De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OHSAS versus Veiligheidscultuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "OHSAS versus Veiligheidscultuur"— Transcript van de presentatie:

1 OHSAS 18001 versus Veiligheidscultuur
NVVK 24 september 2009

2 KEMA Quality B.V. (vanaf 1 nov. 2009 onderdeel van Dekra Industrial)
Onderdeel van NV KEMA Wereldwijd 580 werknemers Kernactiviteiten: Keurmerken, Productkeuringen Management systemen. ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 VCA Etc. NVVK 24 september 2009

3 Wereldwijde vertegenwoordiging
NVVK 24 september 2009

4 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
NVVK 24 september 2009

5 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
Wat wordt er bedoeld met een veiligheidscultuur? Wat is OHSAS 18001? Wat hebben ze met elkaar te maken? NVVK 24 september 2009

6 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
De veiligheidscultuur binnen organisaties wordt bepaald door formele en informele systemen. FORMEEL INFORMEEL Leiderschap Helden Beleid Informele normen Besluitvorming Rituelen Training Taalgebruik Structuur Verhalen NVVK 24 september 2009

7 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
Definitie: De veiligheidscultuur van een organisatie is het product van individuele- en groepswaarden, houdingen, percepties, competenties en gedragspatronen. Dat product bepaalt in hoeverre de organisatie, qua stijl en professionaliteit, zich houdt aan het arbeidsveiligheids- en gezondheidsbeleid. NVVK 24 september 2009

8 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
Definitie volgens Hudson: Veiligheidscultuur is een vorm van organisatiecultuur. Een organisatiecultuur bestaat uit: de normen en waarden van de organisatie de manier hoe met problemen omgegaan wordt de uitvoering van de werkzaamheden. NVVK 24 september 2009

9 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
Veiligheidscultuur (Hudson) Generatief Veilig of niet Proactief Optreden vóór ongevallen Bureaucratisch Managementsystemen, audits, data Reactief Waarom doen mensen niet wat we zeggen te gaan doen Ontkennend Volgens de Arbo was het in orde NVVK 24 september 2009

10 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
Schein: Onze waarneming, ons denken en ons gedrag worden in essentie gestuurd door diepgewortelde basisaannamen. Het bepaalt de manier waarop we met elkaar omgaan. NVVK 24 september 2009

11 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
Leidt tot bepaalde gedragingen van mensen. Antecedenten Gedrag Wat je iemand kunt zien doen of laten. Wat gebeurt er met ons na het gedrag. Beloning, straf, niets? Gevolgen De gevolgen van huidig of vroeger gedrag hebben de grootste invloed op ons toekomstig gedrag NVVK 24 september 2009

12 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
Een veiligheidscultuur kenmerkt zich door: Veiligheidsverplichting,betrokkenheid en leiderschap: de manier waarop het management een veiligheidsfilosofie overbrengt, zorgt ervoor dat medewerkers betrokken worden en maatregelen nemen die op die filosofie gebaseerd zijn (betrokkenheid van het management). Leren en vertrouwen: de wijze waarop een organisatie bereid is te leren van afwijkingen, fouten, bijna-ongevallen en ongevallen, en de wijze waarop ze bereid is het juiste klimaat te scheppen om afwijkingen te rapporteren. Geïnformeerdheid: inzicht in veiligheidsprestaties en de bereidheid onveilig gedrag structureel aan te pakken. Bron: TNO NVVK 24 september 2009

13 Principe Arbomanagementsysteem
Hoofdelementen OHSAS: Op basis van de RI&E bepalen van beleid en beheersmaatregelen (plan) Uitvoeren van beheersmaatregelen voor de geïdentificeerde risico’s (do) Monitoren of de beheersmaatregelen afdoende zijn (check) Eventueel corrigeren en verbetering zoeken op stap 1 (act) NVVK 24 september 2009

14 Arbomanagementsysteem in detail
Plan Do Check Act Beleid Doelen RI&E Plan van aanpak TBV Opleiding& Training Communicatie Documentbeheer Toezicht werkzaamheden Beheersing calamiteiten Monitoring Onderzoek van incidenten Interne audits Naleving wetgeving Mngt. Review Optimaliseren: Verbeterende maatregelen; Aanpassen van opleidingsplan. Bijsturen NVVK 24 september 2009

15 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
Gecombineerd met de veiligheidscultuur: Veiligheidsverplichting,betrokkenheid en leiderschap Arbobeleid Beoordeling door de directie Middelen ter beschikking stellen Leren en vertrouwen Monitoring Beoordeling op naleving Onderzoek incidenten, ongevallen Interne audits Geïnformeerdheid Voorbereid zijn op noodsituaties Training / opleiding Communicatie NVVK 24 september 2009

16 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
Draagt OHSAS iets bij in de veiligheidscultuur? Ja, afhankelijk van de positie van de cultuur op de ladder van Hudson ziet men meer of minder het belang in van veiligheid. OHSAS geeft structuur om veiligheid op een hoger plan te trekken. NVVK 24 september 2009

17 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
Ervaringen van KEMA NVVK 24 september 2009

18 NVVK 24 september 2009

19 OHSAS 18001 en veiligheidscultuur
Vragen? NVVK 24 september 2009


Download ppt "OHSAS versus Veiligheidscultuur"

Verwante presentaties


Ads door Google