De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema: "God roept zijn volk (en dat zijn wij ook) op tot bekering".

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema: "God roept zijn volk (en dat zijn wij ook) op tot bekering"."— Transcript van de presentatie:

1 Thema: "God roept zijn volk (en dat zijn wij ook) op tot bekering".
In deze dienst wordt door ouderling Kees Mesu een preek gelezen van Ds. G.E. Messelink te Waardhuizen Het schriftgedeelte wordt gelezen door Pepijn Boeije Lezen: Jeremia 3 : : 4 Romeinen 2 : 17 – 29 Tekst: Jeremia 4 : 3 en 4 Thema: "God roept zijn volk (en dat zijn wij ook) op tot bekering". Die bekering :  1 : is nodig 2 : lijkt onhaalbaar     : is toch mogelijk Na Votum en Zegengroet zingen we: Psalm 119 : 22

2 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119 : 22 Wet Zingen: Psalm 85 : 1, 2 Gebed Lezen: Jeremia 3 : : 4 Romeinen 2 : Zingen: Psalm 37 : 1, 11 Tekst : Jeremia 4 : 3 en 4 Preek: Zingen: NG 38: 2, 3 ( 66)

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119 : 22 Wet Zingen: Psalm 85 : 1, 2 Gebed Lezen: Jeremia 3 : : 4 Romeinen 2 : Zingen: Psalm 37 : 1, 11 Tekst : Jeremia 4 : 3 en 4 Preek: Zingen: NG 38: 2, 3 ( 66)

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119 : 22 Wet Zingen: Psalm 85 : 1, 2 Gebed Lezen: Jeremia 3 : : 4 Romeinen 2 : Zingen: Psalm 37 : 1, 11 Tekst : Jeremia 4 : 3 en 4 Preek: Zingen: NG 38: 2, 3 ( 66)

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119 : 22 Wet Zingen: Psalm 85 : 1, 2 Gebed Lezen: Jeremia 3 : : 4 Romeinen 2 : Zingen: Psalm 37 : 1, 11 Tekst : Jeremia 4 : 3 en 4 Preek: Zingen: NG 38: 2, 3 ( 66)

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119 : 22 Wet Zingen: Psalm 85 : 1, 2 Gebed Lezen: Jeremia 3 : : 4 Romeinen 2 : Zingen: Psalm 37 : 1, 11 Tekst : Jeremia 4 : 3 en 4 Preek: Zingen: NG 38: 2, 3 ( 66)

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119 : 22 Wet Zingen: Psalm 85 : 1, 2 Gebed Lezen: Jeremia 3 : : 4 Romeinen 2 : Zingen: Psalm 37 : 1, 11 Tekst : Jeremia 4 : 3 en 4 Preek: Zingen: NG 38: 2, 3 ( 66)

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119 : 22 Wet Zingen: Psalm 85 : 1, 2 Gebed Lezen: Jeremia 3 : : 4 Romeinen 2 : Zingen: Psalm 37 : 1, 11 Tekst : Jeremia 4 : 3 en 4 Preek: Zingen: NG 38: 2, 3 ( 66)

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119 : 22 Wet Zingen: Psalm 85 : 1, 2 Gebed Lezen: Jeremia 3 : : 4 Romeinen 2 : Zingen: Psalm 37 : 1, 11 Tekst : Jeremia 4 : 3 en 4 Preek: Zingen: NG 38: 2, 3 ( 66)

10 “ God roept zijn volk (en dat zijn wij ook)
op tot bekering". Die bekering :  1 : is nodig 2 : lijkt onhaalbaar     : is toch mogelijk Tekst: Jeremia 4 : 3 en Schriftlezing: Jeremia 3 : : 4 Romeinen 2 : Amenlied: NG 38: 2, 3 ( 66)

11 moet sterven vóór hij leeft en is volgroeid in waarde
NG 38: 2, 3 ( 66) Een korrel in de aarde moet sterven vóór hij leeft en is volgroeid in waarde als God er vorm aan geeft; elk zaad zijn eigen lichaam waarmee het voor Hem leeft. God zal zijn zon doen opgaan het zaad ontkiemt en leeft.

12 Wie wenend hier moet zaaien in de verganklijkheid,
NG 38: 2, 3 ( 66) Wie wenend hier moet zaaien in de verganklijkheid, zal juichen bij het maaien: God oogst tot eeuwigheid. Al wat ik zaai in zwakheid verrijst door God in kracht. ‘t Gezaaide in geringheid wordt door Hem grootgebracht.

13 Zingen: NG 38: 2, 3 ( 66) Dankgebed/Voorbede Collecte Zingen : Liedboek 78 : 1, 4 Zegen

14 COLLECTE Vandaag; de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor het bouwfonds D.V. Volgende week Na de collecte zingen we Liedboek 78 : 1, 4

15 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
Liedboek 78 : 1, 4 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

16 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
Liedboek 78 : 1, 4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in need'righeid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de winds'len sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.

