De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 OUDERAVOND T4 Mentoren T4a : Anneke Bos (0.22)
T4b : Ruth van der Nes (0.23) T4c : Helen Sasbrink (0.24) T4d : Anja Kramer (0.25) T4e : Germaine Meijer (0.26) T4f : Ronald Griepsma (0.27) Decaan : Roland van Schaick Conrector VMBO : Alinka Spijkers

3 OUDERAVOND T4 Programma 19.45 uur : Welkom
20.10 uur : Voorlichting door de decaan 20.30 uur : Uitleg door de mentoren 21.15 uur : Einde bijeenkomst

4 OUDERAVOND T4 SE en CE SE voor aantal vakken al begonnen in T3.
SE Maatschappijleer wordt afgesloten in T3. Het behaalde cijfer telt mee als examencijfer. Eindcijfer voor het examen = 1 x SE + 1 x CE : 2. In PTA staan alle afspraken over SE en CE. Woensdag 2 oktober t/m maandag 7 oktober eerste toetsdagen.

5 OUDERAVOND T4 Exameneisen
Eén 5, voor de overige vakken een 6 of hoger. Eén 4, voor de overige vakken een 6 en tenminste één 7. Twee maal een 5, voor de overige vakken een 6 en tenminste één 7. Tenminste een 5.5 gemiddeld voor het CE. Tenminste een 5 voor Nederlands. LO, CKV en sectorwerkstuk zijn afgesloten met een voldoende of goed. Uitslag rekentoets wel op het diploma, maar telt niet mee voor de zak-slaagregeling.

6 OUDERAVOND T4 Overstap T4 naar H4
De leerling staat na het CE gemiddeld een 6.8. Met het gemiddelde wordt bedoeld: het gemiddelde van het SE en CE. De aansluitmodules zijn voldoende afgerond. De leerling heeft een positief advies van de vakdocenten. De leerling heeft een intakegesprek gevoerd met de conrector en decaan van de havo-afdeling.

7 OUDERAVOND T4 Overstap T4 naar H4
De aansluitmodules starten in januari. Om deel te mogen nemen aan de aansluitmodules moet de leerling een 6.8 gemiddeld staan voor het SE (rapport 2, 9 december 2013). Op 16 januari 2014 is er een voorlichting voor leerlingen en ouders, met uitgebreide informatie.

8 OUDERAVOND T4 Klankbordgroep 11 november 2013 van 19.30 – 21.00 uur.
Werkwijze en doel.

9 Rol van de Mentor Kerntaken van de mentor

10 Groepsactiviteiten Teambuildingdag!.... Klassenuitje…..
Leerling-bezoekdag Chique kerstdiner met heel T4 Galabal Diploma-uitreiking

11 Magister / It’s learning
Studiewijzers / Bronnen Goed bijhouden van de studieresultaten, huiswerk en het in orde hebben van leermiddelen (boeken, schriften, rekenmachine, enz… Absentiecontrole /ziekteverzuim?!

12 Plannen M.b.v. … P.T.A. Zelfstandig of met vriend of vriendin
M.b.v. vakdocent of mentor M.b.v. ouders het leesdossier… werkverdeling !plannen

13 Flex plannen m.b.v. Cup 6 Plannen voor maandag 8 uur
Mentor kan een leerling vastzetten (evt. op advies van vakdocent) Niet gepland / leermiddelen niet mee = uur inhalen!

14 Sectorwerkstuk (SW) Het sectorwerkstuk is een praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas uit de bovenbouw van het vmbo. Leerlingen onderzoeken de mogelijkheden van een vervolgopleiding in hun sector en oriënteren zich op evt. toekomstige beroepen. Het doel daarvan is tweeledig: enerzijds kan de leerling zijn theoretische kennis verdiepen, anderzijds wordt hij getoetst op vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoek, experimenteren, ICT, plannen, analyseren, beschrijven en presenteren. Moet met een Voldoende worden afgesloten = voorwaarde om deel te kunnen nemen aan CE … uitleg SW en start///…Presentaties zijn op

15 PTA VMBO-4 SE2 een 3,3 SE3 een 7 SE4 een 5,7 ------ 20:4 = 5
Een leerling haalt voor geschiedenis SE1 een 4 SE2 een 3,3 SE3 een 7 SE4 een 5,7 ------ 20:4 = 5 En voor geschiedenis CE 3.9 Welk cijfer (uitgedrukt in een heel getal) krijgt de leerling op zijn eindlijst: = 8.9 : 2 = 4.45 = 4 Blz

16 PTA VMBO-4 Een leerling heeft een luistertoets als schoolexamen onderdeel. Hij/zij verslaapt zich en komt te laat. Mag hij/zij nog deelnemen aan de luistertoets? Welke maatregelen kunnen er worden genomen? Blz 6 – 4.2.8

17 PTA VMBO-4 Een leerling wordt de dag voor het CE ziek! Hoe moet er gehandeld worden? Mag de leerling het CE inhalen? Zo ja wanneer? Blz

18 PTA VMBO-4 Het CE Engels begint om 9.00 uur. Een leerling verslaapt zich en komt om 9.30 uur. Mag hij/zij nog starten? Een andere leerling had zich vergist in de tijd en komt om10.00 uur. Mag hij/zij nog beginnen ? Blz 12 – 7.2

19 PTA VMBO-4 Een leerling is het niet eens met het cijfer wat
hij/zij heeft gekregen voor het schoolexamen. Wat moet hij/zij doen ? Blz 15 – 12.1

20 PTA VMBO-4 Hoeveel SE – herkansingen heeft een leerling? Blz 9 – Hoeveel CE – herkansingen heeft een leerling? Blz 13 – Als een leerling van Engels CE een 7 heeft en Voor de herkansing een 5, welk cijfer telt dan? Blz 13 – 8.3.3

21 Welke leerling is geslaagd?
PTA VMBO-4 Welke leerling is geslaagd? Leerling A: 1x5 5x6 CE gemiddeld 5.7 is wel geslaagd Leerling B: 2x5 4x6 CE gemiddeld is niet geslaagd Leerling C: 3x5 1x7 2x6 CE gemiddeld 5.7 is niet geslaagd Leerling D: 1x5 1x3 4x7 CE gemiddeld 5.4 is niet geslaagd Leerling E: 1x4 4x6 1x7 CE gemiddeld 5.5 is wel geslaagd Leerling F: 2x4 4x7 CE gemiddeld 5.9 is niet geslaagd Leerling G: 2x6 4x7 CE gemiddeld 5.4 is niet geslaagd


Download ppt "WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google