De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verlichting (18e eeuw) Tegen Absolutisme en standenmaatschappij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verlichting (18e eeuw) Tegen Absolutisme en standenmaatschappij."— Transcript van de presentatie:

1 Verlichting (18e eeuw) Tegen Absolutisme en standenmaatschappij.
Eeuw van de rede (verstand). Geloof in vooruitgang. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Volkssoevereiniteit (Rousseau). Scheiding der machten / Trias Politica (Montesquieu). Ieder mens heeft natuurlijke rechten (Locke).

2 Franse Revolutie (1789) Bestorming van de Bastille (14 juli).
Invloed van de Verlichters. Uit onvrede met de Franse samenleving: Tegen absolute macht van de koning. Tegen privileges adel en geestelijkheid. (De ongelijkheid). Voor politieke macht van de burgerij. Invloed op de manier van oorlog voeren.

3 Oorlogsvoering in de 18e eeuw.
Huurlegers. (Armen, beroepssoldaten, ook veel buitenlanders). Strijd om koninklijk prestige, bezit van land of rijkdom. Officieren van adel (Promotie op basis van geboorte). Bevolking merkt niet veel van oorlog. Weinig nationalistische gevoelens en weinig binding van het volk met het leger. Betrekkelijk kleine legers. Korte veldslagen (Afstand 100 mtr/ vaak statisch.)

4 Veranderingen in de wijze van oorlog voeren.
Legers van dienstplichtigen en vrijwilligers. Strijd om ideologische redenen/ om een bepaalde levenswijze. Officieren uit alle lagen van de bevolking (promotie op basis van verdiensten). Oorlog begint een maatschappelijk verschijnsel te worden. (Invloed van de ‘totale oorlog’ op het volk). Ontstaan nationalistische gevoelens en binding met het eigen leger. Massale legers (‘levée en masse’/ volksleger). Snelheid/beweging. Grote rol artillerie.

5 Napoleontische oorlogen of Coalitieoorlogen (1792-1815). Oorzaken:
Émigrés pleitten voor een oorlog tegen de nieuwe machthebbers in Frankrijk. Angst van andere vorsten voor verspreiding van de Franse revolutie. Revolutionairen moeten ten val worden gebracht. Voedingsbodem in vele andere landen voor revolutie. Franse revolutionairen die hun idealen wilden exporteren. 7 Coalitieoorlogen (vanaf de tweede geleid door Napoleon).

6 Voorbeeld nieuwe manier van oorlogvoeren.
Tijdens de Eerste Coalitieoorlog (Slag bij Valmy in sept in Noord-Frankrijk). Nieuw en belangrijk: de motivatie van de Franse soldaten (fanatiek, voor volk en vaderland). Nieuw en belangrijk: de rol van de artillerie (kanonnen). Afdeling artillerie wordt vergroot en geconcentreerd ,dicht bij elkaar geplaatst: meer slachtoffers bij de vijand. Infanterie (voetsoldaten) vallen snel aan. Deze zg.overrompelingstactiek levert wel veel slachtoffers op.


Download ppt "Verlichting (18e eeuw) Tegen Absolutisme en standenmaatschappij."

Verwante presentaties


Ads door Google