De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatoren VV 15 januari 2014 verslag 1dpb brugge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatoren VV 15 januari 2014 verslag 1dpb brugge."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatoren VV 15 januari 2014 verslag 1dpb brugge

2 Opvolging verslag Weinig interesse in nascholingen! Oorzaken? • Werkdruk door nieuwe (moeilijk leesbare) leerplannen, noodzakelijk teamoverleg • Vervangingen die moeilijk te organiseren zijn (grote blokken) • Teamgerichte nascholingen die verplicht zijn binnen school, SG … • Ook netwerking DPB wordt als nascholing ervaren 2dpb brugge

3 Opvolging verslag • Observeren? Ervaringen? • Portfolio? Ervaringen? Belang voortgangs- of coachingsgesprekken met delegatie van het team Begeleiden van invullen portfolio is nodig • Leerplantoelichting op web! Website is niet erg toegankelijk, bv terugvinden van artikel, zoekfunctie! • Overleg derde graad: intensief en moeilijk omwille van eigen opstartfase dpb brugge3

4 Handboeken • Gezond en wel: 5 scholen • Omgang: 2 scholen • Indirecte zorg: 3 scholen (Van de 11 aanwezige scholen) Afstemming leerplan is niet volledig, zie bedenkingen begeleiders. Actualisatie document bedenkingen moet nog gebeuren voor de vernieuwde uitgaven door de begeleiders. dpb brugge4

5 Uw vragen Vanuit schoolbezoeken • Methodisch handelen: hoe dikwijls gedetailleerd uitwerken? Vrij, minstens 5 keer per schooljaar bv. in kader van participerende activiteiten, projecten … zie bijlage! • Coaching? Voortgangsgesprek? Op basis van doelstellingen feedback en feedforward … Verwijzen naar begeleidende evaluatie in tegenstelling tot beoordelende evaluatie Zie vragen rol leraar in model van Korthagen, zie bijlage reflecteren 5dpb brugge

6 Uw vragen Begeleidende evaluatie • Coaching van de lerende, feedback en feedforward • Permanent en continu • Voortgang bijhouden, soort portfolio met feedback en feedforward door leraar en derden, evaluatie en reflectie door lln • Los van attest 6dpb brugge

7 Excell doc en nieuw leerplan vanaf 1/9/2013 • Hoe gebeurt inventarisatie? Lukt dit? Zijn er hiaten of …? Aantal leraren begrijpen leerplandoelstellingen / doelen niet, graag contact nemen met begeleiding?! Belangrijk aan te duiden wie basis, toepassingen en evaluatie doet op excelldocument. Meer kan altijd maar niet ten koste van de verplichte leerplandoelstellingen. Raamplan maken, eventueel per week en voor de 16 uur specifiek gedeelte. 7dpb brugge

8 Participerende activiteiten • AD 5 – 5.10 (kinderen en senioren) • AD 4 – 4.10 (diverse doelgroepen)– 4.13 (kinderen)- 4.15 (kinderen en volwassenen) • AD 6 – 6.14(medeleerlingen)- 6.15 (een doelgroep) • Het gaat dus niet over organiseren maar deelnemen! Let ook op dat doelgroep en setting gerespecteerd wordt dus geen RVT, kinderdagverblijven (in dit verband kan enkel kennismaken = AD9.1 en 3) … Het is immers belangrijk dat leerlingen in de eerste plaats leren omgaan met en zich inleven in de belevingswereld van kinderen en volwassenen zonder bijzondere zorg/noden. Wat leerlingen leren over deze belevingswereld moeten ze kunnen verwoorden en hun eigen gedrag ook bijsturen in bv een nieuw contact. • Linken mogelijk met andere AD’s … • = mooi vb van geïntegreerd werken 8dpb brugge

9 Voorbeelden vanuit de scholen ivm participerende activiteiten • Passen binnen studierichtingsprofiel (situering en context, zie begin leerplan)? • Minstens 1 activiteit met kinderen èn 1 activiteit met senioren: leerlijn? Best zekere herhaling inbouwen zodat lln kunnen leren uit hun ervaringen. • Gaat het over participeren? • Komen alle onderliggende doelen aan bod? 9dpb brugge

10 Geïntegreerd werken tijdens lessen op school Vereiste leerplan zie p 5, 11, 12, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 47, 53 en 55 … leerplanrealisatie of bewijzen moeten voorgelegd kunnen worden aan bv inspectie Waarom? Belang van leren in samenhang (91 X vermeld!) Samenhang binnen lessen: tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling tss de algemene doelstellingen onderling 10dpb brugge

11 Geïntegreerde opdrachten Opmaken van geïntegreerde opdrachten in de lessen - Zie p 31, 32 en 33 èn p 49 in servicedocument Werkvormen In de lessen -Casussen, situatieschetsen met denk- en doe opdrachten -Simulatieoefeningen -Rollenspelen In de lessen, werkveld -Projecten: participeren aan … -Observatieopdrachten + ??? 11dpb brugge

12 Handelingsgericht werken • Zie artikel, op site onder ped did berichten 12dpb brugge

13 Verdere planning en afspraken • Liefst twee keer per jaar samenkomen? • Geïntegreerd werken en handelingsgericht werken aan bod laten komen volgende bijeenkomst. 13dpb brugge


Download ppt "Coördinatoren VV 15 januari 2014 verslag 1dpb brugge."

Verwante presentaties


Ads door Google