De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

StatIG in de Vrolijke School

Verwante presentaties


Presentatie over: "StatIG in de Vrolijke School"— Transcript van de presentatie:

1 StatIG in de Vrolijke School
Veloncongres 12 maart 2007 Janneke Riksen Onderwijscentrum VU Amsterdam

2 StatIG in de Vrolijke School
Een community of learners rond het vak geschiedenis in een vwo-school

3 Opzet Wat houdt de Vrolijke school in?
Wat verstaan wij onder een community of learners? Toelichting a.d.h.v. het geschiedenisproject StatIG Knelpunten en opbrengsten

4 De Vrolijke Wetenschap
“het bedrijven van wetenschap als middel om problemen op te lossen een vrolijke bezigheid is” (Beishuizen, 2004) kennis ontwikkelen onderzoek doen positieve houding onderzoek doen

5 Kenmerken community of learners
Leerlingen zijn deelnemers aan het proces van kennisontwikkeling Kennisontwikkeling door onderzoekend leren Hoofdvragen en kernbegrippen van het vakgebied staan centraal Leerlingen raken vertrouwd met de cultuur van onderzoek doen en samenwerken Kritische oordeelsvorming door reflectie Algemene toegang tot bronnen en voorzieningen

6 De Vrolijke School Ignatius Gymnasium (IG) Amsterdam:
Betekenis- en zinvol onderwijs Gemotiveerdere leerlingen Meer leerplezier Meer effectiviteit van les en leerinspanningen

7 Doelen Projecten Kennisontwikkeling bij leerlingen over onderwerpen die in het leerplan vwo staan; Leerlingen, docenten en onderzoekers ontwikkelen samen actief kennis op het gebied van onderzoek; Leerlingen en docenten ontwikkelen een positieve houding tegenover wetenschappelijk onderzoek.

8 StatIG Beeldvorming van ons koningshuis vanaf 1945-heden
Een historisch onderzoek met kranten als bron

9 Deelnemers community 62 leerlingen Ignatius Gymnasium 5 vwo
14 geschiedenisstudenten 2e jaar

10 Hoogleraar en Student-assistent VU
James Kennedy Peter van Dam

11 Geschiedenisdocenten IG
Sylvia Loete Peter Davids

12 Doelen StatIG Samen kennis en (onderzoeks-) vaardigheden ontwikkelen over beeldvorming koningshuis in verschillende kranten; Leerlingen: Positieve houding t.o.v. universitaire studie geschiedenis en doen van historisch onderzoek Studenten: Verwerven inzicht in overdragen kennis en vaardigheden en begeleiden van leerlingen

13 Werkwijze Voorbereiding op IG Vragenlijsten Voorbereiding op VU
Instructie

14 Hoorcollege Gezamenlijk hoorcollege op VU

15 Werken in groepen onder begeleiding
Werkcollege Werken in groepen onder begeleiding van student op de VU

16 Werkcollege Invullen van werkplan

17 Werkcollege Maken van afspraken

18 Overkoepelende vragen
Wat is het beeld van het koningshuis dat in de verschillende kranten wordt geschetst en in hoeverre zie je dat beeld veranderen vanaf 1945? Hoe kun je dit beeld verklaren binnen de veranderende maatschappelijke context?

19 Posterpresentatie op IG

20 Onderzoeksinstrumenten
Voor en natoets Interview Vragenlijsten

21 Resultaten onderzoek (N=52)
Domeinkennis: Vakspecifiek + Historische Onderzoeksvaardigheden +* Onderzoeken: Succesverwachting +* Belangstelling +* Attitude +* + = toename +*= significante toename

22 Knelpunten Samenwerking leerlingen – student wisselde;
Belang studenten niet van begin af aan helder; Te veel onderwerp van onderzoek

23 Opbrengst leerlingen Vakspecifieke onderzoeksvaardigheden
Cultuur van onderzoek doen Uitspraak leerling: “Het viel mij heel erg tegen dat Trouw zo koningsgezind was. Want die krant lezen m’n ouders en ik ben helemaal niet koningsgezind. En dan ga je dus onderzoek doen en dan merk je dat dat zo is”,

24 Opbrengst studenten Inzicht eigen kennis en vaardigheden
Overdragen hiervan op leerlingen Uitspraak student: … van bewust werd, dat ik deze kennis en vaardigheden ook kon overbrengen op leerlingen die hier nog niet mee in aanraking zijn gekomen.”

25 Opbrengst docenten Vak en de -didactiek Wetenschap Samenwerking en
Contacten Uitspraak docente: “Het is het geheel; het boek, de wetenschap, het onderzoek en het contact met historici. Dat maakt het voor mij aantrekkelijk.”


Download ppt "StatIG in de Vrolijke School"

Verwante presentaties


Ads door Google