17 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen

18 alle kinderen in de basisschoolleeftijd
Mededeling voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd Blijven jullie ook nog even oefenen voor het kerstfeest en komen jullie ook allemaal a.s. Donderdag 20 december Tijd: 18:30-19:30 Aan de volderijlaagte Kerstversiering knutselen voor de kerk en voor thuis Natuurlijk maken we het gezellig met drinken en wat lekkers. Daarom is het wel handig als je je opgeeft bij Wietske Boeije.

19 Hij zond een engel vanaf zijn troon Die haar de boodschap bracht
Meisje uit Nazareth Meisje uit Nazareth Door God apart gezet Hij zond een engel vanaf zijn troon Die haar de boodschap bracht Ik heb aan jou gedacht Jij zult de Moeder zijn van mijn Zoon Hij zei Wees gegroet ave Maria Wees niet bevreesd ave Maria Wees vervuld van mijn Geest

20 Dat het gebeuren zal naar zijn woord Ging toen uit Nazareth
Meisje uit Nazareth Toen zei Maria stil Ik wil als God het wil Dat het gebeuren zal naar zijn woord Ging toen uit Nazareth Naar nicht Elisabeth Die had van God al het nieuws gehoord Ze zei Wees gegroet O wat een eer Jij wordt de moeder van mijn Heer

21 ’t kind van Maria Gods eigen Zoon Net als die herders toen
Meisje uit Nazareth Later in Bethlehem Vonden de herders Hem ’t kind van Maria Gods eigen Zoon Net als die herders toen Willen wij ’t zelfde doen Buigen voor Jezus met eerbetoon Zoon van God Zoon van Maria Maak ons rein Laat ons als Maria zijn

22 Dat een nieuwe tijd begint Immanuël Immanuël God zal met ons zijn
Wachten op het wonder Wachten op het wonder Wachten op het kind Dat een nieuwe tijd begint Immanuël Immanuël God zal met ons zijn

23 Van dat heerlijke bericht Immanuël Immanuël God zal met ons zijn
Wachten op het wonder Wachten op het wonder Wachten op het licht Van dat heerlijke bericht Immanuël Immanuël God zal met ons zijn

24 Dat hij doet in Bethlehem Immanuël Immanuël God zal met ons zijn
Wachten op het wonder Wachten op het wonder Wachten op Gods stem Dat hij doet in Bethlehem Immanuël Immanuël God zal met ons zijn

25 Kom naar de stal En vind het wonder En vind het kind Want daar is Hij
Die net zo klein Die net zo klein als wij Wilde zijn

26 Kom naar de stal En vind het leven En vind het licht Want daar is Hij
Die net zo klein Die net zo klein als wij Wilde zijn

27 Ieder jaar al het kerstmis is Denk ik weer aan die nacht
In de Gloria Ieder jaar al het kerstmis is Denk ik weer aan die nacht Toen het kindje geboren is Door de wereld verwacht Engelen zongen het hoogste lied Herders kenden de woorden niet Maar ze hebben vast heel oprecht Bij het kribje gezegd:

28 Ik zeg: gefeliciteerd heel gewoon Gefeliciteerd gefeliciteerd
In de Gloria Jozef gefeliciteerd Gefeliciteerd Ik zeg: gefeliciteerd heel gewoon Gefeliciteerd gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw zoon Hij is geboren en leeft in de gloria

29 Ieder jaar al het kerstmis is Denk ik weer aan die nacht
In de Gloria Ieder jaar al het kerstmis is Denk ik weer aan die nacht Toen het kindje geboren is Dat het licht heeft gebracht Engelen zongen het hoogste lied Herders kenden de woorden niet Eer aan God in de gloria En wij zingen het na

30 Dat is: gefeliciteerd heel gewoon Gefeliciteerd gefeliciteerd
In de Gloria Dat is: gefeliciteerd Gefeliciteerd Dat is: gefeliciteerd heel gewoon Gefeliciteerd gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw zoon Jezus is jarig en leeft in de gloria

31 want wie zoekt, die vindt. naar het koningskind,
Ga je mee op zoek? Ga je mee op zoek naar het koningskind? Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. naar het koningskind, want wie zoekt, die vindt!

32 Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. Ga je mee op reis,
Ga je mee op zoek? Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. Ga je mee op reis, kijk, daar is de ster! Wie weet lang en ver, kijk daar is de ster!

33 daar in het westen gezien, de mooiste van de mooiste,
Ga je mee op zoek? We hebben die ster daar in het westen gezien, de mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien. Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren, een heel bijzonder koningskind misschien….

34 want wie zoekt, die vindt. naar het koningskind,
Ga je mee op zoek? Ga je mee op zoek naar het koningskind? Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. naar het koningskind, want wie zoekt, die vindt!

35 komen jullie ook allemaal
a.s. Donderdag 20 december Tijd: 18:30-19:30 Aan de volderijlaagte Kerstversiering knutselen voor de kerk en voor thuis Natuurlijk maken we het gezellig met drinken en wat lekkers. Daarom is het wel handig als je je opgeeft bij Wietske Boeije.


Download ppt "Thema: "God roept zijn volk (en dat zijn wij ook) op tot bekering"."

Verwante presentaties


Ads door Google