De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijd van Pruiken en Revoluties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijd van Pruiken en Revoluties"— Transcript van de presentatie:

1 Tijd van Pruiken en Revoluties

2 Patriotse en Bataafse revolutie
Na de dood van Willem III (kinderloos) 2de stadhouderloze tijdperk ( ) In 1747 werd Willem IV stadhouder In 1751 volgde Willem V hem op Oorzaken Patriotse revolutie -kritiek op de stadhouder -kritiek op de regenten -Verlichte ideeën ( 1781 Aan het volk van Nederland van Joan Derk van der Capellen) Aanleiding Nederlaag tegen Engeland in 4de Engelse zee oorlog

3 Patriotse revolutie (1784-1787)
-vrijkorpsen van gewapende burgers nemen in delen van De Republiek de macht over -stadhouder vlucht naar Nijmegen In 1787 wordt de vrouw van Willem V (Wilhelmina van Pruisen) op weg naar Den Haag bij Gouda tegengehouden→ roept haar broer(koning van Pruisen) te hulp→ patriotten verslagen→ veel patriotten vluchten naar Frankrijk

4 Bataafse revolutie (!795-1798)
In 1795 valt Frankrijk de Republiek binnen -stadhouder vlucht naar Engeland -regenten worden afgezet -nieuwe naam (Bataafse republiek) Er komt een Verklaring van de rechten van de mens en burger. Er komt een grondwet in Nederland een eenheidsstaat -Nederland een rechtsstaat -gekozen parlement(Nationale Vergadering) -regering (Uitvoerend Bewind)

5 In 1799 Napoleon aan de macht→ steeds meer invloed in De Republiek In 1806 Lodewijk Napoleon koning van Holland In 1810 Lodewijk Napoleon afgezet→ Nederland ingelijfd bij Frankrijk In 1813 (na nederlaag Napoleon) komt de zoon van Willem V terug als koning Willem I Zijn macht wordt beperkt door een grondwet Nederland vormt samen met België en Luxemburg het Koninkrijk der Nederlanden

6 Stadhouder Willem IV

7 Stadhouder Willem V

8 Aan het volk van Nederland

9 4de Engelse zee oorlog

10 Vrijkorpsen

11 Stadhouder vlucht naar Nijmegen

12 Aanhouding Wilhelmina

13 De Fransen trekken De Republiek binnen

14 Stadhouder vlucht naar Engeland

15 Verklaring van de rechten…..

16 Staatsregeling 1798

17 Nationale vergadering

18 Uitvoerend Bewind

19 Koninkrijk Holland en Lodewijk Napoleon

20 Ramp met het kruitschip

21 Provincie van Frankrijk

22 Koning Willem I


Download ppt "Tijd van Pruiken en Revoluties"

Verwante presentaties


Ads door Google