De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet GIS en Jeugdgezondheidzorg Herman Nys. Gezondheidsinformatiesysteem Operationale informatiesysteem : optimaliseren van gegevensuitwisseling tussen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet GIS en Jeugdgezondheidzorg Herman Nys. Gezondheidsinformatiesysteem Operationale informatiesysteem : optimaliseren van gegevensuitwisseling tussen."— Transcript van de presentatie:

1 Decreet GIS en Jeugdgezondheidzorg Herman Nys

2 Gezondheidsinformatiesysteem Operationale informatiesysteem : optimaliseren van gegevensuitwisseling tussen zorgverstrekkers en organisaties met terreinwerking Operationale informatiesysteem : optimaliseren van gegevensuitwisseling tussen zorgverstrekkers en organisaties met terreinwerking Epidemiologische informatiesysteem : gegevens die noodzakelijk zijn voor het gezondheidsbeleid Epidemiologische informatiesysteem : gegevens die noodzakelijk zijn voor het gezondheidsbeleid

3 Participatie in het operationale IS Art.5 : verplicht tot participatie: 1° de zorgverstrekkers voor de activiteiten van zorgverlening waarvoor ze door de Vlaamse regering erkend zijn of gefinancierd worden en voor de activiteiten in het kader van een preventieprogramma 2° organisaties met terreinwerking

4 Individuele gezondheidsdossier Art.6 : plicht een individueel gezondheidsdossier bij te houden Art.6 : plicht een individueel gezondheidsdossier bij te houden Art.7 : minimale inhoud Art.7 : minimale inhoud Art.8 : elke zorgverstrekker mag persoonlijke notities bijhouden. ? Art.2,14° Art.8 : elke zorgverstrekker mag persoonlijke notities bijhouden. ? Art.2,14° Art.9 : vertrouwelijkheid persoonlijke notities Art.9 : vertrouwelijkheid persoonlijke notities Art.11 : CLB multidisciplinair dossier = individueel gezondheidsdossier/ K&G medisch-sociaal dossier = individueel gezondheidsdossier Art.11 : CLB multidisciplinair dossier = individueel gezondheidsdossier/ K&G medisch-sociaal dossier = individueel gezondheidsdossier Art.12 : bewaard gedurende 30 jaar, behoudens andere wet Art.12 : bewaard gedurende 30 jaar, behoudens andere wet

5 Gegevensuitwisseling in het operationale GIS (art.19) Verantwoordelijke individueel gezondheidsdossier of gegevenscoordinator zendt aan zorgverstrekkers of organisatie met terreinwerking die erom verzoeken gegevens uit het individuele gezondheidsdossier die noodzakelijk zijn voor continuiteit en kwaliteit van de zorg:

6 Gegevensuitwisseling Mits toestemming zorggebruiker of ouders indien – 14 jaar; (Art.19 §1) Mits toestemming zorggebruiker of ouders indien – 14 jaar; (Art.19 §1) Toestemming “verondersteld stilzwijgend” te zijn verkregen (Art.19 §3) Toestemming “verondersteld stilzwijgend” te zijn verkregen (Art.19 §3) Geen toestemming bij verplicht preventieprogramma Geen toestemming bij verplicht preventieprogramma

7 Kennisgeving Art.42 §1 : verantwoordelijke individueel gezondheidsdossier brengt zorggebruiker of ouders ( -14 j ) op de hoogte dat een electronische registratie wordt bijgehouden en dat de gegevens kunnen worden aangewend in het operationele GIS Art.42 §1 : verantwoordelijke individueel gezondheidsdossier brengt zorggebruiker of ouders ( -14 j ) op de hoogte dat een electronische registratie wordt bijgehouden en dat de gegevens kunnen worden aangewend in het operationele GIS

8 Inzage Art. 43 §1 : recht op inzage door zorggebruiker ; rechtstreeks of via een beroepsbeoefenaar GZ ; geen gegevens van derden; persoonlijke notities enkel onrechtstreeks Art. 43 §1 : recht op inzage door zorggebruiker ; rechtstreeks of via een beroepsbeoefenaar GZ ; geen gegevens van derden; persoonlijke notities enkel onrechtstreeks Art.43 §2 : -14 jaar : inzage door ouders behoudens verzet van -14 jarige; indien niet mogelijk verzet van -14 jarige te kennen, onrechstreekse inzage Art.43 §2 : -14 jaar : inzage door ouders behoudens verzet van -14 jarige; indien niet mogelijk verzet van -14 jarige te kennen, onrechstreekse inzage

9 Inzage Art.43 §4 : rechtstreekse inzage schadelijk voor gezondheid van zorggebruiker of derde : onrechtstreeks via beroepsbeoefenaar zonder motiveringsplicht Art.43 §4 : rechtstreekse inzage schadelijk voor gezondheid van zorggebruiker of derde : onrechtstreeks via beroepsbeoefenaar zonder motiveringsplicht Art.44 : verantwoordelijkheid van de tussenkomende beroepsbeoefenaar Art.44 : verantwoordelijkheid van de tussenkomende beroepsbeoefenaar Art.46 : inzage binnen een redelijke termijn, niet meer dan 45 dagen Art.46 : inzage binnen een redelijke termijn, niet meer dan 45 dagen

10 Verzet Art.47 §1 : zorggebruiker kan zich verzetten tegen opname van zijn gegevens in electronische registratie wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen Art.47 §1 : zorggebruiker kan zich verzetten tegen opname van zijn gegevens in electronische registratie wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen


Download ppt "Decreet GIS en Jeugdgezondheidzorg Herman Nys. Gezondheidsinformatiesysteem Operationale informatiesysteem : optimaliseren van gegevensuitwisseling tussen."

Verwante presentaties


Ads door Google