De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Europees taalportfolio ondersteunt de zin in vreemde talen Comenius monitoringdag 27 mei 2010, Brugge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Europees taalportfolio ondersteunt de zin in vreemde talen Comenius monitoringdag 27 mei 2010, Brugge."— Transcript van de presentatie:

1

2 het Europees taalportfolio ondersteunt de zin in vreemde talen Comenius monitoringdag 27 mei 2010, Brugge

3 via je Europees project
Hier moet je de link nog leggen met de PP van de quiz als je die wilt doen. Ik heb ook een apart vragenblad en antwoordblad online gezet en ook een vraag-en antwoordblad in één. Volgende dia is niet nodig als je de quiz doet. realiseer je eindtermen moderne vreemde talen

4

5 accenten bij de eindtermen MVT
operationeel; aansluiting tussen basis- en secundair onderwijs; minimaal herkenbaar beheersingsniveau; link ERK Waarom spreken we van MVT en niet gewoon Frans? sluiten aan bij de doelstellingen van het MVT-aanbod in het basisonderwijs (talensensibilisering, eindtermen Frans), zoals dit is vastgelegd in het decreet basis-onderwijs van 25 februari 1997, gewijzigd op 7 mei 2004; geven, overeenkomstig de Europese aanbevelingen, iedereen bij het einde van het leerplichtonderwijs - met uitzondering van BSO - de mogelijkheid persoonlijke en professionele contacten te leggen in twee vreemde talen op een minimaal beheersingsniveau; is omwille van de transparantie voor de onderwijsverstrekkers en -gebruikers, voor de basisvorming van alle structuuronderdelen (onderwijsvormen en graden) vastgelegd in operationele ontwikkelingsdoelen/eindtermen, met een herkenbare aanduiding van het gewenste beheersingsniveau, getoetst aan het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen (ERK).

6 leerlijn basisonderwijs: TS, TI Frans, formeel Frans
A-stroom 1ste graad secundair: Engels en Frans verplichte vakken. ET Frans secundair bouwen verder op de ET Frans BaO. B-stroom 1ste graad secundair: ET geherformuleerd als operationele doelstellingen, niveau dat niet hoger ligt dan de eindtermen Frans van het basisonderwijs. taalportfolio: jaar Overgang basisonderwijs – secundair onderwijs

7 Eindtermen Frans operationeel, herkenbaar beheersingsniveau, link naar ERK 5 vaardigheden tekstsoorten, tekstkenmerken strategieën, attitudes

8 tekstsoorten informatieve; prescriptieve; narratieve;
artistiek-literaire.

9 tekstkenmerken onderwerp taalgebruikssituatie
structuur / samenhang / lengte uitspraak, articulatie, intonatie tempo en vlotheid woordenschat en taalvariëteit

10 strategieën O.a. zich blijven concentreren ondanks het feit dat leerlingen niet alles begrijpen of kunnen uitdrukken; het doel van de interactie bepalen; gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal; ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap overbrengen; vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen; iets op een andere wijze zeggen; gedeeltelijk herhalen wat iemand zegt of iets aanwijzen om wederzijds begrip na te gaan.

11 attitudes Lln tonen: bereidheid en durf om te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Frans en in het Engels; bereidheid tot taalverzorging; belangstelling voor de aanwezigheid van moderne vreemde talen in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socio-culturele wereld van de taalgebruikers;  Lln stellen zich open voor de esthetische component van teksten.

12 je eigen context welke kansen biedt het Europees project om leerlingen: te sensibiliseren voor talen; te initiëren in talen; zin te laten krijgen om vreemde talen te leren: luisteren, lezen, mondelinge interactie, spreken, schrijven; de eindtermen te helpen bereiken.

13 eigen context linken aan realiseren van eindtermen…
even oefenen: kies: vaardigheid (luisteren, lezen, mondelinge interactie, spreken, schrijven) binnen je niveau (basis – secundair); ga na aan welke eindtermen je via je project werkt; bespreek kort met andere deelnemers.

