De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willem de Zwijgerschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willem de Zwijgerschool"— Transcript van de presentatie:

1 Willem de Zwijgerschool
Welkom op de informatieavond van: Groep 7 Leiderdorp Willem de Zwijgerschool

2 Bedoeling van de avond Algemene informatie vooral over wat er nieuw/anders is dit jaar. Geen informatie over individuele kinderen. Veel informatie staat ook in de schoolgids op de website!!!! Als er vragen zijn, laat het horen….direct of aan het eind.

3 De leerkrachten: Juf Margrit Juf Janny Donderdag en vrijdag
Maandag, dinsdag en woensdag

4 Algemeen We hebben gedeeltelijk onze eigen vakken , maar rekenen, taal , topondernemers e.d. lopen gewoon door. Rust , structuur en duidelijkheid in de klas vinden we heel belangrijk. Daar proberen we veel aandacht te besteden. En respect voor elkaar: zowel tussen leerlingen onderling als t.o.v. leerkrachten! We hopen op uw steun!

5 Onderwerpen Technisch lezen (Estafette) Verkeer (verkeersexamen)
Engels Topografie Zelfst. Werken Huiswerk / gebruik agenda Entreetoets Schooltuinen De klassenmoeders

6 Estafette Estafette is een methode voor voortgezet technisch lezen waarbij kinderen eerst correct leren lezen. Gevolgd door het verhogen van de leessnelheid om vlot en vloeiend te leren lezen. 4 perioden van 8 weken, gevolgd door een toepassingsweek met daarin aandacht voor vrij lezen en leesbevordering.

7 In groep 6 t/m 8 zijn er 2 basislessen en 1 toepassingsles per week.
Er zijn 3 aanpakken: aanpak 1 risicolezers, aanpak 2 methodevolgers en aanpak 3 betere lezers. Na de introductie krijgen de betere lezers een korte werkinstructie en gaan zij zelfstandig aan de slag. Tevens gaan de zwakke lezers 4x per week aan de slag met Ralfilezen.

8 Verkeer We werken dit jaar met de Jeugdverkeerskrant.
Ook krijgen de kinderen praktische lessen: vooral gericht op fietsvaardigheid. Aan het eind van het jaar leggen de leerlingen een theoretisch- en een praktisch verkeersexamen af

9 Engels Engels vinden de meeste kinderen erg leuk om te leren en ze zijn soms zeer verbaasd dat ze al best veel weten en begrijpen. De methode Bubbles is vooral gericht op de communicatieve vaardigheden in het Engels. Ze leren gesproken en geschreven teksten te begrijpen( niet letterlijk te vertalen) op een bij hun leeftijd passend niveau.

10 Het gaat vooral om teksten die te maken hebben met alledaagse situaties, zoals persoonlijke gegevens, eten en drinken, woonomgeving e.d. Ook leren ze in alledaagse situaties kleine gesprekjes te voeren. Centraal in de leergang staat de persoon Bo Bubbles. Haar belevenissen als reporter van een krant vormen de rode draad in de boeken van groep 7 en 8. Ze krijgen af en toe woordjes mee als huiswerk: de z.g. Words and phrases en aan het eind van 7 lessen( een unit) krijgen ze een overhoring over wat ze in dit hoofdstuk(unit) geleerd hebben.

11 Topografie Groep 7 oriënteert zich op Europa.
Eerst moeten er nog een paar provincies van Nederland behandeld worden. Als de leerlingen een topografische kaart hebben ingevuld m.b.v. een atlas, krijgen ze de ingevulde en ‘blinde’ kaart mee naar huis om te leren.

12 Er is tevens een digitaal topografieprogramma:Topowereld, waarmee de kinderen kunnen oefenen. Ook thuis! Er kan gekozen worden tussen verschillende oefeningen zoals meerkeuzevragen, plaatsnamen slepen, plaatsen aanklikken, intypen, etcetera. Vanaf groep 5 kunnen de kinderen ook werken met de thematische kaarten vanTop-o-Wereld.

13 Zelfstandig werken Van dagplanning naar weekplanning.
Kinderen mogen steeds meer hun ‘eigen leertijd’ gaan indelen. Naast de verplichte leerstof ( die voor iedereen anders kan zijn!)is er ook keuze leerstof en materiaal. Leerlingen kunnen ook instructie krijgen in andere groepen, op een ander niveau. De instructietijden liggen daarom wel vast. Handelingsplannen worden door de ouders ondertekend.

14 Huiswerk Belangrijk dat de kinderen hier zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor zijn. Het is wel belangrijk dat u uw kind daarin, in samenwerking met ons, begeleidt. Het is van belang om niet te laat(op het laatste moment) en te lang eraan te werken. Liever 3 keer 10 min. Dan 1 keer een half uur! De vakken waarvoor huiswerk wordt gegeven zijn:

15 Spelling(mixtoets): 1 keer per 3 weken hebben ze een mixtoets over 3 woordpakketten die ook in de klas in die weken aan de orde komen. Hebben ze meer dan 2 fouten in één afspraak: Dan krijgen ze extra oefenbladen mee naar huis Elke week krijgen ze ook een setje oefenzinnen en werkwoordsoefeningen mee. Werkwoordspelling krijgt dit jaar extra veel aandacht. Rekenen/Taal :Af en toe wat extra oefenstof indien nodig, of als de minimale basisstof niet af is. Engels Verkeer Huiswerk staat op de website bij groep 7!!!!

16 Entreetoets Vanaf april/mei doet uw zoon of dochter mee aan de Entreetoets van CITO In het Opgavenboekje van de Entreetoets groep 7 zijn 16 taken opgenomen. Een taak bestaat uit 25 of 30 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde of Studievaardigheden. Met de Entreetoets kan de leerkracht goed nagaan of uw kind op niveau presteert en of er in de kennis en vaardigheden van uw kind op bepaalde punten hiaten zitten.

17 De leerkracht kan op basis van de uitslag van de toets zo nodig een gericht plan maken om die hiaten op te vullen. Meestal kost het afnemen van de totale toets één tot twee weken, maar scholen mogen er ook langer over doen. Na ongeveer 3 weken volgt de uitslag die met u zal worden besproken. In november van het volgend cursusjaar geeft CITO op basis van de totaalscore op de Entreetoets groep 7 een te verwachten standaardscore op de Eindtoets in groep 8. Hierbij is het oordeel van de leerkracht zeer belangrijk bij het uiteindelijke advies m.b.t. de schoolkeuze.

18 Schooltuinen Elke dinsdagmorgen! Op de fiets!!!
Tot begin oktober zijn we nog bezig met het het winterklaar maken van de schooltuinen. Daarna is in maart/april groep 6 weer aan de beurt .

19 Onze klassenmoeders Anja Marsé en Mariënne v.d. Post zijn bereid gevonden om onze klassenmoeders te worden. Zij zullen zich nu aan u voorstellen!

20 Einde We hopen u vanavond voldoende geïnformeerd te hebben.
We horen het graag als u nog vragen heeft. Tot ziens!!!!


Download ppt "Willem de Zwijgerschool"

Verwante presentaties


Ads door Google