De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denken."— Transcript van de presentatie:

1 De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denken

2 Onderzoek uitvoering Wabo

3 Conclusies (1) Over de overheid: Deskundigheid Wabo-ambtenaren niet altijd voldoende. Klantvriendelijkheid schiet soms tekort, overheid sterk intern gericht, te weinig oog voor belangen ondernemers. Vooroverleg té vrijblijvend, divers tijdsverloop, informatiebehoefte onvoldoende gecoördineerd. Over ict: Omgevingsloket: te weinig maatwerk, niet gebruiksvriendelijk, niet alles is gedigitaliseerd. Bedrijven hebben behoefte aan helpdesk.

4 Conclusies (2) Over het proces: Meeste aanvragen enkelvoudig; ervaring neutraal/positief. Complexe aanvragen: ervaringen nog niet positief Bevoegd gezag en uitvoering Wabo sterk versnipperd; te weinig regie en afstemming leiden tot vertragingen. Over de aanvrager: Bedrijven dienen soms vergunningaanvraag in zonder te weten welke informatie nodig is / aan welke eisen moet worden voldaan. Ze maken te weinig gebruik van vooroverleg

5 Aanbevelingen (1) Bedrijven kunnen en moeten zich beter voorbereiden (via www.omgevingsloket.nl) op een vergunningaanvraag. Cultuurverandering ambtenaren nodig: van formeel toetsend naar meedenkend en oplossingsgericht. Ondernemer wil één deskundig contactpersoon met bevoegdheden: regisseur die vooroverleg voert, proces en informatiebehoefte stroomlijnt

6 Aanbevelingen (2) Legesheffing moet vanwege grote lokale verschillen weer tegen het licht worden gehouden. Er moet voorkomen worden dat bedrijven die nieuwe aanvraag indienen tweemaal leges moeten betalen. Stroomlijning uitvoering Wabo door instellen één frontoffice (vergunningenloket) met inhoudelijke expertise en sturingskwaliteiten. Ter voorkoming van discussies over verantwoordelijkheden: expertise en bestuurlijke besluitvorming binnen 1 organisatie onderbrengen

7 De praktijk van alledag… De praktijk van alledag… Diverse audits / quick scans gemeenten: Proces: Processen en termijnen op hoofdlijnen onder controle en conform wet Merendeel gemeenten kent regisseur, coordinator, casushouder Afstemming (interne) adviseurs vaak bottleneck voor termijnen in proces

8 De praktijk van alledag… Inhoud: Technische toetsing herleidbaar en controleerbaar Juridische inhoud beschikkingen divers; soms onvolledige / onjuiste overwegingen, inwerkingtreding, bezwaar- en beroepsmogelijkheid Afstemming voorschriften meervoudige vergunningen verdient meer aandacht

9 De praktijk van alledag… Communicatie: Aanvragen regelmatig niet compleet Aanvraag verschilt van plan in vooroverleg Communicatie formeel tijdens formele traject, informatiegericht tijdens voorfase Veel communicatiemomenten met aanvrager Interne communicatie: afspraak is afspraak?

10 Conclusie Er bestaan verschillende percepties over uitvoering Wabo

11 Uitdaging Hoe lossen we de nog bestaande knelpunten op? Gelukkig zit het gat niet aan onze kant !

12 Stelling Het voorstel van de BZW/KvK om alle omgevingsvergunningplichtige activiteiten onder te brengen bij de Rud, omdat expertise en bestuurlijke besluitvorming dan binnen 1 organisatie bij elkaar worden gebracht, is een goed idee.

13 Stelling Er is geen probleem. Als er geen welstandscommissie meer is, en de technische toets wordt privaat uitgevoerd, ligt de regie voor de omgevingsvergunning vanzelfsprekend volledig bij r.o. Het is dan voor iedereen duidelijk waar hij met zijn of haar vragen naar toe moet.


Download ppt "De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denken."

Verwante presentaties


Ads door Google