De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland
Van Gewesten naar eenheidsstaat (tot 1848) 1.2 De democratische revolutie Deel 1 – Absolutisme vs. verlichting

2 De Republiek (18e eeuw) De economie liep niet goed (Engeland en Frankrijk werden sterker) Het bestuur kende problemen: Regenten waren corrupt De stadhouder (Willem V) incompetent Staatkundig: particularisme

3 Opkomst patriotten Zij geloofden in de Nederlandse ‘Verlichting’ die moest zorgen voor herstel van de Republiek Doelsteling Stadhouder weg Macht van regenten minder Onderwijs beter (Kennis is macht), beter gedrag Grondwet

4 2.2 Joan Derk van der Capellen 1741-1784

5 Activiteiten van patriotten
Pamflet “Aan het volk van Nederland” (Van der Capellen) Veel verbale strijd tussen patriotten (staatsgezinden) en orangisten (prinsgezinden)

6

7 Patriotten beïnvloed door Verlichting
Stroming in de 18e eeuw die de samenleving wil verbeteren op economisch, sociaal en politiek gebied. Grondleggers Montesquieu Trias Politica Rousseau: Volkssoevereiniteit Grondwet Grondrechten

8 Revolutie in 1785 Patriotten vormen burgermilities (vrijkorpsen)
Tussen komen in verschillende steden en gewesten de patriotten aan de macht. Zij willen in 1787 landelijk de macht grijpen

9 Burgermilities

10 1787 Willem V vlucht

11 Herstel in 1787 Koning van Pruisen (broer van de vrouw van Willem, Wilhelmina) stuurt zijn leger Prinsgezinde regenten komen terug Patriotten vluchten naar Frankrijk

12 De patriotten zijn erbij!
1789 Franse Revolutie De patriotten zijn erbij! In Frankrijk grijpt het volk de macht Het ancien regime Wordt de Trias Politica ingevoerd Komt een grondwet In 1795 keerden de Patriotten met het Franse leger en vond de Bataafse Revolutie plaats


Download ppt "Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google