehuwd, wel of geen geregistreerd partnerschap handicap of chronische ziekte leeftijd arbeidsduur: voltijd of deeltijd vast of tijdelijk arbeidscontract Verder moet de discriminatie betrekking hebben op het terrein van: arbeid of goederen/diensten (waaronder onderwijs).

5 College voor de Rechten van de Mens (voorheen: Commissie gelijke behandeling) Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

6 Wat doet het College? Het College brengt individuele oordelen uit over discriminatie Oordeel omtrent eigen handelen

7 Onderwijs/ mbo In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte staat dat discriminatie verboden is bij: de toegang tot het onderwijs; het aanbieden van onderwijs; het afnemen van toetsen; het afronden van onderwijs; de toegang tot loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting (alleen bij beroepsonderwijs); het geven van loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting (alleen bij beroepsonderwijs).

8 Hoe moet de school handelen? Het verbod op discriminatie betekent niet dat een student met een beperking altijd recht heeft op toelating tot de school of opleiding van zijn of haar keuze. Wel moet de school onderzoeken of de student geschikt is om aan het onderwijs deel te nemen. Per geval zal bekeken moeten worden of de beperking het volgen van onderwijs in de weg staat, of dat een doeltreffende aanpassing uitkomst kan bieden.

9 Als de gevraagde aanpassing tot een onevenredige belasting leidt – denk aan kosten of technische onhaalbaarheid – dan mag de onderwijsinstelling de student wel weigeren. Ook als de veiligheid en gezondheid van de student of andere studenten in gevaar komt hoeft een school een persoon met een beperking niet toe te laten. Een goede onderbouwing is dan wel nodig.

10 Handreiking Waar te vinden: www.mboraad.nl; –thema’s; –Passend onderwijs; –Servicedocument gelijke behandeling

11 Handreiking Geeft overzicht van discriminatiegronden waar mbo- instellingen mee te maken (kunnen) krijgen; Geeft mbo-instellingen inzicht in hoe zorgvuldig te handelen. Maar: geen kant en klare oplossingen.

12 Meer informatie en oordelen www.mensenrechten.nl


Download ppt "Workshop 3 Gelijke behandeling Door: Kees Aarnouts, ROC Da Vinci en Marieke Weemaes, MBO Raad 1 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google