De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jodendom en christendom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jodendom en christendom"— Transcript van de presentatie:

1 Jodendom en christendom

2 Jodendom 1ste monotheïstische godsdienst -Jahweh -Tenach (Oude Testament) met de Torah (wetten) -tempel in Jeruzalem met de Ark van het Verbond (10 geboden) -Messias(verlosser)→komt Joden bevrijden In 63 v.c. veroveren de Romeinen Palestina -Joden mogen hun godsdienst houden -moeten wel extra belasting betalen In 70 n.c. Opstand tegen de Romeinen→ tempel verwoest→diaspora

3 Christendom 1ste eeuw optreden van Jezus van Nazareth Jezus zou de Messias zijn -verlossingsleer: bevrijden van zonden→ hemel -opkomen voor de onderdrukten (vrouwen, armen, slaven) -komt Gods rijk op aarde brengen Zorgt voor veel onrust→door de Romeinen gedood op aandringen van de Joden Apostelen (volgelingen van Jezus b.v. Petrus en Paulus) trekken weg -stichten overal christengemeenten -aantal schrijft het leven van Jezus op (evangelies→ Nieuwe Testament) -ruzie met de Joden

4 De Romeinen en de christenen
Aanvankelijk tolerant Later christenvervolgingen -christenen willen de keizer niet als God aanbidden -christenen nemen niet deel aan openbare godsdienstige plechtigheden -christenen houden zich niet aan de Romeinse wetten -christenen staatsgevaarlijk(komen op voor de onderdrukten) -christenen goede zondebok b.v. 64 Brand van Rome→Nero geeft christenen de schuld→begin christenvervolgingen

5 Ontwikkeling van het christendom
Christenvervolgingen gaan in een golfbe- weging (christenen martelaren) Toch sterke groei van het aantal christenen In 314 Constantijn de Grote keizer -christenen godsdienstvrijheid -christendom gelijk aan andere godsdien- sten (Edict van Milaan) In 394 was Theodosius de Grote keizer -christendom staatsgodsdienst -verbod van andere godsdiensten -verzet van Romeinse elite tevergeefs

6 Organisatie christendom
Bisschop van Rome (paus) ↓ Bisschoppen (kerkprovincie) Pastoors (herders) Christengemeentes Aanvankelijk losse organisatie met grote onderlinge verschillen Later (300) strakkere organisatie -concilies (kerkvergaderingen) -vaststellen orthodoxe leer (afwijken=ketterij)

7 Joodse godsdienst

8 tempel

9 Verwoesting van de tempel

10 Jezus van Nazareth

11 Apostelen

12 Nero en de Brand van Rome

13 Christen- vervolging

14 Constantijn en Theodosius


Download ppt "Jodendom en christendom"

Verwante presentaties


Ads door Google