De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenmerk 30 De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap Les 31: De Franse,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenmerk 30 De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap Les 31: De Franse,"— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerk 30 De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap Les 31: De Franse, Amerikaanse en Bataafse Revolutie

2 Oorzaken van de revoluties
H7:§ 4:p172-4 Oorzaken van de revoluties Drie landen; drie revoluties Wat waren nu de achterliggende oorzaken? Amerika (de 13 kolonies van Engeland) Men wilde zelfstandigheid/zelfbestuur/volkssoevereiniteit Zelf beslissen wat er met hun belastinggeld gebeurde Zelf beslissen waar en van wie je goederen koopt; en geen overheid die dat voorschrijft/je dwingt Men is zich Amerikaan gaan voelen; Europa was ver weg, dus een Engelse koning moest zich niet met hun leven bemoeien

3 Oorzaken van de revoluties
H7:§ 4:p172-4 Oorzaken van de revoluties Drie landen; drie revoluties Wat waren nu de achterliggende oorzaken? Frankrijk (een bijna middeleeuwse standensamenleving) Men (het volk/de Derde stand) wilde zelfstandigheid/zelfbestuur/volkssoevereiniteit Zelf beslissen wat er met hun belastinggeld gebeurde; de Derde stand betaalde nagenoeg alle belasting, maar had geen inspraak op de wijze van besteding Men wilde een einde maken aan de privileges van de Eerste en Tweede stand Men wilde een einde maken aan het absolute regime van de koning Grote sociaaleconomische problemen (crises; honger; opstand)

4 Een zware last

5 Oorzaken van de revoluties
H7:§ 4:p172-4 Oorzaken van de revoluties Drie landen; drie revoluties Wat waren nu de achterliggende oorzaken? De Republiek (in de 18e eeuw) Een deel van de burgerij (patriotten) eiste inspraak en volkssoevereiniteit De regenten en de stadhouder moesten hun macht opgeven Vrijheid op alle fronten was hun eis

6 Omverwerping van het oude bestuur
H7:§ 4:p172-4 Omverwerping van het oude bestuur Drie landen; drie revoluties Hoe werd er afgerekend met het oude regime? Amerika In 1775 nemen de kolonies de wapens op tegen het machtigste leger ter wereld: het Britse leger Uiteindelijk slaagt een rebellenleger erin de Engelse te verdrijven ( ) In 1776 verklaarde de ex-kolonies zich al onafhankelijk; de Onafhankelijkheidsverklaring.

7

8 Thirteen Stars

9 Omverwerping van het oude bestuur
H7:§ 4:p172-4 Omverwerping van het oude bestuur Drie landen; drie revoluties Hoe werd er afgerekend met het oude regime? Frankrijk De Derde stand eiste tijdens een bijeenkomst van de Staten-Generaal net zoveel inspraak als de andere twee standen bij elkaar, hetgeen men niet kreeg (in Parijs). Men trad uit de Staten-Generaal en richtte de Nationale Vergadering op Het gerucht dat koning Lodewijk XVI leden van de Nationale Vergadering wilde laten oppakken en Parijs door het leger te laten bezetten, leidde tot een opstand die uitmondde in de bestorming van de Bastille (1789) Deze revolutionaire daad vond navolging in het hele land, waardoor het Ancien Régime ineenstortte!

10

11 Omverwerping van het oude bestuur
H7:§ 4:p172-4 Omverwerping van het oude bestuur Drie landen; drie revoluties Hoe werd er afgerekend met het oude regime? De Republiek De patriotten werden steeds machtiger en gingen zich ook bewapenen. Hierop besloot de koning van Pruisen zijn dochter – toevallig vrouw van de stadhouder – te gaan helpen met soldaten (1787) De patriotten vluchtten met name naar Frankrijk, om na de Franse Revolutie weer terug te keren (1795) De stadhouder vluchtte naar Engeland, veel Oranje gezinde werden opgepakt en de patriotten stichtten de Bataafse Republiek (1795)

12

13 Inrichting van het nieuwe bestuur
H7:§ 4:p172-4 Inrichting van het nieuwe bestuur Drie landen; drie revoluties Hoe was het nieuwe bestuur er uit? Verenigde Staten Federatie van 13 staten met de hoofdstad in Washington Een grondwet Vrijheid van haar staatsburgers (niet alle inwoners) beschermd door grondrechten Trias Politica geïntroduceerd President en Congres

14

15 Inrichting van het nieuwe bestuur
H7:§ 4:p172-4 Inrichting van het nieuwe bestuur Drie landen; drie revoluties Hoe was het nieuwe bestuur er uit? Frankrijk Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789) Een grondwet (1791) Vrijheid van haar staatsburgers beschermd door grondrechten Trias Politica geïntroduceerd Eerst nog een monarchie, maar na de onthoofding van de koning werd Frankrijk een Republiek Verschillende groepen streden om de macht; velen stierven onder de guillotine.

16 Inrichting van het nieuwe bestuur
H7:§ 4:p172-4 Inrichting van het nieuwe bestuur Drie landen; drie revoluties Hoe was het nieuwe bestuur er uit? Bataafse Republiek Een grondwet Vrijheid van haar staatsburgers (niet alle inwoners) beschermd door grondrechten Trias Politica geïntroduceerd Parlement Geleidelijk aan kregen de Fransen meer greep op de Republiek. Onder Napoleon (1801) kreeg het land eerst een bewindvoerder, daarna werd zijn broer koning (1806) en spoedig daarna werd Nederland gewoon bij het keizerrijk ingelijfd (1810).

17 Huiswerk Lezen Maken/meenemen blz. 172-74 Maakwerk in de klas
Van vorige les: Opdracht 1, 3 & 5 (p.170) (Waar: toetsvraag met bron bij Tijdvak 7) Deze les: Bestudeer de powerpoints! Huiswerk Lezen blz Maken/meenemen Zie boven


Download ppt "Kenmerk 30 De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap Les 31: De Franse,"

Verwante presentaties


Ads door Google