De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 april 2008 Associate degree en MBO-HBO Hans Daale Leido.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 april 2008 Associate degree en MBO-HBO Hans Daale Leido."— Transcript van de presentatie:

1 1 april 2008 Associate degree en MBO-HBO Hans Daale Leido

2 1 april 2008 De Ad is er… ► Meer aandacht voor doorstroom mbo-hbo ► Meer keuzemogelijkheden ► Nadenken over Leven Lang Leren ► Aandacht voor combinaties van niet-formeel en formeel leren (non-degree & degree) ► Zij-instroom met EVC ► Vormgeving van flexibele leerpaden ► OPSCHUDDING… en SPANNING…

3 1 april 2008 Stand van zaken ► 57 pilots ► Een kleine 1700 studenten ► En al aanmeldingen voor 2008 ► Bedrijfsleven wordt wakker… ► En MBO-instellingen… ► En Kenniscentra ook…

4 1 april 2008 Verankering ► EQF en NQF ► Leven lang leren ► Opscholing en doelstellingen ► Belangrijke innovatie voor werkenden als het om scholing gaat (behoefte formele diploma’s) ► Eigen Ad-programma’s ► Uitval en Onderwijsraad ► PLW en Strategische agenda BVE

5 1 april 2008 Vlaanderen ► Ook EQF = VNK, met invoering niveaus 4 en 5 ► 4 = samenvoeging alle trajecten na 3, richting werkveld en hoger professioneel onderwijs ► 5 = nieuw, in volwassenenonderwijs e.d. ► Geen deeltijd bij hogescholen ► Dus: zoeken naar inpassing in ‘nationaal hoger onderwijs ruimte (accreditatie e.d.) ► Synchronisatie??

6 1 april 2008 Huidige mogelijkheden mbo-hbo 1 ► Licentie hogeschool, dus mbo kan geen Ad aanbieden ► Kern van de Ad: volgen op hogeschool ► Wel: zaken in mbo-4  versnellen in Ad  vrijstellingen / EVC ► Zelfs: mbo-4 + mbo-plus (privaat) = alles van de Ad  via EVC naar de hogeschool

7 1 april 2008 Huidige mogelijkheden mbo-hbo 2 ► Duale Ad-programma’s ► 120 punten voor ‘werken’ en ‘studeren’ ► Benoem minimaal 61 punten voor ‘werken’ en maximaal 59 punten voor ‘studeren’ ► Die maximaal 59 punten mogen voor kleinschalige eenheden ‘buiten de lesplaats’ – en die minimaal 61 punten ook (op de werkplaats) ► Optie: dezelfde werkgevers mbo en hbo

8 1 april 2008 Intermezzo In de tijd gerekend… ► Havo + hbo-bachelor = 9 jaar ► Vwo + wo-bachelor = 9 jaar ► vmbo + mbo + Associate degree = 9 jaar ► Dus: de Ad is in het pure beroepsonderwijs wat de Bachelor is voor het algemene en professionele/academische onderwijs…

9 1 april 2008 Strategische agenda BVE 1 ► Ad op locatie van ROC’s en AOC’s (de hogeschool eindverantwoordelijk) ► Duale doorloop mbo-4  Ad (bedrijfsleven neem mbo’er aan, met een duale hbo-studie) ► 2 pilots waarbij MBO voortouw neemt bij het programma (met een hogeschool) (zorg – onderwijs / onderwijsondersteuner)

10 1 april 2008 Strategische agenda BVE 2 ► Meer invloed bij bepalen arbeidsmarkt- relevantie (regionaal – landelijk) ► Versterking positie mbo-instellingen in de samenwerkingsrelaties ► Indien geen hbo-bachelor, dan mbo zelf gaan ontwikkelen en aanbieden (aanpassing systemen – regio vs landelijk – mbo onder accreditatie)

11 1 april 2008 Toekomstbespiegelingen 1 ► In 2009: - niks… (alleen pilots in sector onderwijs) - uitrol van bestaande Ad-programma’s - open voor alle nieuwe Ad’s - pilots rond mbo-instellingen ► Combinatie van een aantal zaken ► Meer aandacht voor Ad en vraag vanuit mbo’ers en werkenden (blijkt al…)

12 1 april 2008 Toekomstbespiegelingen 2 ► Mbo’ers kiezen voor een handig scenario ► Kiezen voor een route naar de Ad ► Gaan werken ► Na twee of drie jaar in overleg met werk- gever: deeltijd/duaal de bachelor afmaken ► Stage = werkervaringen / afstuderen = project in bedrijf / minor = bijscholing / kernvakken = verdieping

13 1 april 2008 Toekomstbespiegelingen 3 ► Eigen beroepskolom, naast de vwo’ers die naar het wo gaan en de havisten die opteren voor de bachelor ► Voor mbo’ers allemaal eerst de Ad, met eigen doorlopende leerwegen ► Waar veel duale Ad’s nodig zijn: grotere rol voor mbo-instellingen en regionale bedrijfs- leven

14 1 april 2008 Toekomstbespiegelingen 4 ► Initiatieven in handen van consortia: - mbo-instelling(en) - hogescholen - bedrijfsleven, regionaal - bedrijfsleven, branches vertegenwoordigd door een ‘professional body’ (expertise) ► Mogelijk: reguleren op basis van regionale behoefte aan Ad’s – en preferred supplier- schap van bedrijven en organisaties

15 1 april 2008 Toekomstbespiegelingen 5 ► Ad-programma’s snel vernieuwen op basis van actuele impulsen – speciale mede- werkers onderwijs-werkveld ► Ad-programma’s met een relatief korte levenscyclus (basisprogramma en veel ruimte voor actuele zaken) ► Combinatie met branche-diploma’s (zowel in de Ad en post-Ad – mogelijk als onderdeel van een minor van de Bachelor)

16 1 april 2008 Toekomstbespiegelingen 6 ► Landelijke Platforms Ad per opleiding, groep opleidingen, domeinen, sectoren), met een ‘commissie’ waarin mensen van mbo, hbo en bedrijfsleven. ► Deze commissie is intermediair tussen onderwijs en bedrijfsleven

17 1 april 2008 Voorzet discussie ► Alles wijst erop dat er wordt ingezet op een beroepskolom waarin mbo’ers drie routes kennen: - 4  duale Ad  werken enz. - 4  Ad  werken  Bachelor enz. - 4  Ad  Bachelor  werken enz. ► Er komen dus eigen routes voor de mbo’ers (vmbo’ers: de toekomst met de Ad dus dichterbij dan de Bachelor)

18 1 april 2008 Voortzetting discussie ► De geschetste vormgeving van de beroeps- kolom vraagt om een duidelijke structuur rond de doorstroom van mbo-4 naar de Ad ► Met aan de ene kant respect voor de wijze waarop het mbo wordt vormgegeven en aan de andere kant respect voor de inrichting van hbo-trajecten ► Gemeenschappelijk: het gaat om arbeids- marktrelevante trajecten


Download ppt "1 april 2008 Associate degree en MBO-HBO Hans Daale Leido."

Verwante presentaties


Ads door Google