14 Europees taalportfolio
mobiliteit voor leraren en leerlingen; taalbeheersingsniveaus van het ERK; vertaling van ERK naar leerlingen: Europese Taalportfolio eenzelfde structuur; 1 versie/doelgroep. Deze dia kan je gebruiken ter vervanging van de quiz. Vrijheid van mobiliteit leidde tot de noodzaak neutrale niveaubepalingen te hebben… Taalbeheersingsniveaus van het ERK zijn dan ook voor alle talen, oorspronkelijk bedoeld om werkgevers te helpen maar… De ondertitel van het ERK wijst erop dat men er ook nut voor het onderwijs in zag; ERK inderdaad veel bruikbare tips voor leren, onderwijzen en beoordelen maar voor de leerlingen zelf te uitgebreid Daarom taalportfolio Voordelen van een Europees taalportfolio (daarna vanuit link met eindtermen en ev. Clef d’or² behoefte aan Vlaamse versie duiden)

15 Europees Referentie Kader

16 Stijgende gradatie taalvaardigheid
zes taalbeheersingsniveaus A1  A2  B1  B2  C1  C2 Stijgende gradatie taalvaardigheid A1+A2 niveau basis-gebruiker B1+B2 niveau onafhankelijke gebruiker C1+C2 niveau vaardige gebruiker

17 vijf vaardigheden luisteren lezen mondelinge interactie spreken
schrijven

18

19 nieuwe eindtermen moderne vreemde talen
19

20 Een Europees taalportfolio voor Vlaanderen

21 waarom een Vlaamse versie?
overgang BaO – SO vergemakkelijken; het spoort met de eindtermen en dus leerplannen; goedgekeurd door de Raad van Europa. Misschien best het laatste argument weglaten? Het is nl. ook voor Engels bruikbaar. Hier kan je ook aanhalen dat voor de hogere jaren eventueel gewerkt kan worden met bestaande buitenlandse taalportfolio’s als het taalbeheersingsniveau van de lln. Dit toelaat (wat in sterke ASO richtingen zeker het geval is in de derde graad; tot dan en de andere richtingen vinden hun gading in ons taalportfolio)

22 Kennismaking wat kan je goed? wat doe je graag?
Dankzij het taalportfolio is dit de manier waarop je kennis kan maken met je leerlingen. Je merkt onmiddellijk de positieve benadering: leerlingen aansporen nog beter te worden! Maar er schuilen nog veel meer principes achter het werken met een taalportfolio. Principes die in de hedendaagse didactiek hoog aangeschreven staan (en dus ook in eindtermen en leerplannen terug te vinden zijn). Vele gelden niet enkel voor het leren van talen maar voor het leren in het algemeen. wat kan je goed? wat doe je graag? wat wil je nog beter kunnen?

23 4 delen

24

25 UITLEG: WAT IS EEN TAALPASPOORT? UITNEEMBAAR BOEKJE (4 talen):
Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

26 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

27 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

28 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

29 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

30

31 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

32 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

33 4 delen

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 4 delen

51

52

53

54 4 delen

55

56 … Zelfreflectie Motivatie talentgericht buitenschools leren
Differentiatie plurilinguïsme Zelfevaluatie samenwerkend leren Keuze taakgericht/"echt" Zelfsturing en planning van het eigen leerproces culturele diversiteit

57 Voordelen van taalportfolio in de klas

58 CLEF D’OR² Taalportfolio: Talenbeleid(splan);
Link ERK, ET, LP, taalportfolio; Werken met een taalportfolio in de klas; De rol van het taalportfolio bij evaluatie. Talenbeleid(splan); Aan de slag met het nieuwe leerplan Frans. (BaO) Het spel als ondersteuning bij het bereiken van de nieuwe leerplandoelen. (SO 1e graad) Luister-, spreek- en gespreksvaardigheid oefenen volgens de nieuwe leerplannen. (SO 1e graad) Differentiëren, niet enkel om te motiveren. (SO) Naar nieuwe vormen van taalevaluatie. (SO) Kies zelf maar deze of volgende dia (of geen van de twee).

59 Mijn Europees Taalportfolio ... ■ kost € 11,95
(excl. verzendkosten). ■ bestellen kan op (> info > DNI > publicaties > Mijn Europees Taalportfolio).

60 Info Nascholing www.nascholing.be nascholing@vsko.be 02/507 07 80
/ 0487/

61


Download ppt "Het Europees taalportfolio ondersteunt de zin in vreemde talen Comenius monitoringdag 27 mei 2010, Brugge."

Verwante presentaties


Ads door Google